فراخوان ثبت نام جهت واگذاری دستگاه های خودپرداز و اتصال به سوئیچ پیشخوان

فوری

واگذاری دستگاه های خودپرداز - واگذاری دستگاه های خودپرداز به 3 روش صورت می گیرد.
- روش اول (امانی)
• واریز مبلغ نود میلیون ریال(90،000،000) در زمان تشکیل پرونده.
• مبلغ پرداخت شده به شرکت پیشخوان به صورت سپرده با سود مشارکت 25 درصد خواهدبود.
• بازپرداخت اصل و سود ودیعه سرمایه گذاری 24 ماهه از محل اضافه کارمزد پرداختی به دفتر خواهد بود.
• کارمزد پرداختی به دفتر پیشخوان به مدت 24 ماه 60 درصد از کارمزد می باشد.و پس ازآن 50 درصد می باشد.
• مالکیت دستگاه با شرکت پیشخوان می باشد
- روش دوم (خرید نقدی)
• واریز مبلغ دویست و نود و هشت میلیون ریال (298،000،000ریال) در زمان تشکیل پرونده
• مالکیت دستگاه با دفتر پیشخوان خواهد بود
• دفاتر مشارکت کننده در این روش جهت اتصال به سوییچ بانکی پیشخوان نیاز به پرداخت ودیعه ندارند
• کارمزد پرداختی به دفاتر به مدت 18 ماه 70 درصد بوده،و پس از آن 50درصد خواهدشد.
- روش سوم (اجاره به شرط تملیک)
• واریز 50 درصد از قیمت دستگاه در زمان تشکیل پرونده
• 24 فقره چک جهت پرداخت اقساط
• کارمزد پرداختی تاپایان اقساط 60 درصد بوده و پس از آن 50 درصد خواهد شد.
• مالکیت دستگاه تا پایان اقساط با شرکت پیشخوان خواهدبود. وپس از آن مالکیت به دفتر تعلق خواهد گرفت
اتصال به سوییچ بانکی پیشخوان این فراخوان دفاتری را در بر خواهد گرفت که دارای دستگاه خودپرداز هستند ویا دستگاه را از شرکت های دیگر خریداری می نمایند و قصد استفاده از سوییچ بانکی پیشخوان را دارند.برای انجام این امر باید موارد زیر را در نظرداشته باشند.
پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان ودیعه اتصال به سوییچ بانکی - کارمزد پرداختی به مدت 12 ماه 60درصد خواهد بود و پس از آن 50درصد خواهد بود. - امضاءقراداد استفاده از سوییچ بانکی.

 

ثبت نام


مطالب مشابه :


شروط جدید شرکت ارتباطات سیار در تعامل با دفاتر پیشخوان دولت

پرتال پیشخوان خدمات دولت استان شرکت گاز استان قم شرکت مخابرات استان
نرخ خدمات مالیاتی در استان کردستان-اصفهان-خراسان شمالی-قم

مخابرات -مالیات-ایرانسل-رایتل برای ین نرخ استان قم کلیک پرتال توزیع کنندگان
شرکت مخابرات بعد از نفت بزرگترین صنعت کشور است

پرتال مخابرات استان همه هم و غم ما ارایه خدمات حقیقی و شایسته به مردم است و استان قم نیز
تغییر تاریخ انتخابات و تمدید مهلت پرداخت

پرتال پیشخوان خدمات دولت استان شرکت گاز استان قم شرکت مخابرات استان
اسامی کاندیداتوری هئیت مدیره انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت قم

پرتال پیشخوان خدمات دولت استان شرکت گاز استان قم شرکت مخابرات استان
لینک انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت

انجمن صنفی استان قم پرتال پیشخوان خدمات دولت استان شرکت مخابرات استان قم
آشنایی با دانشگاه صنعتی قم

قم پرتال) صنعتی قم با استاندار استان قم. 9:36 توسط بچه های برق مخابرات صنعتی قم|
فراخوان ثبت نام جهت واگذاری دستگاه های خودپرداز و اتصال به سوئیچ پیشخوان

پرتال پیشخوان خدمات دولت استان شرکت گاز استان قم شرکت مخابرات استان
عدم ارائه تعهد نامه محضری به نفع پست بانک استان قم

عدم ارائه تعهد نامه محضری به نفع پست بانک استان قم پرتال پیشخوان شرکت مخابرات استان قم
برچسب :