روشي در محاسبه ي مساحت و حجم

دراین مقاله هدف ،به دست آوردن مساحت وحجم چند شکل است اما نه با روش هایی که تا به حال دیده ایم ، بلکه راحت تر از آن !!!

تعيين مساحت ناحيه ي حلقوي:
براي تعيين مساحت يك ناحيه ي حلقوي(ناحیه ي بین دو دایره ي هم مرکز)، يك روش اين است كه اگر مساحت دو دايره را داشته باشيم، مساحت ناحيه ي حلقوي برابر تفاضل مساحت هاي دو دايره است. اما آيا روش ديگري براي تعيين مساحت ناحيه ي حلقوي شكل ، وجود دارد ؟
اگر طول بزرگ‌ترين وتري كه مي‌توان در اين ناحيه (ناحيه ي حلقوي شكل) رسم كرد را داشته باشيم، مي‌توانيم مساحت این ناحیه را به دست آوريم.چون :
«مساحت ناحيه ي حلقوي شكل برابر مساحت دايره‌اي است كه قطرش برابر با بزرگ‌ترين وتري است كه مي‌توان درداخل اين ناحيه رسم كرد.»
ناحیه ي حلقوی شکل :

 

مثال:
اگر طول بزرگ ترین وتری که می توان درداخل یک ناحیه ي حلقوی رسم کرد ، برابربا 8 سانتی متر باشد ، مساحت این ناحیه ي حلقوی شکل برابر با مساحت دایره ای به قطر 8 سانتی متر می شود یعنی: سانتي متر مربع .

تعيين حجم لوله و كره ي سوراخ شده :
حال اگر بخواهيم حجم يك لوله ي استوانه‌اي شكل که دیواره ی ضخیمی دارد را به دست آوريم، (يعني حجم ناحيه ي بين دو استوانه را) طبق قسمت بالا با داشتن بزرگ‌ترين وتر در ناحيه ي حلقوی شکل ايجاد شده در قاعده ي استوانه ، مي‌توان مساحت قاعده را به دست آورد و با داشتن ارتفاع لوله ، حجم محاسبه مي‌شود.

 


به عنوان مثال:
اگر طول بزرگ ترین وتر درناحیه ي حلقوی شکل قاعده ي لوله اي استوانه اي شكل را 8 سانتی متر بگیریم ، مساحت ناحیه ي حلقوی مانند مثال قبل برابر با: سانتي متر مربع می شود واگر ارتفاع لوله برابر با 10 سانتی متر باشد ، حجم لوله ي استوانه اي شکل برابر با : سانتي متر مكعب می شود .


اگر داخل يك كره ي توپر،سوراخي استوانه‌اي شكل ايجاد كنيم كه مركزهاي دو قاعده ي استوانه و مركز كره بر يك استقامت باشند ، حجم شكل باقيمانده برابر است با حجم كره‌اي به قطر طول سوراخ ايجاد شده در كره. به عنوان مثال اگر در يك كره ي توپر،سوراخي استوانه‌اي شكل به طول 6 سانتي متر با شرط فوق ايجاد كنيم ، حجم شكل باقيمانده برابر است با حجم كره‌اي به قطر 6 سانتي متر يعني : سانتي متر مكعب .

  

منبع: مجله ي گنجينه شماره ي 18


مطالب مشابه :


فرمول محاسبه حجم اشکال هندسی

ارتفاع × قاعده = حجم مکعب. ارتفاع هرم × مساحت قاعده هرم = حجم هرم. ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه. ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی. سطح دو قاعده + مساحت جانبی
روشي در محاسبه ي مساحت و حجم

حال اگر بخواهيم حجم يك لوله ي استوانه‌اي شكل که دیواره ی ضخیمی دارد را به دست آوريم، (يعني حجم ناحيه ي بين دو استوانه را) طبق قسمت بالا با داشتن بزرگ‌ترين وتر در
مساحت کل و جانبی و حجم استوانه

برنامه ای بنویسید که شعاع قاعده و ارتفاع یک استوانه را دریافت و مساحت جانبی، مساحت کل و حجم استوانه را محاسبه و چاپ کند. کدها و دستورات به صورت زیر مباشند:.
مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحتقاعده × ارتفاع سطح کل استوانه = سطح دو
(51) مخزن چقدر نفت دارد؟(+++)

15 ژوئن 2007 ... شکل بالا یک مخزن استوانه ای با مقطع بیضی را نشان میدهد که بصورت افقی بر ... حجم مایع داخل آنرا را بر حسب لیتر در دو حالت زیر محاسبه نمایید:.
روش محاسبه حجم اجسام هندسی

مطالب ششم - روش محاسبه حجم اجسام هندسی - - مطالب ششم. ... اگر مستطیل را حول طول آن دوران دهیم, شکل فضایی حاصل استوانه نامیده می شود. در این صورت طول مستطیل
ماشین حساب مثلث و هندسه

ماشین حساب آنلاین برای محاسبه حجم بیضی داده محورهای نیمه آن است. مساحت و حجم هرم ... محاسبه مساحت و حجم استوانه حق داده شود شعاع و ارتفاع آن است. مساحت و حجم هرم
محاسبه تغييرات در حجم موتور

براي محاسبه حجم موتور داشتن ميزان قطر پيستون الزاميست . قطر پيستون در اصل اندازه دهانه ... به روش زير محاسبه كرد : تعداد سيلندر * حجم استوانه سيلندر = حجم موتور.
محاسبه مساحت و محيط اشكال هندسي

سرگرمی - محاسبه مساحت و محيط اشكال هندسي - آموزشی. ... ارتفاع × مساحت قاعده = حجم استوانه ارتفاع × محیط قاعده = مساحت جانبی. سطح دو قاعده + مساحت جانبی = سطح
آزمایشگاه(محاسبه چگالی اجسام با شکل نا منظم (کلید))

http://s5.picofile.com/file/8153847034/2014_10_28_09_59_37_Copy. سپس جهت اندازه گیری حجم،کلید را درون استوانه مدرج حاوی مقدار مشخصی آب قرار دهید و حجم
برچسب :