عشق تو نهال حیرت آمد - تعبیر فال حافظ عشق تو نهال حیرت آمد

تعبیر فال حافظ عشق تو نهال حیرت آمد

تعبیر فال حافظ عشق تو نهال حیرت آمد

فال حافظ عشق تو نهال حیرت آمد

 

عشق تو نهال حیرت آمد تعبیر

عشق تو نهال حیرت آمد تعبیر

عشق تو نهال حیرت آمد

وصل تو کمال حیرت آمد

بس غرقه حال وصل کآخر

هم بر سر حال حیرت آمد

یک دل بنما که در ره او

بر چهره نه خال حیرت آمد

نه وصل بماند و نه واصل

آن جا که خیال حیرت آمد

از هر طرفی که گوش کردم

آواز سوال حیرت آمد

شد منهزم از کمال عزت

آن را که جلال حیرت آمد

سر تا قدم وجود حافظ

در عشق نهال حیرت آمد

 

اشعار  حافظ  با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ :

با رسیدن به وصال یار کمالات تو بیشتر خواهد شد. از هر طرف درهای رحم ت به سویت باز می شود. با کمک یار جهانی را زیر و رو می کنی که همگان در حیرت می مانند. توسل به خدا کن و همت داشته باش.

 

عشق تو نهال حیرت آمدتعبیر

عشق تو نهال حیرت آمدتعبیر

فال حافظ عشق تو نهال حیرت آمد

اختصاصی برگزیده ها


,