چگونه يك خودروی كاركرده بخريم

چگونه يك خودروی كاركرده بخريم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چگونه مي توان در خريد يك خودروي كاركرده از اشتباهات فاحش پرهيز كرد.
بيشتر مردم كه قادر به تامين پول مورد نياز براي به خريد خودروي دلخواه خود را ندارند، ناگزير اقدام به خريد خودروهاي كاركرده و به اصطلاح دست دوم مي كنند. در اين بين، فروشندگان همواره خريداران را از مشكلات خودروي مورد معامله آگاه نكرده و خريرادان به دام خودروهاي معيوب و غير قابل استفاده گرفتار مي كنند. البته گاهي نيز خودروهاي كاركرده همچون يك خودروي نو سال ها براي خريداران كار كرده و موجب رضايت خريدار مي شوند.
خريد خودروي كاركرده در صورت رعايت نكات ضروري بازديد شاسي و بدنه و سيستم فني شما را با صرف هزينه كم به انتخاب دلخواهتان مي رساند. به طور معمول هنگام خريد خودروي كاركرده شما 4 مرحله ذيل را طي مي كنيد :
1 انتخاب مدل خودرو، سال توليد خودرو و برآورد مبلغ خودرو و منابع مالي موجود.
2 مشاوره و راي زني با فروشنده خودرو.
3 مشاهده سند خودرو و استعلام رسمي جهت اطمينان از عدم مشكل قانوني و قضايي.
4 بازديد فني خودرو.

چگونه انتخاب كنيم
دو روش كلي براي جستجوي خودروي كاركرده مورد نياز وجود دارد. استفاده از شبكه هاي اطلاع رساني جمعي همچون روزنامه ها، مجله ها و اينترنت. روش بعدي جستجوي حضوري و بازديد از نمايشگاه هاي خودروي كاركرده است. در هر دو روش بايد به نكات اوليه جستجو توجه كرد. اين نكات به ترتيب عبارتند از : مدل خودرو، سال توليد، رنگ خودرو، قيمت خودرو و مشخص كردن زمان بازديد فني جهت عقد قرار داد اوليه.

بهترين سوال ها از فروشنده
در اولين ملاقات هرگز به فروشنده اجازه يكه تازي در ميدان معامله را ندهيد و سعي كنيد رشته كلام را در اختيار بگيريد. براي شروع سوال هايي كنيد كه در آنها اثري از خامي و ناواردي نباشد. به عنوتن مثال :
- اين خودرو در گذشته چند مالك داشته است؟
- آيا خودرو تصادفي هم داشته؟
- اگر تصادفي بوده، آيا خصارت فقط به بدنه وارد شده يا اينكه به شاسي و سيستم فني خودرو هم آسيبي رسيده است؟
- در صورت وجود تصادف، مي خواهم محل آسيب ديدگي را ببينم.
- آيا خودرو، تجهيزات اضافي دارد كه در اطلاعيه فروش ذكر نشده باشد؟
- آيا شما نسبت به موارد قضايي و يا فني خودروي مورد معامله، هيچ تضميني مي دهيد؟
- آيا قيمت ارائه شده مقطوع است و يا جاي چانه زدن و تخفيف، وجود دارد؟
هرگز قبل از دريافت پاسخ قانع كننده نسبت به اين پرسش ها، اقدام ديگري نكنيد. اگر پاسخ ها عاري از هرگونه نكته مبهم بودند و رضايت اوليه شما را جلب كردند، زمان ملاقات براي بازديد فني، بازديد مدارك و امتحان عملي خودرو را مقرر كنيد.

چگونه خودرو را بازبيني كنيم؟
قبل از حضور در محل مقرر، از كسي براي همراهيتان دعوت كنيد. گاهي شما از واضح ترين موارد نيز قافل مي شويد كه وجود يك همراه شما را چه در بازبيني و چه در چانه زني بر سر قيمت ياري مي كند. براي بازديد از خودرو يك آينه كوچك به همراه داشته باشيد تا قسمت هاي غير قابل رايت مثل زير داش برد و زير صندلي ها را بتوانيد به دقت وارسي كنيد. هرگز از بازديد و وارسي تمام بخش ها قافل نشويد و خجالت زده نباشيد.

چگونه مدارك خودرو را بازبيني كنيم؟
ابتدا به سال توليد خودرو توجه كنيد. شماري شاسي، بدنه و موتور را با شماره هاي ثبت شده در مدارك مقايسه كنيد. اگر مدارك عاري از هرگونه مشكلي بودند، بازديد فني را آغاز كنيد.

بازبيني بدنه خودرو

بازبيني خودروي شسته نشده هيچ فايده اي ندارد چراكه حتي يك لايه نازك گرد وغبار شما را در كنترل و بازديد دقيق بدنه ناموفق خواهد گذاشت. چند متر عقب تر از خودرو روي زمين نشسته و به بدنه خودرو نگاه كنيد. اگر خودرو تصادفي داشته باشد، با نگاه دقيق به تقارن خودرو به راحتي از آن مطلع خواهيد شد. ستون هاي 4 طرف را وارسي كرده و اندازه آنها را با هم مقايسه كنيد. به اندازه هاي استاندارد بدنه خودرو توجه ويژه داشته باشيد. هيچ صاف كاري در جهان نمي تواند، در آسيب ديده و تصادفي خودرويي را در اندازه و ابعاد استاندارد، بازسازي و ترميم كند. درها را باز و بسته كنيد و به فاصله درزها خوب دقت كنيد. در خودرويي كه هيچ تصادفي نداشته باشد، فاصله تمام شيارها يكسان است. درها بايد بدون هيچ صدايي به راحتي باز و بسته شوند. با انگشتان خود ضربه هاي كوچكي به بخش هاي مختلف بدنه بزنيد. صداها بايد يكنواخت بوده و تغيير صدا نبايد آني و يك دفعه باشد. به رنگ بخش هاي مختلف به دقت نگاه كنيد و عدم وجود تغيير رنگ در سرتاسر بدنه اطمينان حاصل كنيد. نه پلاك ها توجه كنيد. در قسمت زيرپا و گل گيرها نبايد چيزي ناسازگار وجود داشته باشد. رنگ داخلي گل گير ها نبايد با ساير نقاط بدنه تفاوت داشته باشد. از خريد خودرويي كه كوچكترين نشاني از زنگ زدگي دارد، به شدت خودداري كنيد.

بازديد فني موتور
ابتدا موتور و متعلقات آن را در يك نگاه ظاهري با ساير خودروهاي مشابه مقايسه كنيد. روي موتور نبايد اثري از روغن و ديگر آلودگي هاي نفتي باشد. خودور را روشن كنيد و مدت كمي آن را برانيد. سپس دوباره موتور را بازرسي كنيد. موتور بايد همچون گذشته تميز بوده و دماي آن نيز نبايد خيلي زياد شده باشد. در پوش موتور را باز كنيد. از داخل موتور نبايد بخار در آيد. درجه روغن را با گذشته مقايسه كنيد. باطري خودرو را وارسي كنيد و ترمز و ساير وسايل برقي را به كار اندازيد و از عدم وجود برق دزدي، اطمينان حاصل كنيد.
پس از بازبيني موتور، خودرو را كمي جابجا كنيد و زمين زير خودرو را به دقت بنگريد و اگر لكه روغني يافتيت، بدانيد كه اين خودرو جز درد سر براي شما چيز ديگري نخواهد داشت.


بازديد شاسي
كنار چرخ بنشينيد و با دو دست آنها را به بيرون و داخل بكشيد و فشار دهيد. لغي هاي كوچك يعني اينكه بول برينگ ها مشكل دارند. از گوشه ها، سعي كنيد خودرو را بالا بكشيد. صداهاي كوچك يعني اينكه شاسي شكسته است. زاويه چرخ ها را به دقت وارسي كنيد. انحراف چرخ ها يعني اينكه شاسي كج است.

بازبيني داخلي
تمام لاستيك هاي دور در و دور داش بورد بايد وارسي شوند. دكمه ها، كمربند ايمني، پدال ها و هر آنچه كه روبروي راننده است بايد امتحان گردد. صندلي ها را به عقب و جلو بكشيد. زير صندلي ها را به دقت بنگريد. در صورتي كه صندلي هاي عقب جدا مي شوند، آنها را باز كرده و زير آنها را بازبيني كنيد. قفل درها و بالابر شيشه ها را امتحان كنيد.
سيستم هوا رساني، بخاري و كولر و تمام دريچه هاي آنها را وارسي كنيد. چراغ ها را چندين بار روشن و خاموش كنيد و از صحت گرم كن شيشه عقب، اطمينان حاصل كنيد.

هنگام رانندگي امتحاني به چه نكاتي بايد توجه كنيم؟
هرگز خودرويي را بدون امتحان عملي خريداري نكنيد. هنگام شروع به حركت، نبايد هيچ صداي غير مهمولي به گوش رسد. خودرو را در شيب هاي تند متوقف كرده و ترمز دستي را بكشيد. از خودرو پياده شده و به آن نگاه كنيد. اگر خودرو هيچ حركتي نكرد، دوباره سوار شده و آن را برانيد.
هنگام حركت خودرو نبايد به زور افتاده و ريپ بزند. لرزش هاي هنگام آغاز حركت، نشان از ضعف و آسيب ديدگي موتور خودرو و سيستم انتقال قدرت دارد. دنده را بازبيني كرده و از دو به يك را امتحان كنيد. دنده عقب را نيز وارسي كنيد. صداهاي ناهنجار هنگام عوض كردن دنده، به منظره مشكل سيستم انتقال قدرت خودرو است.
اجازه دهيد خودرو شتاب بگيرد و پس از آن به شدت پاي خود را بر روي پدال ترمز فشار دهيد. خودرو بايد بدون هيچ صداي نامعمولي بلافاصله متوقف گردد.
قدرت خودرو هنگام مانورهاي تند را امتحان كنيد و به دقت به صداهاي به وجود آمده در پيچ ها گوش دهيد.
در نهايت، اگر خودرو تمام خواسته هاي شما را برآورده كرد، عجله نكنيد و شتاب زده نباشيد. سعي كنيد خودرو را بيشتر برانيد و از هزينه كردن جهت بازديد توسط افراد كارشناس سر باز نزنيد و همواره به ياد داشته باشيد، جان شما بسيار با ارزش تر از مال شماست.09.gif


مطالب مشابه :


انتخاب يك ماشين بين 950 ماشين در پاركينگ

انتخاب يك ماشين بين 950 مورد مطالعه يك نمونه تصادفي 30تايي از ماشين هاي خريد پروژه آمار
طراحي ماشين و فيزيك امنيت تصادفات

طراحي ماشين و در چنين تصادفي زمان در حد ميلي بگيريد به دنبال خريد يك جيپ برويد
نبرد در بزرگ‌ترين بازي رانندگي

از ماشين ‌هاي دست به اندازه كافي ماشين در گاراژش دارد و تنها عامل بازدارنده شما از خريد
طراحي ماشين و فيزيك امنيت تصادفات

طراحي ماشين و در چنين تصادفي زمان در حد ميلي ثانيه بگيريد به دنبال خريد يك جيپ برويد
پلاك خواني ماشين هاي الكتريكي

خواندنی های برق - پلاك خواني ماشين هاي الكتريكي - (( پروژهای برق , الکترونیک , دیجیتال
gran turismo 5 prologue نبرد در بزرگ‌ترين بازي رانندگي

همانند يك ماشين قديمي شما از خريد ماشين‌ها صورت تصادفي يك ماشين داد يا
فرهنگ اصطلاحات حسابداری

ماشين حساب. call features خريد (فروش)، سهم تصادفي. random error term
نمونه سوال از درس 1و2 زبان سوم

خريد شارژ همراه سخيف?چت روم | قلم خش گير ماشين. تصوير تصادفي. آي پي
چگونه يك خودروی كاركرده بخريم

خريد خودروي كاركرده در صورت رعايت -آيا خودرو تصادفي هم سيستم هاي كنترل باد ماشين
خاصيت ترياك

را فراموش مي کند و سر حال مي شود.نزد عطاري محل رفت و مقداري ترياک خريد و تصادفي: آخرين
برچسب :