مادر: ایرج میرزا

مادر

273s8hy9ixt366m5xt4.jpg

ایرج میرزا

گویند مرا  چو زاد مادر                                

پستان به دهن گرفتن آموخت

شب ها بر گاهواره ی من                              

بیدار نشست وخفتن آموخت

دستم بگرفت و پا به پا برد                            

تا شیوه ی راه رفتن آموخت

یک حرف و دو حرف بر زبانم                      

الفاظ نهاد و گفتن آموخت

لبخند نهاد بر لب من                                      

بر غنچه ی گل شگفتن آموخت

پس هستی من ز هستی اوست                          

تا هستم و هست دارمش دوست

ـــــــــــــــــــــــــ

قلب مادر

 

داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پيغام‌
كه‌ كند مادر تو با من‌ جنگ‌
هركجا بيندم‌ از دور كند
چهره‌ پرچين‌ و جبين‌ پر آژنگ‌
با نگاه‌ غضب‌ آلود زند
بر دل‌ نازك‌ من‌ تيرِ‌ خدنگ‌
مادر سنگدلت‌ تا زنده‌ است‌
شهد در كام‌ من‌ و تست‌ شرنگ‌
نشوم‌ يكدل‌ و يكرنگ‌ ترا
تا نسازي‌ دل‌ او از خون‌ رنگ‌
گر تو خواهي‌ به‌ وصالم‌ برسي‌
بايد اين‌ ساعت‌ بي‌ خوف‌ و درنگ‌
روي‌ و سينه‌ تنگش‌ بدري‌
دل‌ برون‌ آري‌ از آن‌ سينه‌ تنگ‌
گرم‌ و خونين‌ به‌ منش‌ باز آري‌
تا برد زاينه‌ قلبم‌ زنگ‌
عاشق‌ بي‌ خرد ناهنجار
نه‌ بل‌ آن‌ فاسق‌ بي‌ عصمت‌ و ننگ‌
حرمت‌ مادري‌ از ياد ببرد
خيره‌ از باده‌ و ديوانه‌ زبنگ‌
رفت‌ و مادر را افكند به‌ خاك‌
سينه‌ بدريد و دل‌ آورد به‌ چنگ‌
قصد سرمنزل‌ معشوق‌ نمود
دل‌ مادر به‌ كفش‌ چون‌ نارنگ‌
از قضا خورد دم‌ در به‌ زمين‌
و اندكي‌ سوده‌ شد او را آرنگ‌
وان‌ دل‌ گرم‌ كه‌ جان‌ داشت‌ هنوز
اوفتاد از كف‌ آن‌ بي‌ فرهنگ‌
از زمين‌ باز چو برخاست‌ نمود
پي‌ برداشتن‌ آن‌ آهنگ‌
ديد كز آن‌ دل‌ آغشته‌ به‌ خون‌
آيد آهسته‌ برون‌ اين‌ آهنگ‌:
آه‌ دست‌ پسرم‌ يافت‌ خراش‌
آه‌ پاي‌ پسرم‌ خورد به‌ سنگ‌


مطالب مشابه :


شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani

Sherhaُُ - شعر درباره مادر - -fereydoun moshiri-madar -sher-irani - -شعر-ترانه Sher -taraneh
چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - چند شعر کوتاه و پیامک خیلی زیبا برای مادر به مناسبت روز مادر
شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر

شعرهاي زيبا و مفهومي مخصوص مادر - به نظر من بهترين شعر را در مورد مادر استاد شهريار
قلب مادر : شاعر ایرج میرزا

شعر و شاعری - قلب مادر : شاعر ایرج میرزا - اشعار زیبا - شعر و شاعری
مادر: ایرج میرزا

برگ1 شعر دیگران - مادر: ایرج میرزا - شعر مادر. ایرج میرزا. گویند مرا چو زاد مادر
شعر خیلی زیبا برای مادر

گلچین زیباترین شعرهای روز - شعر خیلی زیبا برای مادر - زیباترین عاشقانه ها،شاهکارهای ادبی و
شعر مادر

مادر جان روح منی - شعر مادر - به احترام و یاد مادر مهربان ؛صمیمی؛ فداکار ومظلوم ودوست داشتنی ام
شعر مادر

ادبیات - شعر مادر - مدرسه شاهد شهید شهریاری - ادبیات
برچسب :