انتشار کتاب اسکان غیررسمی در جهان و ایران

کتاب « اسكان غيررسمي در جهان و ايران » که حاصل ۷سال فعالیت اینجانب در زمینه اسکان غیررسمی بوده با همکاری دو تن از افراد فعال در این حوزه دکتر حسن حاتمی نژاد و مهندس زهرا خدایی توسط انتشارات جهاددانشگاهی دانشگاه خوارزمی به چاپ رسید.

در واقع ایده این کتاب برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب می باشد که در سال ۱۳۸۴ در دانشگاه تهران تحت راهنمایی دکتر حاتمی نژاد تهیه شده است. پس از انجام این پایان نامه با تشویق و همکاری استاد عزیزم دکتر حاتمی نژاد و همکاری مهندس زهرا خدایی دست به جمع آوری اطلاعات گسترده تری در زمینه اسکان غیررسمی زده شد و کار تدوین این کتاب در سال ۱۳۹۱ به پایان رسید و در نهایت با همکاری جهاددانشگاهی خوارزمی (تربیت معلم سابق) این کتاب منتشر و توزیع شده است.

در راستای تهیه و انتشار این کتاب بایستی از زحمات آقای نرمیان مصطفایی کارشناس ارشد اسکان غیررسمی در شرکت عمران و بهسازی شهری، آقای احمد فیروزی معاونت امور فرهنگی جهاددانشگاهی خوارزمی و آقای حشمت اله جلیلی واحد انتشارات جهاددانشگاهی خوارزمی تقدیر و تشکر نمایم.

بنا به اعلام دوستان در انتشارات مربوطه، ظاهرا کتاب فوق الذکر در همین مدت کوتاه با استقبال خوبی مواجه شده است.

در ادامه مطلب، فهرست این کتاب و همچنین مطلب مربوط به انتشار این کتاب که در سایتهای مختلف خبری کشور درج یافته، آورده شده است.

 

عنوان      صفحه

فصل نخست؛ اسکان غیررسمی در آینه واژگان       12

مقدمه     13

1-1-حاشیه نشینی 14

1-1-1-     نقد مفهوم حاشیه نشینی       20

1-2-تعاریف اسکان غیررسمی  23

1-3-زاغه و زاغه نشینی و محله فرودست شهری    29

1-4-سکونتگاه خودرو           33

1-5-مفهوم مسکن و مسکن مناسب       35

1-6- ساماندهی     35

جمع بندی                       36

فصل دوم؛ اسکان غیررسمی، دیدگاه ها، مکاتب و نظریه ها     37

مقدمه     39

2-1- نظریه ها و دیدگاه های مرتبط با شکل گیری اسکان غیررسمی    40

2-1-1- نگرش های لیبرالی    40

2-1-1-1- دیدگاه بوم شناسی            44

2-1-1-2- دیدگاه نوسازی (مدرنیزاسیون)           45

2-1-1-3- مکتب مسأله گرایان            46

2-1-2- نگرش های رادیکالی              46

2-1-2-1- مکتب وابستگی     49

2-1-2-2- نظریه ساخت یابی              52

2-1-2-3- نظريه نظام جهاني والرشتاين  53

2-1-2-4-دیدگاه نابرابری      54

2-1-3- مهاجرت و اسکان غیررسمی     55

2-1-3-1- ديدگاه کارکردگرايان در زمینه مهاجرت و اسکان غیررسمی 56

2-1-3-2- نظريه مهاجرتي مايکل تودارو 56

2-1-3-3- نظريه جاذب و دافعه راونشين 57

2-1-3-4- نظريه عوامل مياني اورت. اس. لي         57

2-1-4- ارایه یک مدل تحليل در بررسی شکل گیری اسكان غير رسمي  62

2-1-4-1- تحلیل چگونگی شکل گیری اسکان غیررسمی بر اساس دیدگاههای مختلف        62

2-2- نگرش های و اقدامات مقابله با مسأله اسکان غیررسمی  67

2-2-1- راهبردها و نظريات ارائه شده براي ساماندهي پديده اسكان غير رسمي      67

2-2-1-1- ديدگاه خنثي و منفعل        67

2-2-1-2- ديدگاه تخريب و برخورد قهرآميز        68

2-2-1-3- ديدگاه بنيادگرا    68

2-2-1-4- ديدگاه اصلاح طلب            69

2-2-2-بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکان­هاي غيررسمي      83

فصل سوم؛ اسکان غیررسمی در جهان    97

مقدمه     99

3-1- چشم اندازها و چالش هاي توسعه شهري                  104

3-2- ساختیابی اسکان غیررسمی در کشورهای جهان                     108

3-2-1- کشورهاي شمال                  113

3-2-2- اسکان غیررسمی در کشورهاي جنوب                  114

3-2-2-1-فرآیند ساختیابی اسکان غيررسمي در کشورهاي جنوب (توسعه نيافته) 116

3-3- نهادهای بین المللی و اسکان غیررسمی                   120

3-3-1- تأسيس کميسيون اسکان بشر               120

3-3-1-1- هبيتات يک                    121

3-3-1-2- هبيتات دو (اجلاس جهاني درباره شهر)             126

3-4- معیارهای شناخت اسکان غیررسمی           134

3-4-1- ويژگي­هاي کالبدي سکونتگاه های غير رسمي         141

3-4-2- شاخص­هاي اجتماعي- اقتصادي سکونتگاه های غير رسمي      142

3-4-3- شاخص جمعيتي سکونتگاه های غير رسمي           143

3-4-4- ويژگي­هاي حقوقي (قانوني) سکونتگاه های غير رسمي                        144

فصل چهارم؛ اسکان غیررسمی در ایران               147

مقدمه     149

4-1- شکل گيري اسکان غير رسمي در ايران                    149

4-2-نحوه برخورد با اسکان غیررسمی در ایران      168

4-3- نمونه هایی از اسکان غیررسمی در شهرهای ایران                    171

4-3-1- سکونتگاه های غیررسمی شهر زاهدان                  171

4-3-2- سکونتگاه های غیررسمی شهر کرمانشاه               179

4-3-3- سکونتگاه های غیررسمی شهر بندرعباس              187

4-3-4- اسکان غیررسمی در سنندج                 198

4-3-5- اسکان غیررسمی در همدان                  206

4-3-6- سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز                    215

4-3-7- اسکان غیررسمی در قم                      220

4-3-8- اسکان غیررسمی در مشهد                   223

4-3-9- اسکان غیررسمی در اراک                    233

4-3-10- اسکان غیررسمی در اهواز                  244

4-3-11- اسکان غیررسمی در قزوین                 249

4-3-12- اسکان غیررسمی در بیرجند               253

4-3-13- اسکان غیررسمی در مجموعه شهری تهران                       256

4-4- گونه شناسی انواع سکونتگاه های غیررسمی در ایران     262

4-4-1- انواع اسکان غیررسمی در ایران بر حسب مسکن       262

4-4-2- انواع اسکان غیررسمی بر اساس استقرار و نحوه قرار گیری در شهر         263

4-4-3- اشکال مختلف تصرف و مالکیت زمین در سکونتگاه های غیررسمی                     264

4-4-4- الگوهای معماری و ساخت سکونتگاه های غیررسمی  265

منابع و مآخذ         267

پیوست ها                        286 

 

کتاب « اسكان غيررسمي در جهان و ايران » تألیف دكتر محمد ميره‌اي و دكتر حسين حاتمي نژاد و مهندس زهرا خدائي از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از  روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، این کتاب تألیف دكتر محمد ميره‌اي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور، دكتر حسين حاتمي نژاد، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و مهندس زهرا خدائي، دانشجوي دكتري شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس است که از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز منتشر شد.

با توجه به اهميت مقوله اسكان غيررسمي، كتاب حاضر در 4 فصل تدوين شده است. در فصل نخست با توجه به مباحثي كه در زمينه حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي وجود دارد سعي شده به بررسي اين مفاهيم پرداخته شود.

در فصل دوم به مجموعه نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي موجود در زمينه شكل گيري و ساماندهي اسكان غيررسمي اشاره شده است .همچنين فصول سوم و چهارم به شرايط و ويژگي‌هاي اسكان غيررسمي در جهان و ايران اختصاص دارد.

در پیشگفتار کتاب آمده است: «اسكان غيررسمي به عنوان معلولي كالبدي- فضايي ناشي از ساختار ناهنجار اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي است كه با سرعت بسيار فراواني در شهرها ظاهر مي‌شود و زندگي سالم و پايدار شهري را به چالش مي كشد. با حجم وسيع گسترش شهرنشيني و نبود برنامه مناسب اسكان در ايران، بسياري از جمعيت كشور ايران، به ويژه گروه‌هاي كم درآمد دست به تأمين مسكن خويش از طريق اسكان غيررسمي و حاشيه نشيني زده‌اند و طبق برخي برآوردها، درحال حاضر حدود 7 ميليون نفرحاشيه نشين در ايران وجود دارد.
همواره تجارب برنامه‌ريزي و مديريت شهر نشان داده باورها و پنداشت‌هاي فكري نوع مداخله و برخورد مديران، برنامه‌ريزان و مردم شهر را با مسايل شهري تعيين مي سازد. بنابراين، تصحيح تفكرات يك جانبه و بي رحمانه نسبت به اسكان غيررسمي، يكي از ضروريات و وظايف جامعه علمي و اجرايي كشور محسوب مي شود.

 آنچه مديران شهري ايران بايستي به آن توجه بيشتري نمايند اين است كه امروزه توافقي جهاني وجود دارد كه چاره‌جوئي اين مسأله در گرو ساماندهي است و نه تخريب و پاكسازي آن.»

گفتنی است این کتاب در 320 صفحه و شمارگان 1000 نسخه با قیمت 8500 تومان از سوی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان البرز به چاپ رسیده است و علاقه‌ مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند با شماره تلفن 02177503824 تماس حاصل نمایند./ع2

 

 


مطالب مشابه :


دانشجویان مشروط در دانشگاه پیام نور اخراج نمی شوند

پورتال دانشگاه پیام نور پیام نور تبریز در پردیس فناوری اطلاعات پیام نور اهواز
ظـرفيت هاي قبولي ارشد رشته حسـابداري...

دانشگاه پیام نور دانشگاه شهید چمران- اهواز: 15: محل تحصیل پردیس واحد قزوین: پردیس
دانلود کتابهای تربیت بدنی

هسته علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور اسلامی واحد کرج دانشگاه پیام نور اهواز
قابل توجه دانشجویان رشته های کشاورزی

پورتال دانشگاه پیام نور. دانشگاه شهیدچمران اهواز . 94-93 دانشگاه پیام نور / تاریخ
انتشار کتاب اسکان غیررسمی در جهان و ایران

پردیس شار ایرانی اي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور، دكتر حسين حاتمي دانشگاه پیام نور
گونه شناسی منظر شهری در سکونتگاه های غیررسمی ایران

پردیس شار ایرانی سرويسهاي بهداشتي و امكانات لازم يك واحد مسكوني قابل دانشگاه پیام نور
برچسب :