تجربه مفید قاسم محمدنیا معاون مدرسه راهنمائی امیرکبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

تجربه مفید قاسم محمدنیا معاون مدرسه راهنمائی امیرکبیر

 یک تجربه خوب موفق در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شناخت استعداد و شناخت خانوادگی و شناخت فردی دانش آموزان می توان برشمرد. اگر این شناخت استعداد و توانایی فردی و وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده را بشود آگاهی پیدا کرد آن وقت براحتی می توان در  جهت پیشرفت علمی و تربیت دانش آموزان گامهای مؤثری برداشت و مطمئاً موثر ثمر خواهد شد. و بعد از این مرحله به مراحل بعدی از قبیل تشویق دانش آموزان و تنبیه (بازدارنده) می شود و تصمیمات لازم را گرفت. 

اما یک پیشنهاد :

به نظر بنده هر یک ماه یک جلسه با حضور معاونین آموزشی مدارس جلسه یا گروه های گردهمایی تشکیل گردد. و از کارشناسان مربوطه دعوت به عمل آید و در این جلسه یک نفر از معاونین تجربیات موفق و ارزنده خودشان را در این جلسه ارائه نماید.

    با تشکر از مسئولین مربوطه

قاسم نیاـ معاون آموزشی مدرسه راهنمائی امیرکبیر


مطالب مشابه :


ویژگیهای معاون موفق

ویژگیهای معاون موفق. مقدمه. برای داشتن مدرسه­ی موفق مدیر،معاون،معلم نقش اساسی دارند.گلاسر
ويژگيهاي معاون موفق

ویژگیهای معاون موفق. مقدمه. برای داشتن مدرسه­ی موفق مدیر،معاون،معلم نقش اساسی دارند.گلاسر
پیشنهادات و تجارب موفق معاون مدرسه راهنمائی شهید قندچی

تجربیات معاونین راهنمایی ناحیه1قزوین - پیشنهادات و تجارب موفق معاون مدرسه راهنمائی شهید
ویژگی های یک معاون خوب

ویژگی های یک معاون موفق . ـ حضور در مدرسه حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و قبل از
یک تجربه موفق از معاونین مدرسه راهنمایی ابرار خانم باباخانیها

یک تجربه موفق از معاونین مدرسه نداشتن سرپرست، معاون مدرسه باید بیشتر وقتش
تجربه مفید قاسم محمدنیا معاون مدرسه راهنمائی امیرکبیر

تجربه مفید قاسم محمدنیا معاون مدرسه نفر از معاونین تجربیات موفق و ارزنده خودشان
آنچه یک معاون آموزشی باید بداند

معاون آموزشی موفق. آرشيو يك دانش آموز يا معلم يا معاون مدرسه باشد و اگر تخلف نمايد شديدا
نظم و انضباط در مدرسه

معاون آموزشی - نظم و انضباط در مدرسه - مطالب ارزنده ای برای معاونین آموزشی و تبادل افکار
پلیس مدرسه

معاون آموزشی - پلیس مدرسه - مطالب ارزنده ای برای معاونین آموزشی و تبادل رموز مدیریت موفق.
برچسب :