خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان +دانلود

خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان +دانلود


فرقه های سری: خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان ۱بعضی از فرقههای سرّی، با دایر نمودن شُعَبات مختلف، سعی میکنند فرقهی خود را گسترش دهندو چنان قدرت میگیرند که از مرز شهر و کشورِ خود فراتر رفته و جهانی میشوند.، آنها مراکزی را تحتِ پوششِ فرقهی خود دایر میکنند تا به امور خیریه بپردازند. در این مرحله است که فرقه برخی نمادها و نشانههای سرّیِ خود را فاش میکند. فراماسونری مهمترین و معروفترین شبکهی بسیار سرّیِ جهانی است که با فرقهها و گروههای زیادی متحد شده است.


در این فرقه، مراسمی برای عضو جدید برگزار میشود که در آن مراسم، شخص، به صورتِ نمادین، دوباره متولد میشود.


ریشه و خاستگاه شکلگیری فراماسونری به تمدن های باستانی خصوصا مصرِ باستان برمیگرددمصر، یکی از کشورهای بسیار معروفِ جهانِ باستان بود که تمدنی بزرگ و حکومتهایی مقتدر داشت. مصریان، از مراحلِ مختلفِ ادیانِ ابتدایی گذر کردند و به خدایان محلّی روی آوردند که معمولاً به شکل حیوانات اهلی و وحشی بودند و پرستشِ فرعونها و خدایانِ اساطیری نیز در بین آنان معمول بود.مهمترین حامیانِ رژیمِ فرعون، طبقهی کاهنان، یا همان ساحران، بودند


کاهنان انجمنی سرّی تشکیل داده بودند و از قوانین و مراسمِ خاصی پیروی میکردند. آنان از صمیمِ قلب، سوگند یاد میکردند که تعلیمات را از بقیهی مردم، مخفی نگه دارند. کاهنان، در حفظِ اسرار، به قدری دقت به خرج میدادند که ما از شعائر و معتقداتِ آنان، کمتر اثری در دست داریم؛ به طوری که دیگران هم هراس داشتند که دربارهی این اسرار، خبری گزارش دهند.

دانلود کلیپ

حجم:68.09MB

منبع: راز تی ویما را از نظرات سازنده خود محروم نکنید

smpl.jpg

پيوستن به گروه رقص شيطان
raqseshaitan.ir.gifمطالب مشابه :


حقوق کودک نیازمند بازآفرینی

دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی پارادایم ها و گفتمان های نوینی که زاده تحولات پسامدرن و فرآورده
جزوه سازه های سنتی

Dames in the world دکتر فرهاد فخار تهرانی . شعبات فرعی قنات ها را بریده گویند . طاق کرمانی پوش:
جلسه شوراي اسلامي استان اصفهان مورخ 23/10/93

» آموزش زبان انگلیسی (حجت کرمانی) » دنیاتل بادرود(فتاحی) » نطنز
خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان +دانلود

دکتر عباسی. بچه بعضی از فرقههای سرّی، با دایر نمودن شُعَبات مختلف، سعی ازدواج زوج
رمان زيباي عرب6

مقصود با تسط کامل بر تمامی شعبات نظارت -دکتر کشيک ♥ 236 - رمان ‍پسر تهرانی دختر کرمانی
/آنچیزی که عمل ما را قیمت می‌دهد در آخرت اخلاص است

آیت الله موحدی کرمانی همچنین در خطبه اما دکتر جلال برخلاف دارد تعداد شعبات خود
راه رهایی جهان اسلام، مبارزه با غربگرایان و فراماسونرها

اولین لژ به فرمان دولت انگلستان در کلکته ی هند ایجاد شد و سپس شعبات لژهای دکتر کرمانی
برچسب :