وظایف پرستار سیار و اسکراب در اتاق عمل

 •  

وظایف قبل از عمل

به طور کلی وظایف پرستار سیر کولر در قبل از عمل به موارد زیر تقسیم می‌شود:

 • آماده نمودن اتاق (مثل نور مناسب وفعال کدن تجهیزات مربوط به تهویه هوا)
 • همکاری در آماده نمودن اتاق عمل از نظر چیدمان و نظافت اتاق عمل
 • انجام مصاحبه با بیمار و بررسی پرونده وی
 • همکاری در انتقال بیمار[۲]
 • کمک به تیم جراحی در دادن پوزیشن مناسب به بیمار
 • کمک به تیم بیهوشی
 • مشخص نمودن ناحیه مورد نظر برای جراحی بر اساس پرونده و مصاحبه انجام شده با بیمار
 • انجام پرپ اولیه[۳]
 • چک و فرهم نمودن لوازم و تجهیزات برای عمل از جمله دستگاه کوتر و دستگاه ساکشن
 • باز کردن بسته‌های استریل
 • همکاری در شمارش و ثبت گزارش[۴]

وظایف حین عمل

در حین عمل پرستار سیر کولر وظایف زیر را بر عهده دارد:

 • کنترل رفت و آمد در اتاق عمل (جلوگیری از رفت و آمدهای بی مورد و غیر ضروری)
 • وصل رابط‌ها و سیم‌های مختلف دستگاه‌ها
 • بررسی میزان ادرار و خون از دست رفته و گزارش موارد فوق به جراح و متخصص بیهوشی
 • برداشتن نمونه‌های پاتولوژی و ثبت و مراققبت از آنها[۵]
 • بر طرف نمودن نیاز تیم جراحی در حین عمل (مثل دادن تجهیزات)
 • اطلاع رسانی به خانواده‌ها در صورت طولانی شدن جراحی یا در شرایط خاص[۶]
 • ثبت مراقبت‌ها، وقایع، مداخلات و یافته‌ای پرونده‌ای
 • شمارش گازها و تجهیزات و ابزارهای داخل ست قبل و بعد از جراحی
 • کمک به پانسمان مثل دادن چسب و یا محلول ضدعفونی[۷]

وظایف پرستار سیرکولر در بعد از عمل

وطایف پرستار سیار در مرحله بعد از عمل به شرح زیر می‌باشد:

 • کمک به انتقال بیمار
 • مرتب کردن اتاق عمل[۸]
 • نظارت بر نظافت و ضدعفونی اتاق عمل و تجهیزات
 • آماده نموردن اتاق برای جراحی بعدی[۹]

انجمن تکنولوژیست‌های جراحی ASTسازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایرانمعرفی رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرح وظايف كاردان اتاق عمل ( تکرار)

 • ساعت: 19:1

شرح وظايف كاردان اتاق عمل با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

1- دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل ( شامل: ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق

3- اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي و كمبودها و نقايص به مسئول مافوق

4-آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها

5-كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق‌رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي، ايمني و…

6-آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي

7-كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز ( مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل،‌عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآلات و ...)

8-كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.

9- ايفاي نقش سيار قبل ازعمل:

- برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي لازم به بيمار

- كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي

- كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات

- هدايت بيمار به تخت عمل - قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشش و حريم بيمار حفظ شود

- تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسب نوع و ناحيه عمل

- قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز

10- ايفاي نقش سيار حين عمل:

- حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار - كمك به جراحان و پرستار اسكراب در پوشيدن گان و دستكش و ...

- بازنمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها

- پرب منطقه عمل

- شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از استفاده

- كنترل رعايت نكات استريل در حين عمل

- پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها

- توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تأمين وضعيت جديد در جهت اصلاح تغيير بوجود آمده

- نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به آزمايشگاه بر طبق دستور العمل و دريافت رسيد

- ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت

11- ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل:

كمك در پانسمان محل جراحي

- برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود

- خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

- كمك در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيت ناحيه جراحي

12- ايفاي نقش دست شسته ( اسكراب ) در حين عمل:

دست شستن بر طبق دستورالعمل

- پوشيدن گان و دستكش استريل

- پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها( شامل وسايل جراحي، نخ، درنها، گاز و ...)

- شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده(گاز، لنگاز، قيچي، پنس، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيار

-كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي

- كمك در شستن نهايي پوست بيمار(درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل

- نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل

- اطلاع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شان ها جهت جلوگيري از سوختگي باكوتر

13- ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل:

كمك به پانسمان محل عمل

- برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت‌گرديده

- جمع‌آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون بر حسب سياست بيمارستان.

14- شركت در انجام عمليات احيا در اتاق عمل

15- مراقبت از جسد طبق موازين شرع و استانداردها

16- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش

17- شركت در آموزشهاي ضمن خدمت - بازآموزي و ...

18- مشاركت در برنامه شست و شوي اتاق عمل طبق سياست هاي جاري بيمارستان

 


مطالب مشابه :


بی حسی نخاعی(اسپاینال)........

افزایش می یابد که پیامد آن بیشتر شدن سر درد بعد از مناسب برای سزارین می باشد. تایید بی حسی:
مجموعه مقالات - پمفلتها - جزوه های آموزشی - پاورپوینتهای آماده

پرستاری مراقبتهای سزارین یا زایمان دستورات بعد از عمل وازکتومی
جراحی بینی رینوپلاستی

احیاء قلبی ریوی حین بارداری و سزارین نمائید، ازعمل خود قبل و بعد از عمل ممنوع
ورزش در دوران بارداری _ فوائد ، مضرات ، روش انجام ، کدام ورزش بهتر است

اگر زایمان شما از طریق سزارین بوده است، می هم در صورت مراقبتهای لازم بعد ازعمل
وظایف پرستار سیار و اسکراب در اتاق عمل

شمارش گازها و تجهیزات و ابزارهای داخل ست قبل و بعد قبل ازعمل: مورد سزارین به علت
برچسب :