منابع برای ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر ، IT و علوم کامپیوتر

منابع آزمون کارشناسی ارشد – رشته ی IT


)
زبان تخصصی (با ضریب ۱) ( ۳۰ سؤال )۲) مجموعه ی دروس عمومی (با ضریب ۲) ( هر درس ۱۰ سؤال )

الف) ساختمان های گسسته
کتاب درس: ساختمان های گسسته، دکتر قلی زاده.ریاضی گسسته، گریمالدی.ریاضی گسسته، ترمبلی.کتاب تست: پوران پژوهش.ب ) ساختمان داده ها
کتاب درس: ساختمان داده ها و الگوریتم ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.ساختمان داده ها و الگوریتم ها در جاوا، سارتج سهنی.ساختمان داده ها، سیمور لیپ شوتز.کتاب تست: ساختمان داده ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.جزوه ی ساختمان داده ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ت ) طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به
CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی پور.طراحی الگوریتم، قلی زاده.کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ث ) مهندسی نرم افزار

کتاب درس: مهندسی نرم افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).تحلیل و طراحی نرم افزار، بنت لی.مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی گرا، ساش.ج ) شبکه های کامپیوتری

کتاب درس: شبکه های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه ی ملکیان، زارع پور و پدرام.شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.کتاب تست: ۳۰۰۰ مسئله ی حل شده در شبکه های کامپیوتری و انتقال داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.

ح ) مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب درس: جزوه ی دانشگاه امیرکبیر.

دروس دیگر ( با ضریب ۱ )۳) هوش مصنوعی ( ۱۰ سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته ی راسل و نوروینگ.کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.

۴) پایگاه داده ها ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس: پایگاه داده ها، سی جی دیت.پایگاه داده ها، رامز المصری.اصول طراحی بانک های اطلاعاتی، مصطفا حق جو.اصول طراحی پایگاه داده ها، دکتر روحانی رانکوهی
کتاب تست: پایگاه داده ها، مقسمی.

۵) سیستم عامل ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس:سیستم عامل، استالینگز.سیستم عامل، سیلبرشاتس.سیستم عامل، تننباوم.جزوه ی سیستم عامل موسسه ی پرسپولیس.تست: سیستم عامل، مقسمی، درس و کنکور.

۶) معماری ( ۱۰ سؤال )

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.تست: کتاب پوران پژوهش، جلد آبی

10887_Blue_Male_Student_In_A_Graduation_

نمونه کارنامه رتبه ۵۰ کنکور ارشد فناوری اطلاعات:

زبان تخصصی: ۱۷%

دروس مشترک: ۴۰%

مدیریت و پایگاه داده: سفید

هوش مصنوعی: ۴۰%

سیستم عامل: ۱۰۰%

معماری کامپیوتر: ۶۶%

************************************************

منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1) زبان تخصصی (با ضریب 1)
تعداد - 25 سؤال

2) مجموعه‌ی دروس ریاضی (با ضریب 2)
تعداد - 24 سؤال، هر درس شش سؤال

الف) ریاضی مهندسی
کتاب درسی: ریاضی مهندسی پیشرفته، اروین کریزیگ، ترجمه‌ی عالم‌زاده یا شاهرضایی.
کتاب تست: ریاضی مهندسی، مؤسسه‌ی پرسپولیس.

ب) آمار و احتمال مهندسی
کتاب درس و تست: آمار و احتمال، دکتر نیکوکار.
آمار و احتمال، نوشته‌ی ....، ترجمه‌ی‌عمیدی.
آمار و احتمال، نوشته‌ی دگروت، ترجمه‌ی (استاد بزرگوارم) دکتر عین الله پاشا.

ج) محاسبات‌عددی
کتاب درس: آنالیز عددی، بابلیان.
محاسبات عددی، دکتر نیکوکار.
کتاب مهندسی کامپیوتر، خلاصه‌ی درس.

د) ساختمان‌های گسسته
کتاب درس: ساختمان‌های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش

3) مجموعه‌ی دروس عمومی (باضریب4)
تعداد - 30 سؤال، هر درس 6 سؤال

الف) ساختمان‌داده‌ها
کتاب درس: ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در پاسکال،
c، c++، هورویتز.
ساختمان‌داده‌ها و الگوریتم‌ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان‌داده‌ها، سیمور لیپ‌شوتز.
کتاب تست: ساختمان‌داده‌ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه‌ی ساختمان‌داده‌ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ب) نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها
کتاب درس: نظریه‌ی زبان‌ها، سودکمپ، ترجمه‌ی جلیلی.
نظریه‌ی زبان‌ها، پیتر لینز ، ترجمه‌ی دکتر صراف‌زاده.
کتاب تست: کتاب پوران‌پژوهش.

توضیح: (در دانشگاه تربیت‌معلم، کتابی تدریس می‌شود که نوشته‌ی دو نویسنده‌ی کره‌ای است و برای آموزش نظریه‌ی زبان‌ها بسیار عالی است. (ارمغان حسن نادری) (
ج) مدارهای منطقی

کتاب درس: موریس مانو.
کتاب تست: کتاب پوران‌پژوهش، جلد آبی.
کتاب راهیان ارشد، جلد دو.

د) معماری کامپیوتر

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران‌پژوهش، جلد آبی.

ه) اصول طراحی سیستم عامل

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه‌ی پرسپولیس.
تست: سیستم‌عامل، مقسمی، درس و کنکور.

10887_Blue_Male_Student_In_A_Graduation_

م.منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل ۲۵ تست؛ تمام رشته ها ضریب ۱
درس ریاضیات (آمار و احتمال – ریاضیات مهندسی – محاسبات عددی – ساختمان گسسته) که شامل ۲۴ تست؛ تمامی رشته ها ضریب ۲
(ساختمان داده – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر سیستم عامل – نظریه زبانها و ماشینها) ۳۰ تست ، ضریب ۴
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی –
VLSI الکترونیک دیجیتال – انتقال داده( ۲۵ تست داوطلبان رشتۀ سخت افزار ؛ ضریب ۲
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم – کامپایلر – زبانهای برنامه سازی – پایگاههای داده). ۲۵ تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات، ضریب ۲
دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی – طراحی الگوریتمها- هوش مصنوعی) ، شامل ۲۵ تست ، ضریب ۲

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر:

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی

ابتدا دروس و ضرایب آنها:
درس زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) شامل ۲۵ تست؛ تمام رشته ها ضریب ۱
درس ریاضیات (آمار و احتمال – ریاضیات مهندسی – محاسبات عددی – ساختمان گسسته) که شامل ۲۴ تست؛ تمامی رشته ها ضریب ۲
(ساختمان داده – مدارهای منطقی – معماری کامپیوتر سیستم عامل – نظریه زبانها و ماشینها) ۳۰ تست ، ضریب ۴
دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی –
VLSI الکترونیک دیجیتال – انتقال داده( ۲۵ تست داوطلبان رشتۀ سخت افزار ؛ ضریب ۲
دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم – کامپایلر – زبانهای برنامه سازی – پایگاههای داده). ۲۵ تست ، داوطلبان رشته های نرم افزار و فناوری اطلاعات، ضریب ۲
دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی – طراحی الگوریتمها- هوش مصنوعی) ، شامل ۲۵ تست ، ضریب ۲

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر:

۱- ساختمان داده

الف) کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش

ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج) Data structure and algorithm. By A.Aho2- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

الف) کتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتس پیتر ترجمه دکتر عبدالحسینصراف زاده

ج) Element of the Theory of computation. Bysudkamp3- مدارهای منطقی

الف) کتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است –> تست های طبقه بندی شده مدار منطقی)

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. ByNelson


4- معماری کامپیوتر

الف)کتاب ارشد معماری کامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش ( کتاب تست این منبع هم موجود است سوالات طبقه بندی شده معماری کامپیوتر)

ب) Computer system Architecture. By Mano5- سیستم‌ عامل

الف) کتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دکتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش

ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج) Operating System : Internals and designPrinciples. By Stallings

د) Operating System [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]ysilberschatz6- ساختمان گسسته

الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته، گردآوری شده توسط شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش

ب) ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی تالیف رالف گریمالدی ترجمه دکتر علی عمیدی – ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh7- ریاضی مهندسی

الف) کتاب ارشد ریاضی مهندسی گردآوری شده توسط فرزین حاجی ‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:ریاضی مهندسی، تالیف دکتر مسعود نیکوکار8- آمار و احتمال مهندسی

الف)کتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دکتر هژبر انتشارات پوران پژوهش

ب)مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد:آمار و احتمال مهندسی تألیف دکتر مسعود نیکوکار

ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دکتر وحیدی9- محاسبات عددی

الف) Numeical Methods for Mathematics, scienceand Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددی تالیف دکتر قلی‌زاده

ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دکتر فائزه توتونیان

د) آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری نوشتۀ رالف پنینگتون ترجمه دکتر منصور نیکخواه بهرامی – ناشر: دانشگاه تهران

ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دکتر بابلیان و میرکمال میرنیا10– پایگاه‌های داده

الف) کتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج) Database system Concepts. BySilberschatz11- زبان‌های برنامه سازی

الف) Programing Languages : Design andImplementation. By Prat12- کامپایلر

الف) اصول طراحی کامپایلرها تالیف آهو، اولمن

13- طراحی الگوریتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz

ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دکتر محمود نقیب‌زاده


14- مدارهای الکتریکی

الف) مدارهای الکتریکی ترجمه دکتر جبه‌دار مارالانی

ب) مدارهای الکتریکی نوشته ویلیام هیت

15- هوش مصنوعی

الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell

ب) هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی

10887_Blue_Male_Student_In_A_Graduation_

منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد رشته علوم کامپیوتر

ساختمانهاي گسسته:

1-ساختمانهاي گسسته تاليف بهروز قلي زاده
2-
رياضيات گسسته اثر رالف گريمالدي
3-
رياضيات گسسته اثر ترمبلي
كتاب تست:پوران پژوهش
كتاب ارشد ساختمان گسسته تاليف شهاب بهجتي انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها:
ساختمان داده ها والگوريتم ها در pascal,c,c++ اثر هوريتز
ساختمان دادها والگوريتم ها در java سارتج سهني
ساختمان داده ها اثر سيمور ليپشوتز
كتاب تست ساختمان داده ها دكتر مقسمي درس وكنكور
جزوه ي ساختمان داده ها دكتر محمد قدسي دانشگاه شريف
كتاب ارشد ساختمان داده ها و الگوريتم ها تاليف مهندس رهنمون انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها و الگوريتم ها اثر A.Ahoطراحي الگوريتم :
مقدمه اي بر طراحي الگوريتم معروف ومشهور CLRSطراحي الگوريتم نيپوليتان و نعيمي پور ترجمه جعفرنژاد قمي
كتاب نكته وتست مهندسي كامپيوتر راهيان ارشد جلد سوم
جزوه ي طراحي الگوريتم دكتر قدسي دانشگاه شريف
طراحي الگوريتم اثر محمود نقيب زاده
رياضي 1 و 2(علوم كامپيوتر):
حساب ديفرانسيل وانتگرال جورج توماس
حساب ديفرانسيل و انتگرال سيلورمن
تست:رياضي 1و2 راهيان ارشد
تست وخلاصه انتشارات دانش پژوهان جلد نارنجي
نظريه زبان ها و ماشينها:
اتومات و زبانها اثر صراف زاده
تست :راهيان ارشد و پوران پژوهش
آناليز عددي:
آناليز عددي اثر دكتر اسماعيل بابليان دانشگاه پيام نور
آناليز عددي ترجمه توتونيان
تست:راهيان ارشد و جهش
اصول سيستم ها ي كامپيوتري:
مدارهاي منطقي اثر مانو
معماري در كامپيوتر مانو
معماري كامپيوتر پترسن

***********************************

منابع پیشنهادی نفر اول المپیاد کامپیوتر :

گسسته:گريمالدي؛ یک کتاب دو جلدی هست که خوب نیست. یک کتابچهار جلدي دارد (مؤسسه انتشارات فاطمي) و کتاب Rosen (ترجمه نشده)که من از انتشارات شریف دریافت کردم.

ساختمان داده ها:Data Structures in C++ ( Sahni,Horowitz)

مدار منطقي:نلسون ( ترجمه شده )

نظريه زبانها و ماشينها: دو کتاب فارسی مربوط به صراف زاده هست که خوب نیست. Peter Linz

( ساده ) که از انتشارات شریف تهیه کردم و Sipser , Hopcroft- Ulman( پيشرفته )

معماري كامپيوتر:برای کسانی که می خواهند مطلب را یاد بگیرند کتابPaterson کتاب خوبی است،کتاب Stallings هم خوب است ولی ترجمه نشده است.

براي تست كتاب آقاي يوسفي ( پوران پژوهش) کتاب مفیدی است.

کتاب ترجمه شده مانو هست که کامل نیست.

سيستم عامل:Stallings ( ترجمه دكتر پدرام ) ، Tanenbam ( ترجمه دكتر حقيقت ) ، Silbershutz (زبان اصلي) ترجمه شده هست ولی خوب نیست.

محاسبات عددي:بوردن؛ ترجمه دكتر علي اكبر عالم زاده

پايگاه داده ها:C.J.Date ترجمه شده این کتاب هست ولی خیلی ناقص است. آقای Date پایه گذار این درس است که کتابش هم مرجع است ، کتاب آقای روحاني رانكوهي هم کتاب خوبی است اگر از اول تا آخر خوانده شود بسیار زیاد است.

كامپايلر: كتاب اي هو هست ولي نخوانند بهتر است. سعي كنند براي اين درس سركلاس يكي از اساتيد حاضر شوند. مثل دكتر يوسفي و دكتر قاسم خاني که استاد دانشگاه شریف هستند.

زبانهاي برنامه سازي: كتابي بود كه از انتشارات نصير تهيه كردم ولي نمي دانم مربوط به كجامي شد. روي آن نوشته بود سنجش... . کتاب آقای جعفرنژاد قمی هست که ترجمه خوبی ندارد.

طراحي الگوريتم: Introduction to algorithms (معروف به CLRS که ابتداینام چهار نویسنده آن است) این کتاب قطور است و جلد سبز و سفید دارد.مطالب مشابه :


چگونه خودمان قالب وبلاگ بسازیم ؟

از آن‌جایی‌که قالب‌های تولید شده با سایکو کاملاً بدون ضمانت هستند قالب جوملا قالب
قطعنامه فصل هفتمی

جوملا. يادداشت توافق منجر شود، این توافق در قالب یک «قطعنامه» از سوی شورای قالب های سه
منابع برای ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر ، IT و علوم کامپیوتر

3 قالب برای وبلاگ #شما # جوملا فارسی. ضمیمه قالب های دو ستونه
نخستین "سبد کالا"توزیع می‌شود

جوملا. يادداشت مهر اعلام کرده بود که در کشور 3.5 میلیون نفر مشمول قانون کار قالب های دو
5 گوشی اندرویدی برتر سال 2013 +قیمت

جوملا. يادداشت 3) Xperia ZL قالب های دو ستونه
بررسي وضعيت

جوملا. يادداشت با برنامه ريزي مدرن در ايران در قالب برنامه هاي توسعه اي قالب های دو
برچسب :