اعطای طبقه تشویقی به کارمندان لغو شد. +سند

  th?id=HN.608003435007381263&pid=1.7   اعطای طبقه تشویقی به کارمندان لغو شد. +سند  بر اساس بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89 ، مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می ‌شوند که این موضوع مورد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفته و با ارسال لایحه ای به دیوان عدالت اداری، ابطال آنرا به علت مغایرت این دستور با قوانین خواستار شده است.دیوان عدالت اداری نیز حکم ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.  مطابق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری « ... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند.»   بر همین اساس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سال 89 به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل، بخشنامه ای را صادر کرد که طبق آن دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی‌ و اختصاصی مستقر کنند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره، نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین شده است. اما بر اساس بخشی از این بخشنامه، مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می ‌شوند که این موضوع مورد اعتراض دیوان محاسبات کل کشور قرار گرفته و با ارسال لایحه ای به دیوان عدالت اداری، ابطال آنرا به علت مغایرت این دستور با قوانین خواستار شده است.  منبع: http://www.afkarnews.ir/vdcgtq9tyak9zq4.rpra.html?k=ghtr3 63840_963.jpg 63841_459.jpg دیوان عدالت اداری نیز با بررسی این موضوع، اعلام کرده است که حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی ‌پیش بینی نشده است. بر اساس ابلاغیه حجت الاسلام منتظری همچنین تصریح شده است که کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از این رتبه تشویقی قبلاً تأمین نشده است، بنابراین حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می ‌شود.


مطالب مشابه :


طرح های تعرفه رنگی: هفتگی و ماهانه!

برای مشاهده جدول در سایز بزرگتر روی آن ٢- ١ مدت این تعرفه های تشویقی برای مشترکین
کار مناسبتی, کارت آموزه, برگه رنگ آمیزی مناسبتی, کاردستی, برگه کار, مسیر یابی, کارت تشویقی,

پازل - معما- اختلاف تصاویر - تست هوش-جدول,شکل کارت تشویقی برفهای خوشحال برای شب
جدول ضرب ابتکاری

سوم دبستانی - جدول ضرب ابتکاری - مطالب برای دانش آموزان کلاس سوم - سوم دبستانی
جدول سطح مورد انتظار و تشویقی ارش یابی قرآن دوره ی ابتدایی

زوزن شهري خفته در تاريخ - جدول سطح مورد انتظار و تشویقی ارش یابی قرآن دوره ی ابتدایی - زوزن
سؤالات مربوط به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

آیا طبقة تشویقی ارزیابی در سقف طبقاتی که یک فرد در حالت عادی از آن در مورد جدول
بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق عاشورا و الزهرا و گروههای تشویقی
" سری جدید اشعار تشویقی دانش آموزان اول ابتدایی"

دبیرخانه علمی آموزشی اول ابتدایی آ-غ - " سری جدید اشعار تشویقی دانش آموزان اول جدول الفبای
نظرات شما در مجمع عمومی نوبت اول پایه سوم قسمت 2

همچنین با زدن برچسب و ستاره به صفحه ی کتاب قران ونمودار تشویقی و با کمک جدول فعالیت
اعطای طبقه تشویقی به کارمندان لغو شد. +سند

( یک معلم ) - اعطای طبقه تشویقی به کارمندان لغو شد. +سند - - ( یک معلم )
برچسب :