شیببر


شیببر

شیببر
230px-Liger_couple.jpg
شیببر نر(راست) و ماده(چپ)
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
تیره: گربه‌ایان
سرده: پلنگیان

شیببر (به انگلیسی: Liger)‏ جانوری دورگه میان شیر نر و ببر ماده‌است. شکل جسمانی آن مانند یک شیر بزرگ راه‌راه است. شیببر در طبیعت بسیار کمیاب است، چرا که مرز قلمروهای شیران و ببران به ندرت در یک مکان بر یک دیگر مطابق می‌شوند. در واقع، تنها جای باقی‌مانده که هر دو جانور را در بر می‌گیرد جنگل گیر در هندوستان است. افزون بر این، شیران گروهی زندگی می‌کنند حال آن که ببر جانوری گوشه‌گیر است.

رشد شیببر هم از شیر و هم از ببر بیش تر است. دلیل این نمود نداشتن ژن محدودکنندهٔ رشد است که در شیر ماده و در ببر نر قرار دارد. شیببر در طی عمر خود پیاپی رشد می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که بدنش دیگر توان تحمل اندازه‌اش را ندارد.

محتویات

باروری

شیببر نر نابارور است اما شیببر ماده معمولا بارور خواهد بود و با شیر یا ببر نر امکان باروری آن وجود دارد.

نمونهٔ مقابل آن که فرآورد تولید مثل ببر نر با شیر ماده‌است ببشیر نامیده می‌شود. برعکس شیببر، ببشیر از پدر ومادر خود کوچک تر است و رشد محدودی دارد.

نامگذاری

با توجه به این که این جانور از جفت‌گیری شیر نر و ببر ماده پدید می‌آید؛ زیست شناسان در زبان انگلیسی از آمیختن دو واژهٔ Lion به معنای شیر و Tiger به معنای ببر با اولویت نام پدر، نام لایگر (Liger) را برای آن برگزیده‌اند (Lion + Tiger = Liger). از این رو با توجه به پاسداشت زبان پارسی نام شیببر (شیر + ببر = شیببر) برای این جانور پیشنهاد شده‌است.


مطالب مشابه :


شیر و ببر

از طرف دیگه پادشاه مدتها قبل یه ببر و یه شیر رو به باغ وحشش که هرگز جنگ ببرو شیر دیدید
مطالبی مفید با موضوع پراکندگی ها ویژگی ها و توانایی ببرها بویژه ببر مازندران

دور هم رومیان باستان در جنگ گلادیاتورها از ببر خزر و شیر پارسی از ببر و شیر در
بچه شیر و ببر ( بعد از ازدواج ) آندو ( عجیب )

چنین موجودی تا به حال در طبیعت وجود نداشته است، چراكه شیر و ببر نه تنها عکسهای جنگ
ببر ( ببر مازندران )

به طرز وحشتناکی شکار شدند و بعد از جنگ جهانی دوم به نظر می رسید که شیر نر دارد و زور ببر /
شیببر

های جهان بر اساس اولویت جنگ جهانی اول جنگ ایران و هم از شیر و هم از ببر بیش تر
ببشیر

اعتماد به نفس جنگ جهانی گونه‌ی آمیزشی دیگری نیز از ببر و شیر وجود دارد.
برچسب :