نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

مشخصات كلی

 

مجری:           مدت اجرا:  45 دقیقه               موضوع:بازی امدادی «همه باهم»

نام درس: تربیت بدنی   كلاس: اول ابتدایی     تاریخ اجرا:   /       محل اجرا: سالن تربیت بدنی           

اهداف

اهدافكلی

هماهنگی تیمی و تقویت كمر

شناختی

توضیح در مورد هماهنگی لازم در حین بازی و نقش سرعت عمل در بازی

آشنایی با قوانین بازی

آشنایی با وسایل مورد نیاز بازی

روانی- حركتی

- نشان دادن نحوه انجام بازی و حركات بدن در هنگام بازی

- تقویت كمر با انجام بازی

عاطفی

- علاقمند نمودن دانش آموزان به یادگیری این مهارت با توجه به محاسن آن در ایجاد روحیه ی همكاری با سایر بازیكنان - آمادگی برای كارهای گروهی دیگر

آمادگی سازمانی

-حضور و غیاب                    – تعویض لباس

– بازدید از فضای آموزشی ( سالن ورزشی) و اطمینان پیدا كردن از ایمن بودن امكانات وسایل مورد استفاده.

آماده سازی (گرم كردن)

عمومی

شامل (راه رفتن – دویدن نرم- كشش – گرم كردن تمامی مفاصل و... )

تخصصی

شامل ( گرم كردن عضلات كمر ، شانه و پاها)

 

مراحل اجرا

 

 

 

مرور

مطالب قبلی

در این مرحله با توجه به اینكه دانش آموزان بدن خویش را گرم كرده اند بسیار سریع به مطالب قبلی كه در ارتباط با بازی امدادی «رساندن مواد به محل مورد نظر» به صورت گروهی، اشاره می شود.

 

ابتدا به كمك تصاویر نحوه انجام فعالیت تشریح می شود:

پاها به اندازه شانه باز شده و دست ها به طرف جلو كشیده می شود. نفر اول هر گروه توپ را از بالای سر بدون اینكه به طرفین (راست و چپ) خم شود به نفر دوم ونفر دوم به نفر سوم به نفرات دیگر گروه می دهد ... نفر آخر توپ را برداشته به یك قدم جلوتر از نفر اول كه با علامتی مشخص شده  می آورد و این دفعه نفر آخر كه نفر اول شده توپ را به دیگر اعضای گروه می دهد این بازی تا زمانی كه اعضای گروه به آخر خط تعیین شده برسند ادامه پیدا می كند و گروهی كه زودتر به خط پایان برسند 3 امتیاز و گروه دوم 2 امتیاز و گروه سوم 1 امتیاز دریافت می كنند.

در همین راستا مرحله ی بعدی به همان شیوه بالا اما در جهت سمت راست ، به این صورت كه اعضای گروه توپ را از سمت راست نفر قبلی گرفته و با چرخش كمر خویش به نفر بعدی و ... می دهند. نفر آخر گروه مثل روش بالا به یك قدم جلوتر از نفر اول كه با علامت مشخص شده می آورد و ....

در مرحله بعدی توپ ها از سمت چپ اعضای گروه ها رد و بدل شده و مثل مرحله اول ادامه پیدا می كند.

مرحله آخر عبور توپ از زیر پاها می باشد كه در این بازی مثل مراحل قبلی نفر اول بدن خود را خم كرده و توپ را از بین پاهای خویش به نفر بعدی می دهد و ادامه مثل مراحل قبلی می باشد .

در آخر بازی نتایج كسب امتیاز گروه ها جمع بندی شده و گروه برتر معرفی می شود.

بازگشت به

حالت اولیه

در این مرحله باید ضربان قلب و تعداد تنفس كاهش یابد.

با آرام راه رفتن و حركات كششی انجام گرفته و در حین انجام حركات، تذكرات بهداشتی (شستن دست و صورت ، عدم مجاورت با هوای سرد و تعویض لباس ها ) و موارد خاص (با ذكر صلوات برای سلامتی خودشان ) را  متذكر می شویم.
یک طرح آموزشی بر اساس سناریو نویسی ( تربيت بدني ابتدائي )

دانستني‏ها و مهارت‏ها حيطه‏ي دانشي :

- آشنايي با برخي تمرينات در راه رفتن و وضعيت بدن هنگام ايستادن

- اطلاع ازفرم صحيح بدن در هنگام ايستادن و راه رفتن

- آشنايي با روش هاي غلط ايستادن وراه رفتن و…

حيطه‏ي مهارتي :

- توانايي در متعادل نگه داشتن سر، بدن‏و باسن ‏در يك راستا به هنگام‏راه رفتن

- توانايي در حفظ وضعيت صحيح بدن به هنگام ايستادن و راه رفتن

- توانايي در حركت هم زمان دست و پا مخالف در يك جهت (جلو يا عقب )

- توانايي و گذاشتن پاشنه و برداشتن پنجه در موقع حركت

حيطه‏ي نگرشي :

- پي بردن به ارزش درست راه رفتن

- اظهار علاقه به حركات اصلاحي و رعايت حركات پايه (راه رفتن )

- نشان دادن علاقه براي درست راه رفتن .

- جهت ها (بالا، پايين ) (چپ ،راست ) (جلو، عقب ) - ايستادن - راه رفتن - هماهنگي - تعادل - پنجه -پاشنه - تند - آهسته - صاف - سبز - قرمز - ايمني - رعايت نوبت - نظم وانضباط - دوستي - دشمني -انقلاب - رهبر - و…

وسايل مورد نياز:

1- لوحه آموزشي  2- تصاويري مناسب  3- كارت گروه بندي  4- سوت   5- ماكت چراغ راهنمايي ورانندگي  6- فضاي مناسب  

الگوي سازمان دهنده به يادگيري محتوا - فراشناختي - تفكر استقرايي (مشاركت و تعامل فكري) -تفسير مطالب - تفسير و تحليل‏سطح تشخيص‏و تعيين جنبه‏هاي شاخص

روش :

 نمايشي

نظريه علمي :

تجربه‏ي آموزشي حاضر را در درس تربيت بدني با موضوع مهارت پايه (تركيب راه رفتن و وضعيت بدني) براي سناريو نويسي خود برگزيده و آن را بازسازي نموده ام. اين تجربه‏ي آموزشي بر اساس الگوي
 سازمان دهنده به يادگيري محتوا ارائه شده است. اين روش بر حسب عناوين برگرفته از دل محتواي هر فعاليت انتخاب گرديده . اين مبحث با استفاده از فراشناختي كه خود نوعي توانمندي شكل دهي به تفكر مي‏باشد، تنظيم شده است و آگاهي فرد را از فعاليت شناختي و روش هاي مورد استفاده، براي تنظيم فرآيند هاي شناختي خود به دنبال دارد . در اين روش يادگيرنده با آگاهي از شكل مناسب تفكر، داده هاي حسي از محيط را به دو دسته‏ي داده‏هاي مفيد و غيرمفيد طبقه بندي كرده و از اين اطلاعات براي شكل دهي مفاهيم ، تحليل مفاهيم، كشف نمود هاي شاخص، تعريف و تعميم مفاهيم ،افزايش قلمرو مفاهيم و ساخت دانش، استفاده مي كند.

در اين الگو محرك هاي بيروني، سبب گرد آوري داده ها ، حافظه حسي ، بازشناسي ، توجه و جمع آوري اطلاعات از محيط و مرور ذهني مي‏شود. همچنين حافظه‏ي كوتاه مدت در مرحله رسيدن به اطلاعات و مفاهيم فعال مي شود و با توجه دقيق تر از مفاهيم و جايگزيني در حافظه بلند مدت، مي تواند يادگيري را براي تمام عمر پديد آورد .

در ضمن با توجه به تفكر استقرايي و موضوع مهارت و تفكر خلاق در جريان آموزش مفاهيم زمينه سازي شده تا مفهوم با مشاركت فعالانه‏ي دانش آموزان و معلم توليد و ايجاد شود.

در قسمت تفسير مطالب، فراگيران مي توانند در باره‏ي مساله و موضوع درس، اظهار نظر كنند و به تفسير و تحليل آن بپردازند . در سطح تشخيص و تعيين جنبه هاي شاخص، فراگيران مي توانند به طور مجزا ، مفهوم هر جز را درك كرده و به توصيف آن بپردازند و در نهايت با روش نمايشي مفاهيم اصلي را درك كنند .

جلسه‏ي اول :

گرد آوري اطلاعات درراستاي ايجاد انگيزه

معلم :بچه‏ها،جلسه‏ي قبل قرارگذاشتيم،به‏راه رفتن وايستادن خواهر،برادر،دوستان و پدر و مادر خودمان و…دقت كنيم و ببينم افراد چطور راه مي روند و….

يك دانش‏آموز: خانم، يك نفر را تو خيابان ديدم كه شكمشو داده بود جلو وراه مي‏رفت.

(خنده‏ي دانش‏آموزان)

دانش‏آموزديگر: خانم يك دختر پاهاش از زانوهاش اين طوري( باز،پرانتزي )بود.

(دانش آموزآمد و نوع حركت آن نشان داد.)و… …...

(معلم چند نفر را مي آورد وازآن‏ها مي‏خواهد،راه بروند. سپس اجازه مي‏دهد، سر جاي خود قرار بگيرند.)

(معلم پس از شنيدن حرف هاي بچه ها،آن ها را 3 تا 5 نفري گروه بندي مي كند.)

اجراي تدريس :

(معلم براي ايجاد ارتباط بين يافته هاي دانش آموزان و شروع تدريس، يك جفت از تصويرهايي كه حالت‏هاي وضعيت مختلف بدن را در راه رفتن و ايستادن، در بر دارد روي تخته، زير كلمات « است » و « نيست » _ راه رفتن درست را زير« است » و راه رفتن غلط را زير« نيست » "_ نصب مي كند . سپس توجه دانش آموزان را به تصويري كه زير كلمه‏ي « است » و تصويري كه زير كلمه‏ي « نيست » قراردارد، جلب مي‏كند و از بچه ها مي خواهد به آن ها خوب نگاه كنند ولي حرفي نزنند. بعد از اين كه

دانش آموزان دقايقي به تصوير هاي نصب شده، دقت نمودند، معلم تصويرهاي مختلفي را در زمينه‏ي موضوع تدريس به بچه ها نشان مي دهد.)

معلم: بچه‏هاباتوجه‏به‏نمونه‏ي روي تخته، شما بگويد كه اين تصويرهايي كه نشان شما مي‏دهم زيركدام از كلمه هاي « است » يا « نيست » نصب كنم.

(معلم‏در ادامه تصويرهاي وضعيت بدن را در حالت هاي مختلف ايستادن و راه رفتن به ترتيب به دانش‏آموزان نشان مي‏دهد و با توجه به گفته‏آنان زير كلمات « است » و « نيست » قرار مي دهد و مواردي را نيز كه بچه ها،اشتباه مي‏گويند با نظر ديگران در جاي درست نصب مي كند.)

معلم:بچه‏ها توجه كنيد كه منظور من ازنصب اين تصاوير در زير كلمات« است » و « نيست » چيست؟ شما بيشتر به تصويرهايي كه در زير كلمات « است » مي باشد، دقت كنيد و سپس آن هارابا تصويرهاي مقابل آن كه در زير« نيست » قرار دارد،مقايسه كنيد.

(ونصب تعدادي تصويرديگر… )

معلم:چند نفر متوجه منظور من از اين تصاوير شده اند ؟

(تعدادي از دانش آموزان دست خود را بالا مي برند. معلم نيز از تعداد شاگرداني كه متوجه مفهوم مورد نظر شده اند، آگاهي مي يابد. درادامه معلم تصوير درست راه رفتن را نشان مي دهد.)

معلم : بچه ها آيا در اين تصوير حالت درست وجود دارد ؟

دانش آموزاني كه متوجه شده اند : بله خانم.

(در ادامه معلم ضمن تشويق دانش آموزان تعدادي ديگر از تصاوير مرتبط و غير مرتبط را روي تخته زير كلمات « است » و « نيست » نصب مي كند و به منظور آگاهي از دريافت دانش‏آموزان از آنان مي‏خواهد تا روش‏هاي درست راه رفتن و.. را بگويند.)

يكي‏ازدانش‏آموزان: خانم پاها راصاف بگذاريم.

دانش‏آموزي ديگر: خانم شانه‏هابايد صاف باشد .

دانش‏آموزي ديگر : سرمان صاف روي بدن باشد.و…

(معلم از اين به بعد گروه هاي يادگيري پويا را فعال مي كند.)

معلم:حالا شما به اين تصاوير كه روي تخته نصب شده، خوب نگاه كنيد و در باره‏ي آن‏ها در گروه خود صحبت كنيد و بگوييد كدام تصوير « درست » و كدام « نادرست » است .

(با اين روش دانش‏آموزان به وضعيت بدن و طريقه‏ي راه رفتن كه چگونه بايد باشد يا نباشد، پي‏ مي‏برند.)

معلم : بچه ها جون، حالا تصاوير ديگري را به شما مي دهم تا در گروه هم انديشي و آن ها را دسته بندي كنيد . درست ها را يك جا و نادرست ها را در يك جا قرار دهيد .

(گروه‏ها مشغول گفت وگو مي شوند. پس از پايان مهلت معلم، ازيكي از اعضاي گروه ها مي‏خواهد ، بيايد و حركات را نمايش دهد و گروه ها، درست و غلط آن را بيان كنند. يك نفرمي آيد و با توجه به عكسي كه در دست دارد و در گروه بررسي شده، سر خود را بالا گرفته، سينه را جلو داده .دست ها را در جيب كرده و راه مي رود.)(دانش آموزان مي خندند ).

معلم:بچه ها جون اين راه رفتن درسته ؟

دانش آموزان : غلطه آي غلطه .

معلم:چرا ؟

 نماينده گروه دو :خانم،طريقه‏ي راه رفتن زهرا و اين عكس‏ درست نيست چون سينه را جلو داده و سرش را بالا گرفته راه مي رود .

نماينده گروه سه :خانم موقع راه رفتن اگر سرمان بالا باشه و راه برويم جلو پاها را نمي بينيم و زمين مي‏خوريم.

نماينده گروه يك : خانم تازه دستش توي جيبش است.و…

معلم: آفرين، همه‏ي شما درست گفتيد.

(معلم از يكي از اعضاي گروه ها مي خواهد كه بيايد و روش درست آن را نشان دهد. بعد از انجام آن دانش‏آموزان يك صدا مي گويند: درسته آي درسته.)

(تصاوير ديگر نيز به همين طريق در گروه ها بررسي مي‏گردد. از هر گروه يك نفر مي آيد و تصاوير در دست خود را اجرا مي‏نمايند و دانش آموزان ديگر درباره‏ي شيوه هاي درست راه رفتن و ايستادن توضيح مي‏دهند. معلم نيز توضيحي مختصر درباره‏ي شيوه هاي درست راه رفتن و وضعيت بدن ارائه داده و نهايتا الگوي درست را اجرا و پس از بررسي تمام تصاوير به لوحه آموزشي اشاره مي‏كند و مفاهيم آموزشي از قبيل:جهت ها(بالا، پايين )(چپ ،راست ) (جلو، عقب ) كج و راست - ايستادن- راه رفتن -هماهنگي- تعادل و….را تكميل مي‏نمايد.)

ارزشيابي :

معلم:بچه‏ها، حالا بايد شما بياييد و حالت درست راه‏رفتن را براي من و دوستان خود نمايش دهيد.

(سپس خطي صاف روي زمين مي كشد و يكايك دانش‏آموزان مي‏آيند و حركت درست راه رفتن را انجام مي‏دهند و معلم تذكرات لازم را به آنان مي دهد ازدانش‏آموزاني كه راه رفتن آن‏ها اشكال دارد ، مي‏خواهد ، حركت خود را چند بار تكرار كنند تا بتواند هماهنگي‏لازم را به دست‏آورند و روش درست راه رفتن ‏را بياموزند و انجام دهند. معلم متوجه مي‏شود، بعضي ازدانش‏آموزان ‏توانايي هماهنگي دست وپا و سر را ندارند. بنابراين براي اينكه اين‏هماهنگي بيشتر شود،با توجه به تفاوت در راه رفتن آنان به دانش آموزان تمريني مي‏دهد كه درخانه انجام دهند.)

ارائه تكليف: 

معلم : بچه‏ها ‏جون، وقتي به منزل رفتيد.حركات صحيح راه رفتن را انجام دهيد و به خانواده خود نيز آموزش دهيد. در خانه يك مسير راست رادرنظربگيريد. روي آن با شانه هاي‏صاف،سر صاف فقط با چشم‏ روي را زمين نگاه كنيد.سر را پايين نياوريد و شروع به راه رفتن كنيد، در موقع حركت پا، ازپاشنه شروع كرده و به پنجه ختم كنيد.در منزل هم اول روي پنجه چند قدم برويد و روي پاشنه چند قدم برويد و سپس يك كتاب روي سر خود قرار داده و روي خط راست حركت كنيد. (البته با تمركز). براي‏اين‏كه‏بتوانيد دست ها را، هم زمان با پا به حركت درآوريد، اول فقط دست چپ را با پاي،راست هماهنگ كرده و حركت كنيد.بعد فقط دست راست را حركت دهيد و هماهنگ با پاي چپ راه برويد و در آخر دست چپ و راست را با هم حركت دهيد و سعي كنيد با پاها هماهنگ شويد. و…..مطالب مشابه :


30 تست از عربي سال دوم انساني

30 تست از عربي سال أُجْرِيَتْ خمسُ مسابقاتٍ رياضيّةٍ نرم افزار عربی اول دبیرستان
عملکرد گروه عربی تنکابن درسال تحصیلی 93/92 در یک نگاه

قواعد عربی ونمونه سوالات و تست ها(وبلاگ سرگروه عربی علمی مقام اول عربی از پایه تا
طرح درس نیمسال اول آمادگی جسمانی ( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی )

( پایه اول ، دوم ، سوم راهنمایی ) 5ـ شروع مسابقات طناب کشی بین هر اموزش عربی دبیرستان;
نمونه سوالات کتبی درس تربیت بدنی سال اول متوسط

فرموده کدامیک از امامان (ع الف تست کو اموزش عربی دبیرستان;
نتایج مسابقات طنابزنی اموزشگاههای قوچان پسران

نتایج مسابقات طنابزنی اموزشگاههای قوچان پسران. رشته. مقام اول. اموزش عربی دبیرستان.
جدول طرح درس تربیت بدنی مقطع راهنمایی¯راکتی

پایه اول. آمادگی تمرین تست نوبت2. اموزش عربی دبیرستان;
طنابزنی اموزشگاههای قوچان

2 سعیدی3سما مقامهای اول تا سوم رابه دست » مسابقات عربی دبیرستان;
نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

نفر آخر گروه مثل روش بالا به یك قدم جلوتر از نفر اول كه با تست بینایی اموزش عربی دبیرستان;
نمونه طرح درس روزانه والیبال

ارسال توپ از مقابل پیشانی با بند اول و دوم انگشتان دست و استفاده از مچ اموزش عربی دبیرستان;
راههای بدست آوردن عدد آووگادرو/شیمی اول دبیرستان

راههای بدست آوردن عدد آووگادرو/شیمی اول دبیرستان وریاضی سرعت الكترون از مسابقات بین
برچسب :