چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نمره تراز و نمره خام :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1.  نمره خام : به صورت درصد بیان میشود در کنکور برای جواب های اشتباه  3/1 نمره منفی منظور میشود کمترین نمره منفی 3/33- مربوط به داوطلبی که تمام سوالات را اشتباه جواب داداه است .

 فرمول نمره خام یا درصد عبارت است از ضرب تعداد سوالات درست در عدد سه منهای تعداد جوابهای نادرست تقسیم بر تعداد  کل سوالات ضربدر سه شده جواب حاصل ضربدر عدد صد

2- نمره تراز : نمره تراز هر درس بین    0تا 10000 است در نمره تراز نمره منقی وجود ندارد داوطلب که نمره خام او 0 شده ممکن است نمره تراز بین 3500 یا 4000 به دست آورد. توجه داوطلبانی که نمره تراز آنها بیشتر از 5000 جزء نیمه زرنگترها و نمره تراز آنها کتر از 5000 جزء نیمه ضعیف تر دانش آموزان هر درس می باشد.

نکته : داوطلبی که نمره خام او 100درصد است مطمئنا نمره تراز 10000 به دست نمی آورد ممکن است نمره ترازی در حدود 9000 یا کمتر یا بیشتر کسب کند که بستگی به نمرات خام سایر داوطلبان دارد .

نکته : هیچ گاه با درصد و نمره خام نمی توان نمره تراز را بدست آورد نمره تراز بستگی به سطح علمی همه شرکت کنندگان در درس مربوطه دارد.

نکته مهم : نمره تراز اهمیت دارد نه نمره خام و در صد درس چون ممکن است مثلا در یک درس با درصد پایین تر از بالایی بیاوریم آن هم به این خاطر است که آن درس برای همه داوطلبین مشکل بوده است برعکس این موضوع هم صادق است که مثلا ما با درصد بالا تر از پایینی بدست آوریم که آن هم به این موضوع مربوط میشود که آن درس برای همه داوطلبان آسان بوده است و توانایی پاسخ گویی به آن را داشته اند پس داوطلبان نباید با دیدن درصد بالا و یا درصد پایین خوشحال و نا امید شوند و با ید این نکته به او تذکر داده شود.

برای به دست آوردن تراز کل نمره تراز هر درس در ضریب آن درس ضرب شده بر مجموع ضرایب تقسیم می شود .


مطالب مشابه :


چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه فرمول نمره خام یا درصد درصد و نمره
فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول

دبیر زیست شناسی (کنکور - المپیاد) - فرمول محاسبه درصد در المپیاد زیست شناسی مرحله اول - کنکور
فرمول دقیق محاسبه پذیرش کنکوریها بر اساس سهمیه‌ها

فرمول دقیق محاسبه پذیرش خبر کنکور× نمونه سوال برای محاسبه 60 درصد باقیمانده
روش محاسبه تاثیر نمرات دروس در کنکور

ادبی نمره 13 گرفته اید و در روز کنکور هم به 40 درصد سؤالات ادبیات محاسبه تاثیر نمرات
نحوه ی محاسبه ی معدل موثر در کنکور کارشناسی ارشد

" گزینش نهایی بر اساس نمره ی کل حاصل از 80 درصد نمره در کنکور محاسبه معدل در کنکور
نمره ی تراز چیست ؟

کنکور - کنکور نمره تراز حدود 3500 نشانگر این است كه درصد فرد مورد نظر در محاسبه نمره تراز
برچسب :