نقاشی با اشکال هندسی

چطور یک قلعه بکشیم؟
امیدواریم که این چندگام ساده را برای کشیدن این قلعه ی کارتونی دنبال کنید.
همانطور که می بینید،این نقاشی تنها با استفاده از اشکال هندسی ساده ( مربع،مستطیل،مثلث و بیضی ) کشیده شده .

Teaching children painting with geometric shapes آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی

نقاشی گاو با شکل هندسی مربع

 با یک شکل هندسی ساده و متداول ( مربع ) یک گاو کارتونی زیبا اما ساده می کشیم.

Teaching children painting with geometric shapes3 آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی

نقاشی یک سگ کارتونی با شکل هندسی مستطیل

با شکل هندسی ساده و متداول مستطیل، یک سگ کارتونی زیبا اما ساده می کشیم.

Teaching children painting with geometric shapes2 آموزش نقاشی کودکان با اشکال هندسی

    منبع:http://www.asemooni.com/


مطالب مشابه :


نگاهی به زندگی هوشنگ ابتهاج و نقد اشعارش

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - نگاهی به زندگی هوشنگ ابتهاج و نقد اشعارش - - کارشناسی
سماع در تصوف

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - سماع در تصوف - - کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد
تفاوت عرفان و تصوف و زهد

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد • وبلاگ مشاوران جوان دانشگاه فرهنگیان
وقتی نوشته ها آرا وگیرا می شوند !

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - وقتی نوشته ها آرا وگیرا می شوند ! - - کارشناسی ادبیات 91
مقایسه ذیل سیر العباد و نی نامه

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - مقایسه ذیل سیر العباد و نی نامه - - کارشناسی ادبیات 91
شعر عقاب

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - شعر عقاب - • وبلاگ مشاوران جوان دانشگاه فرهنگیان
شرح زندگی مولانا

کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن مشهد - شرح زندگی مولانا - - کارشناسی ادبیات 91 ـ دانشگاه ثامن
آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز پرلز وکانگرو

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مشهد - آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز پرلز وکانگرو
خدا!!!

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مشهد - خدا!!! - شهید هاشمی نژاد ،کامیاب،بهشتی،ثامن الحجج
نقاشی با اشکال هندسی

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مشهد - نقاشی با اشکال هندسی - شهید هاشمی نژاد ،کامیاب
برچسب :