سایت های آموزشی(دانشگاهها. موسسه ها ...)

آزمون كنكور

WWW.konkoor.8m.net

آكادمي علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران

WWW.ams.ac.ir

آموزش اي‌اس‌پي

WWW.iranasp.net

آموزش ايران

WWW.learnir.com

آموزش اينترنت

WWW.barg-net.com

آموزش پي‌اچ‌پي

WWW.iranphp.net

آموزش جاوا اسكريپت

WWW.iranjavascript.com

آموزش زبان انگليسي

WWW.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/work

آموزش زبان آلماني

WWW.almani.de.vu

آموزش زبان فارسي

WWW.easypersian.com

آموزش زبان‌هاي برنامه‌نويسي

WWW.irandevelopers.com

آموزش ضد هك

WWW.irandevelopers.com

آموزش فلش

WWW.iranswf.net

آموزش ماهان

WWW.mahansite.com

آموزش مجازي

WWW.madresehonline.com

آموزش نرم افزار

WWW.acs.hatesit.com

آموزش و پرورش

WWW.amoozeshvaparvaresh.org

آموزش وبلاگ نويسي

WWW.persianblog.com

آموزشگاه حفاظت محيط زيست

WWW.coe.ac.ir

اداره كل آموزش فني و حرفه‌اي

WWW.irantvto.com

اداره كل بورس دانشجويان خارج از كشور

Iranscholarship.net

اسامي آموزشگاههاي موسيقي

WWW.istgah.com/ads

استاد آنلاين

WWW.ostadonline.com

انجمن اوراكل ايران

WWW.iranoracle.com

انجمن ايرانيان دانشگاه يورك در كانادا

WWW.yorku.ca/yisa/YISA.html

انجمن ايرانيان در ييل

WWW.yale.edu/persian

انجمن ترويج علم ايران

WWW.popscience.org.ir

انجمن دانشجويان ايراني در پيتسبرگ

WWW.pitt.edu/~iranian

انجمن علمي ايرانيان در هلند

WWW.isan.nl

انجمن مطالعات ايران

WWW.iraian-studies.org

اولين سرگرمي آموزش زبان انگليسي

WWW.wordupiran.com

اولين شبكه علمي آموزشي ايران

WWW.elm.ac

ايران تمپ

WWW.irantemp.com

ايران كنكور

WWW.irankonkour.com

بازارچه

WWW.bazarcheh.de/isp

باشگاه دانش پژوهان جوان

WWW.ysc.ac.

بانك اطلاعاتي نظام‌هاي آموزش و پرورش كشورها

WWW.iernet.org/detabases/bnap/default.htm

برنامه نويس

WWW.barnamenevis.com

پارس پندار

WWW.parspendar.net/farsi/p1/main.htm

پايگاه بچه‌هاي قرآن

WWW.quranchildren.com

پولسازان( آموزش تجارت الكترونيك)

WWW.poolsazan.com

تحصيل در انگليس

WWW.britishcouncil.org

تحصيلات تكميلي

WWW.tahsilattakmili.com

ترفندهاي كامپيوتر و اينترنت

WWW.acs.o-f.com

جشنواره خوارزمي

WWW.irost.org/Khwarizmi

جوانه عشق

WWW.gavaneheshgh

خداي گرافيك در گمنامي

WWW.balvard.com/corel

خط نويسي كلك

WWW.kelk.org

دانش كامپيوتر

WWW.ibiran.com

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

WWW.mshdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس

WWW.gauba.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

WWW.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

WWW.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

WWW.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز

WWW.iauctb.org

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

WWW.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

WWW.iaur.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار

WWW.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

WWW.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

WWW.gazviniau.ac.ir

دانشگاه اراك

WWW.araku.ac.ir

دانشگاه اروميه

WWW.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

WWW.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

WWW.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا

WWW.azzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسين عليه السلام

WWW.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق عليه السلام

WWW.isu.ac.ir

دانشگاه ايلام

WWW.ilam.ac.ir

دانشگاه بوعلي سينا همدان

WWW.basu.ac.ir

دانشگاه بيرجند

WWW.birjand.ac.ir

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

WWW.iniu.ac.ir

دانشگاه بين المللي ايران

WWW.iranu.ac.ir

دانشگاه پيام نور

WWW.pnu.ac.ir

دانشگاه تبريز

WWW.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

WWW.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

WWW.azaruniv.edu

دانشگاه تهران

WWW.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمي كاربردي

WWW.itrws.com

دانشگاه رازي كرمانشاه

WWW.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

WWW.znu.ir

دانشگاه سمنان

213.176.42.2

دانشگاه سيستان و بلوچستان

WWW.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود

WWW.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهركرد

WWW.sku.ac.ir

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

WWW. uk.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

WWW.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران

WWW.cua.ac.ir

دانشگاه شيراز

WWW.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

WWW.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير

WWW.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

WWW.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

WWW.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

WWW.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

WWW.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي

WWW.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت

WWW.iust.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

WWW.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

WWW.iums.as.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقية الله

WWW.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

WWW.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

WWW.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

WWW.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

WWW.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

WWW.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

WWW.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

WWW.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

WWW.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

WWW.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

WWW.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

WWW.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

WWW.yums.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

WWW.gau.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون مازندران

WWW.peysab.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد

WWW.um.ac.ir

دانشگاه كاشان

WWW.kashanu.ac.ir

دانشگاه كيش

WWW.kishuniv.com

دانشگاه گيلان

WWW.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران

WWW.umcc.ac.ir

دانشگاه مجازي پارس

WWW.parsvu.com

دانشگاه هنر

WWW.art.ac.ir

دانشگاه ياسوج

213.176.47.10

دانشگاه يزد

WWW.yazduni.ac.ir

دبير

WWW.dabir.com

دبيرستان البرز تهران

WWW.popscience.org.ir/~alborz

دبيرستان دكتر حسابي

WWW.schoolnet.ir/~hesabi

دبيرستان شهيد بهشتي رشت

Guilan.schoolnet.ir/~beheshti

دبيرستان علامه حلي تهران

WWW.schoolnet.ir/~helli

دفتر آموزش نوين

WWW.novinschool.com

دفتر سرپرستي دانشجويان در انگليس و لندن

WWW.iran-student.net

دوره‌هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد

WWW.konkoor-arshad

دوستانه

WWW.doostaneh.com

راهنماي سايت‌هاي مدارس

WWW.iranschoolnet.com

زبانكده پرتو دانش

WWW.parto-danesh.com

زد نت

WWW.zdnet.com

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

WWW.isfahaneducation.com

سازمان آموزش و پرورش استان سمنان

WWW.semnanedu.com

سازمان آموزش و پرورش استثنايي

WWW.riec.ac.ir

سازمان دانش آموزي شهرستان قوچان

WWW.sdquchan.org

سازمان سنجش و آموزش كشور

WWW.sanjesh.org

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

WWW.nodet.net

سايت آموزشي امپراتور

WWW.emperatoor.com

سايت كنكور

WWW.konkoor.com

سايت‌هاي آموزش ايراني

WWW.alumni.net/Middle-East/Iran

سبز ايران

Iranherbs.com

سحر

WWW.saharsoft.4t.com

شبكه آموزشي دانشگاه صنعتي شريف

WWW.sharifedu.net

شبكه تدريس

WWW.tadris.net

شبكه رشد

WWW.roshd.ac.ir

شبكه رشد بابل

Babol.schoolnet.ir

شبكه رشد گيلان

Guilan.schoolnet.ir

شبكه مدرسه

WWW.schoolnet.ir

شركت تعاوني خدمات آموزشي كاركنان

WWW.sangeshcorp.com

شيراز جاوا اسكريپت

WWW.shirazjavascript.o-f.com

ضيايي سافت

WWW.ziaeisoft.com

طنين كنكور

WWW.taninlkonkoor.com

علي كنكوري

WWW.alikonkoori.com

فوروم برنامه نويسان

Forums.iranianprogrammer.com

فوروم وب مستر ايراني

Forums.iraniananwebmaster.com

فيزيك آنلاين

WWW.onlinephsics.com

قرآن براي نوجوانان

WWW.playandlearn.org/quran

كانون دانش

WWW.knowclub.com

كانون زبان ايران

WWW.ili.ir

كانون فرهنگي آموزش

WWW.ghalamchi.com

كلاس‌هاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد پرسپوليس

WWW.perspolis.org

كلاس‌هاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد سنجش اول

WWW.sanjesh1.com

كمك كن دات كام

WWW.komakkon.com

كنكور رايگان

WWW.iranfreekonkoor.com

كنكوري

WWW.konkoori.com

كودكان

WWW.koodakan.org

گروه مشاورين امنيتي

WWW.securetarget.net

گزينة 2

Gozineye2.com

مؤسسه آموزشي عالي جهاد دانشگاهي

WWW.jduniversity.ac.ir

مؤسسه دارالقرآن الكريم اصفهان

WWW.dar-al-quran.com

مؤسسه فرهنگي آموزشي زبان‌سرا

WWW.zabansara.com

مجتمع دانشجويي مهندسان صنايع

WWW.iesai.org

مجتمع فني تهران

WWW.mftsite.com

مجيد آنلاين

WWW.majidonline.com

مدارس شهر كاشان

Kashan.schoolnet.ir

مدرسه و دبيرستان هنديهاي مقيم تهران

WWW.indianschool-tehran.com

مدرسه وب

WWW.khaterat.com

مديريت پروژه ايران

WWW.iranpm.com

مركز آموزش toeft.ielts

WWW.toefl-gelts.com

مركز آموزش الكترونيكي پرشيا

WWW.persiaelearning.com

مركز آموزش شركت داده پردازي ايران

WWW.dpi.net.ir/Education/lntro.htm

مركز آموزش شركت مخابرات ايران

213.29.25.130

مركز اموزش عالي ضمن خدمت فرهنگيان شهيد باهنر

WWW.popscience.org.ir/~bahonar

مركز آموزش عالي فني مهندسي شهيد باهنر شيراز

217.219.104.66

مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

WWW.irtci.com

مركز اطلاع رساني آزمون دانشگاه آزاد اسلامي

WWW.azmoon.org

مركز افكار سنجي دانشجويان

WWW.ispa.ir

مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

WWW.iasbs.ac.ir

مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات

WWW.ipm.ac.ir

مسايل المپياد رياضي

WWW.geocities.com/mkatoozian/math/index.html

مقالات در زمينه اينترنت و وب

WWW.iranbrains.net

مقايسه‌اي براي انواع پرازشگرها

WWW.nointel.com

مؤسسه آموزش عالي آزاد فناوران اطلاعات تهران

WWW.fanavaran.org

مؤسسه آموزش عالي آزاد مديريت و فناوري امير كبير

WWW.acmt.ac.ir

مؤسسه الگوي توسعه نمونه

WWW.eeotn.com

مؤسسه پژوهشي برنامه‌ريزي درسي و نوآوري آموزشي

WWW.rici.ac.ir

مولانا و مديريت

WWW.rumisun.com

وب كنكور

WWW.webkonkoor.com

وزارت آموزش و پرورش

WWW.iraneducatiln.org

وزارت علوم تحقيقات و فن آوري

WWW.mche.or.ir

همدست

WWW.hamdast.com

همه چيز درباره موتورهاي جستجوگر ايران

WWW.iranseo.com


مطالب مشابه :


اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي

نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي علمي - كاربردي سازمان علمي - كاربردي مالك اشتر
کنکور سال 1393

ورود به سيستم مالك اشتر، علوم مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي مهر
اشعار مرحوم شهریار و یحیوی

سيستم جامع دانشگاهي گلستان . دانشگاه علمي كاربردي . به مالك اشتر
کارت ورود به جلسه پیام نور

جزئیات واریز آخرین سهمیه بنزین 400 تومانی سال92/ سهمیه بنزین کدام خودروها امشب می‌سوزد؟
ويژة دانش آموزان شاخة كار دانش»

دانشگاه صنعتي مالك اشتر-مجتمع آموزشي و جامع علمي-كاربردي سيستم حسابداري
رشته مهندسي فرماندهي و كنترل در دانشگاه صنعتي شريف و مالك اشتر ايجاد مي شود :

معرفی رشته كارداني علمي-كاربردي شريف و مالك اشتر گرايش سيستم هاي هوشمند
همایش های 93

-استفاده از سيستم‌هاي كوهدشت- خيابان مالك اشتر دانشگاه جامع علمي كاربردي
سایت های آموزشی(دانشگاهها. موسسه ها ...)

دانشگاه جامع علمي كاربردي. مالك اشتر. خريد كولر لپ تاپ سيستم ضد سرقت اينتل روش
برچسب :