معرفی شهرومنطقه سرو

معرفی شهر سرو

شهرسروازشهرهای کوچک وتازه تأسیس استان آ-غ می باشد که در 55 کیلو متری شمال

 غرب شهرستان ارومیه واقع شده است. این شهر مرزی که با فاصله بسیار کم درحدود یک

 کیلو متری گمرک سرو ومرزترکیه قرار دارد باوصلت چهار  روستای سرو،نوجوان، کورآبادو

بهیک بوجود آمده است.

وسعت شهر  750 هکتاروباجمعیتی بالغ بر 2004 نفرفعلاًمراحل صعودی خودرادر جهت تبدیل

شدن به یک شهر واقعی طی می کند:شهرسرو مرکزیت دومنطقه ی صومای برادوست رانیز

به عهده دارد ،این دو منطقه جزئی ازحومه ی سرو محسوب می شوند چرا که بیشتر

مراجعات مردمی جهت امورات ومساعدتهای دولتی به این شهربر می گردد. 

در این دومنطقه ۹۷ روستا وجود داردکه جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفردرآن زندگی می کنند.

شهر سروبعلت موقعیت خوب جغرافیائی،پلی است جهت ورود وخروج به کشور مسلمان

ترکیه وورودبه اروپا،لذا ازاهمیت خاصی برخوردار است.

هر چند شهر سرو از لحاظ امکانا­ت زیاد پیشرفت نکرده اما بعد از ساخته شدن پل شهید

کلانتری برروی در یاچه ارومیه وبانزدیک شدن دو استان آ-غ و آ- ش اکثر مسافرین از مرز

زمینی شهرسرو وارد خاک ترکیه می شوند ویا از بازار چه های مرزی شهر دیدو بازدید وخرید

می نمایند.

وضعیت مردم شهر سرو وحومه ی آن

بیشتر مردم شهر وحومه ی آن کشاورز ودامدار هستند وبعضی هم در کنار گمرک وداخل

شهر به تجارت ومعامله هایی از قبیل خرید وفروش ارز ویا بردن کالا ومیوه جات به کشور

ترکیه وفروش آن امرارمعاش وکسب درآمدمیکنند.

از جنبه ی علمی خوشبختانه مردم شهروحومه پیشرفت قابل چشم گیری کرده است،

سالها بعلت وجود  قاچاق درمرزها، مردم از همه نظر نسبت به مسائل علمی کم اهمیت

بودنداما چندسالی است که بحمد اله رشد علمی خیلی خوبی پیدا کرده اند شکر خدا توجه

اکثر مردم به مسائل تحصیلی فرزندانشان خیلی بیشتر شده است بطوری که پای دانشجویان

شهر ومنطقه به اکثر دانشگاه هارسیده است واین باعث برطرف شدن نگرانی همه ی نخبگان

شده است.

آشنایی بابخش صومای برادوست

وجه تسمیه صومای برادوست به نام دو برادر صومای و برادوست که بر منطقه حکمرانی می

کردند بر می گردد.

مرکز این بخش، شهر مرزی و ترانزیتی سرو می باشد که در 55 کیلومتری و در شمال غرب

شهرستان ارومیه قرار گرفته است. صومای برادوست از شمال به شهرستان سلماس، از

جنوب به بخش سیلوانا، ازغرب با 70 کیلومتر به کشور ترکیه و از شرق به بخشهای انزل و

نازلو محدود می شود. این بخش دارای سه محال کناربروژ، برادوست و صومای با 1170

کیلومتر مربع وسعت می باشد. از نظر تقسیمات کشوری  به سه دهستان برادوست به

مرکزیت روند سفلی، صومای شمالی به مرکزیت ممکان و دهستان صومای جنوبی به مرکزیت

روستای هشتیان تقسیم می شود. تعداد کل روستای این بخش از شهرستان ارومیه تا قبل از

سال 1379، 101 روستا بوده، اما در سال 1379 با تصویب دولت و با ادغام چهار روستای سرو،

کورآباد، بهیک و نوجوان با یکدیگر و تشکیل شهر مرزی و گمرکی  سرو ( مرکز بخش)،  تعداد

روستاهای بخش صومای برادوست به 97 روستا رسید. صددرصد مردم ساکن بخش مسلمان

بوده و به زبان کردی  تکلم می گویند. جمعیت آن در آخرین سرشماری عمومی نفوس و

مسکن سال 1385 مرکز آمار ایران 38489 نفر، که نسبت به سال 1375، 1737 نفر کاهش

داشته است ( بدلیل مهاجرت و به منظور دستیابی به اشتغال و امکان ادامه تحصیل). بخش

صومای برادوست  با توجه به موقعیت منطقه و قرار گیری کوههای مرتفع مرزی در حاشیه

آن، دارای آب و هوای سردسیر و کوهستانی می باشد. زمستانهای سرد و پر برف  و

تابستانهای معتدل و خشک از خصوصیات بارز آب و هوایی آن است. از نظر معیشت و امرار

معاش کشاورزی و دامداری در اولویت اول و بدنبال آن مبادلات مرزی و خدمات  گمرکی نقش

اصلی را در درآمد مردم منطقه دارند. مهمترین روستاهای این بخش ( بغیر از شهر سرو)

ازنظر جمعیت و موقعیت آن در ارائه خدمات به سایر نقاط جمعیتی، گنگچین، گنبد، سیدان،

کورانه، هشتیان، کینسی، باوان، هورسین،  خوش آلان، نی چالان، گل شیخان، هفت ساران ،

پیرانجوق و جوهنی  می باشند.

منبع قسمت آشنائی بابخش صوای برادوست :مسجد نور ارومیه


مطالب مشابه :


معرفی شهرومنطقه سرو

زمینی شهرسرو وارد خاک ترکیه می شوند ویا از بازار چه های مرزی شهر دیدو بازدید وخرید . می نمایند.
ديد وبازديد ازبازارچه هاي مرزي شهر سرو

كشورتركيه بوده توانسته علاقه مندان زيادي را به خود جذب كند شهرسرو دريك كيلومتري گمرك سرو .
برچسب :