مفاهیم اساسی هواشناسی

آن بخش از علوم را که به مطالعه اتمسفر (هواسپهریا جو) سیاره زمین می پردازد، علوم اتمسفری می‌نامند. شاخصترین این علوم " هواشناسی" و "آب و هواشناسی" است.

تفاوت هواشناسی (
Meteorology) و اقلیم شناسی (آب و‌هواشناسی Climatology)

اگر چه موضوع مطالعه آب و هواشناسی و هواشناسی، اتمسفر (هواسپهر) است، ولی هر کدام با نگرشی متفاوت آن را بررسی می کنند :

1- هواشناسی، هوا را و اقلیم شناسی، آب و هوا را شناسایی و تبیین می کند.

2- هواشناسی وضعیت جوی را به طور عام و برای یک لحظه بررسی می کند؛ اما، آب و هوا‌شناسی تیپ هوای غالب یک مکان معین را در دوره طولانی مطالعه و تفاوتهای آب و هوایی مکانها را کشف می کند.

3- هدف هواشناسی شناخت مطلق و عام اتمسفر و تغییرات آن (هوا) است؛ ولی در آب و هواشناسی سعی می‌شود با شناخت آب و هوای هر منطقه، تأثیرهای آب و هوایی آن بر روی فعالیتهای انسانی مشخص شود.

4- هواشناس وضع هوا را در کوتاه مدت پیش‌بینی می کند؛ اما، آب و هواشناس براساس عوامل به وجود آورنده آب و هوا، پدید آمدن آب و هوای خاصی را در مکانی خاص و با توجه به تاثیر آن در زندگی انسانها، پیش بینی می کند.

5- ابزار شناسایی و توجیه هواشناس، اصول و قوانین و مدلهای فیزیکی و دینامیکی است. اما ابزار آب و هواشناس، علاوه بر اصول علم هواشناسی، اصول و مفاهیم جغرافیای نیز هست.

منابع اطلاعاتی مطالعات اقلیمی

اطلاعات و آمارهایی که اساس مطالعات و تحلیل های اقلیمی را تشکیل می‌دهند، از کانون های مختلفی به دست می‌آیند که مهمترین آنها عبارتند از:

1- شبکه ایستگاه های اقلیمی (کلیماتولوژی) و سینوپتیک که در آنها دیده بانی های پیوسته (3-4 بار در روز) با ابزار و ادوات ویژه، صورت می‌گیرد و مهمترین و با ارزش ترین منابع اطلاعات مطالعات اقلیمی به شمار می روند. امروزه دیده بانی ها دراین شبکه ایستگاه ها به سمت ثبت و ارائه
Online و محاسبات هوشمند پیش رفته است.

2- ایستگاههای موقت و سیاری که دراجرای بعضی از طرحها بسته به ضرورت دیده بانی عناصر اتمسفری احداث می‌شوند.

3- شبکه ایستگاههای دریایی که در سطح دریاها و اقیانوسها به دیده بانی می‌پردازند.

4- نمودارها و نقشه‌های سینوپتیک سطح زمین و سطوح مختلف جو (نمودارهای ارتفاعی) که براساس سنجش با رادیوسوند تهیه می‌شوند و در پیش‌ بینی وضع هوا و دراقلیم شناسی مورد استفاده قرار می گیرد.

5- تصاویر ماهواره ای که به طور خودکار به وسیله ماهواره هواشناسی تهیه و به زمین ارسال می‌شوند در پیش بینی وضع هوا و در مطالعات اقلیمی منابع با ارزشی برای محققان به شمار می آیند.

6- تصاویر و اطلاعات راداری که در تحلیل ریزش های جوی و کانونهای مختلف به کار می‌روند.

7- گزارشهای عینی و تحلیل علمی که به طور غیر مستقیم با وضعیت اقلیمی در ارتباطند.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


مطالب مشابه :


کارهای عملی درس نقشه ها و نمودارهای اقلیمی

کارهای عملی درس نقشه ها و نمودارهای هواشناسی برای یک زاهدان، اصفهان
میزان بارندگی شهرهای مختلف ایران درسال زراعی 1388 ومقایسه ان میانگین بارندگی درازمدت

اماربارندگی استان اصفهان در سال زراعی 88 سایت مرکز امار ایران- وسایت هواشناسی
دانلود نرم افزار Eviews 6.0 پرتابل (بدون نیاز به نصب )

هواشناسی گرمي اداره کل هواشناسی استان اصفهان. 3- رسم نمودارهای پراکنش دایره ای و میله ای
مفاهیم اساسی هواشناسی

هواشناس - مفاهیم اساسی هواشناسی - اولین و تنها وبلاگ تخصصی هواشناسی
چگونگی ترسیم نمودارهای مختلف با استفاده از Excel

دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی - چگونگی ترسیم نمودارهای مختلف با استفاده از Excel - - دانشجوی
معرفی شغل هواشناس

دانشجویان هواشناسی دانشگاه پیام نقشه ها و نمودارهای اداره کل هواشناسی استان اصفهان.
دانلود نرم افزار

وبلاگ بچه های آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) دانلود کننده نمودارهای هواشناسی Weatherpipe
کتابها و منابع دکترای اقلیم شناسی 1391

تالیف برنت یارنال ترجمه ابوالفضل مسعودیان انتشارات دانشگاه اصفهان آب و هواشناسی
همه چیز درباره نمودارهای Skew-T

دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی - همه چیز درباره نمودارهای Skew-T - - دانشجوی اقلیم شناسی کاربردی
بلور شناسی هندسی :

سيان جرقويه اصفهان • ترسیم نمودارهای دیفراكتومتری سایت هواشناسی امامزاده
برچسب :