بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم ابتدایی

جدول زمانبندی کتاب ریاضی پایه سوم (پیشنهادی)

مهر

هفته اول

مرور کلاس دوم

هفته دوم

تصویر عنوانی فصل اول - راهبرد حل مساله (الگویابی)- شمارش چندتا چندتا

هفته سوم

شمارش چندتا چندتا ماشین ورودی و خروجی ساعت در بعدازظهر

هفته چهارم

ساعت در بعدازظهر الگوهای متقارن- مرور فصل اول

آبان

هفته اول

ارزشیابی تصویر عنوانی فصل دوم راهبرد حل مساله (الگوسازی)

هفته دوم

معرفی عدد هزار- ارزش مکانی

هفته سوم

ارزش پول- عددهای تقریبی

هفته چهارم

مرور فصل دوم ارزشیابی- تصویر عنوانی فصل سوم

آذر

هفته اول

راهبرد حل مساله (رسم شکل)- کسر

هفته دوم

کاربرد کسر در اندازه گیری تساوی کسرها

هفته سوم

مقایسه کسر- مرور فصل سوم ارزشیابی

هفته چهارم

تصویر عنوانی فصل چهارم- راهبرد حل مساله (روشهای نمادین) ضرب

دی

هفته اول

ضرب- ضرب عددهای یک رقمی خاصیت های ضرب

هفته دوم

خاصیت های ضرب- تقسیم مرور فصل چهارم

هفته سوم

ارزشیابی – تصویر عنوانی فصل پنجم راهبرد حل مساله (تبدیل مساله به مساله های کوچکتر)

هفته چهارم

راهبرد حل مساله خط، نیم خطو پاره خط- محیط

بهمن

هفته اول

ارزشیابی نوبت اول محیط اندازه سطح

هفته دوم

واحد اندازه گیری سطح مرور فصل پنجم تصویر عنوانی فصل ششم

هفته سوم

راهبرد حل مساله (مساله ساده تر ) مقایسه عددها

هفته چهارم

جمع و تفریق جمع در جدول ارزش مکانی

 

اسفند

اول

تفریق در جدول ارزش مکانی مرور فصل ششم ارزشیابی

دوم

تصویر عنوانی فصل هفتم-راهبرد حل مساله (حدس و آزمایش) جدول داده ها

سوم

جدول داده ها احتمال- نمودار دایره ای

چهارم

نمودار دایره ای انتخاب نمودار مرور فصل هفتم ارزشیابی

فروردین

اول

تعطیلات نوروز

دوم

تعطیلات نوروز

سوم

مرور فصول گذشته

چهارم

تصویر عنوانی فصل هشتم راهبرد حل مساله(حذف حالتهای نامطلوب)  -  ضرب در 10   

اردیبهشت

اول

ضرب در 10- ضرب یک رقمی در چند رقمی محاسبه ضرب

دوم

محاسبه ضرب تقسیم باقی مانده مرور فصل هشتم

سوم

مرور فصل ها

چهارم

فعالیت های تکمیلی


مطالب مشابه :


دانلود+بودجه بندی+آزمون+سوم

کلاس سوم دبستان سیدرضی - دانلود+بودجه بندی+آزمون+سوم - دبستان سید رضی.منطقه دو.کلاس1/3 - کلاس
بودجه بندی ریاضی

بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم برچسب‌ها: بودجه بندی ریاضی, کلاس سوم ادامه
بودجه بندی دروس سوم ابتدایی

گروههای آموزشی دوره ابتدایی( خدابنده) - بودجه بندی دروس سوم ابتدایی - جدیدترین مقالات آموزشی
دانلودبودجه بندی سوم و و چهارم، دانلود+آزمون عملکردی+ریاضی+سوم+جدید

دانلود بودجه بندی دروس پایه چهارم. دانلود بودجه بندی کلاس سوم دانلود+آزمون عملکردی+ریاضی
جدول بودجه بندی درس علوم تجربی سوم ابتدایی

کلاس سوم ابتدایی - جدول بودجه بندی درس علوم تجربی سوم ابتدایی - جدیدترین مطالب درمورد کلاس
بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی سوم ابتدایی

تخته سیاه کلاس - بودجه بندی پیشنهادی علوم تجربی سوم ابتدایی - - تخته سیاه کلاس
بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم ابتدایی

کلاس مــ ـهــ ربـانـی - بودجه بندی پیشنهادی ریاضی سوم ابتدایی -
بودجه بندی پیشنهادی کتب سوم دبستان

جدول بودجه بندی پیشنهادی هرصفحه ووضعیت کلاس تمرین خواهد شد سوم ابتدائی
بودجه بندی سوم ابتدایی

بچه های کلاس نارنجی(خانم آذر) دفتر مشق(علی ارژنگ) بودجه بندی سوم
برچسب :