اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۳۹۳ اعلام شد.


محققین و پژوهشگران مالیاتی می‌توانند مطابق شرایط ذیل نسبت به ارسال پیشنهادیه اقدام نمایند: 
۱-پیشنهادات باید در چارچوب فرم طرح نامه و تایپ شده ارائه گردد. 
 ۲-ارسال طرح نامه هیچ گونه تعهدی برای سازمان بابت هزینه‌های تدوین طرح نامه و یا سایرهزینه‌های جنبی نخواهد داشت. 
۳-طرح تحقیقاتی قبل از تصویب نهایی از جنبه‌های روش اجرای طرح، هزینه‌های پیش بینی شده، مدت اجرای طرح، صلاحیت علمی مجری و همکاران طرح، کامل بودن طرح از نظر شکل و محتوی و سایر موارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از داوری و ارزیابی طرح نامه، نتیجه نهایی کتباً به اطلاع مجری خواهد رسید. 
 ۴-دستاورد‌ها و نتایج طرح باید به نحوی باشد که در روند سیاستگذاری، تدوین استراتژی، تصمیم گیری و برنامه ریزی بخش مالیاتی، تاثیر مستقیم و شفاف داشته باشد و حداقل به یک پیشنهاد عملی و یک الگوی اجرایی ختم شود. 
۵-پژوهشگران گرامی و اساتید محترم دانشگاه‌ها و همچنین موسسات پژوهشی و مراکز علمی می‌توانند علاوه بر اولویت‌های پژوهشی سازمان، موضوعات پیشنهادی مرتبط با نظام مالیاتی کشور را در قالب طرحنامه تهیه و جهت بررسی به دبیرخانه شورای پژوهشی ارسال فرمایید. بدیهی است موضوعاتی که در فهرست اولویت‌های سازمان قراردارند از اولویت برخوردار خواهند بود. 
 ۶-پژوهشگران محترم می‌توانند در قالب محور‌های پژوهشی سازمان نسبت به تهیه مقاله جهت شرکت در همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی و یا چاپ در فصلنامه پژوهشنامه مالیات (علمی - پژوهشی) اقدام نمایند.

اطلاعات بیشتر


مطالب مشابه :


اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۳۹۳ اعلام شد.

اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور برای سال » سایت بانکداری اینترنتی بانک ملت
اولویت های پژوهشی فرهنگ کار

اولویت های پژوهشی فرهنگ سال94، سال «دولت و ملّت، همدلی و همزبانی» * بانک جهانی
اولویت‌های "عمره مفرده" به‌زودی از طریق بانک‌ها اعلام می‌شود.

اولویتهای "عمره پورتال پژوهشی اولویتهای تعیین شده توسط بانک ملی و ملت به
با حضور دانشجویان: بانک ملت همایش"بانکداری اجتماعی" بر گزار می کند

کارمند بانک ملت الزاماً و براساس اولویت ثبت نام از بین کلیه ثبت های بانک ملت
اولویت‌های جدید اعزام به عمره 94-93

پورتال پژوهشی اولویتهای یک تا 350 بانکهای یک تا 350 بانکهای ملی و ملت است و
پرسشنامه مدیریت - شخصیت برند بانک ملت

برای دانلود فایل پرسشنامه شخصیت برند بانک ملت و پژوهشی پروژه های دانشجویی
اسامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مجوزدار + لیست کامل

اسامی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری مجوزدار + لیست بانک ملت. 2-اولویت های پژوهشی بانک
پرداخت وام ازدواج در بانک های ملت و صادرات

پرداخت وام ازدواج در بانک های ملت و با اولویت اخبار آموزش پورتال پژوهشی اهل
برچسب :