نتایج آزمون مداحی شهرستان سلماس

نام

نام خانوادگی

فرزند

نتیجه

محمد

لطفی

لطف اله

قبول

علی

علی دوست

اسرافیل

قبول

امین

رزمگیری

اسمعیل

قبول

محمد

رنجبر کهنه شهری

خلیل

قبول

عادل

اصلانی مغانجوقی

عباسعلی

قبول

صمد

عبدالهی کهنه شهری

عبداله

قبول

علی اکبر

کلب خانی

حسین

قبول

علی

حقیقی سلطان احمدی

حبیب

قبول

مسلم

قلی پور خانقاهی

حسن

قبول

رضا

دیانت

ابراهیم

قبول

محمد

ملک زاده

حیدرعلی

قبول

اکبر

صبح صادق

ارشد

قبول

سید مجتبی

سیدباقری

میر هادی

قبول

محمدحسن

باقرزاده سلماسی

کاظم

قبول

مهدی

جوادی معانجوقی

اسد

قبول

حسن

قلی زاده

حسین علی

قبول

قاسم

یعقوبی

اسداله

قبول

توحید

فغانی

علی

قبول

فرامرز

صحرانورد کلشانی

نجف

قبول

احسان

شامی

هاشم

قبول

توحید

پالیده

احمد

قبول

محمد

پاشائی

میرزاآقا

قبول

سیاوش

بناجوه

رحیم

قبول

مصطفی

ترابی یالقوز آغاجی

رضا

قبول

سعید

اباذری

سلطانعلی

قبول

بهمن

عیوضلو

فرج اله

قبول

میر حسن

سید تاجدینی

عبدالعلی

قبول

پیمان

روحی سرنقی

بهمن

قبول

مرتضی

احسانکن

عین اله

قبول

شهروز

احسانی کهنه شهری

یحیی

قبول

سعید

مردانی مغانجوقی

میرزاعلی

قبول

وحید

رحیم زاده

یحیی

قبول

بهزاد

خداپناهنده

رسول

قبول

توحید

حاجی زاده

علیرضا

قبول

اسرافیل

علی دوست

مختار

قبول

ناصر

جعفرپور

نیاز

قبول

جعفر

محمدی

محمد

قبول

رامین

سلیمی سلطان احمدی

منصور

قبول

احمد

حسین زاده

نوروز علی

قبول

مختار

حسن خانی تازه شهری

علی اکبر

قبول

منصور

اکبری مغانجوقی

صادق

قبول به شرط سن

کاظم

حلال زاده

عبداله

قبول به شرط سن

جعفر

سیف الهی کهنه شهری

عبداله

قبول به شرط سن

اسماعیل

صداقت

بلال

قبول به شرط سن

بخشعلی

مقدم

علی

قبول به شرط سن


مطالب مشابه :


آثار خوشنویسی و بیو گرافی خانم ملیحه سیف آبادی

گذاراندن دروره های ترکیب مواد نزد استاد توحید خلیل آذر
حاج خلیل صادقی...

بچه های انسانی دبیرستان توحید شیراز - حاج خلیل خلیل صادقی پس ازفارغ التحصیلی آذر ۱۳۹۰
ولایت فقیه چیست و ولی فقیه کیست ؟

واز شئون توحید درربوبیت پذیری ، آنهم از نوع ولایت پذیری حضرت ابراهیم خلیل آذر ۱۳۹۳
معرفي هنرمندان فصرشيريني : استاد خليل كوئيكي

خلیل کوئیکی · برگزیده جشنواره نقش توحید بر صحیفه هنر · آذر ۱۳۹۳; آبان
پروفسور علیرضا شاپوری...

بچه های انسانی دبیرستان توحید شیراز وبلاگ خلیل آذر ۱۳۹۰. آبان
نتایج آزمون مداحی شهرستان سلماس

خلیل. قبول. عادل توحید. پالیده. احمد آذر ۱۳۹۳. بهمن
برچسب :