جشن......

مركز پيش دبستاني ومهد كودك اميد در انتظار نوگلان ،اولياي عزيز و ميهمانان گرامي

با حضور گرم و صميمي نو گلان ، اوليا ومسئولين محترم

آغاز برنامه با حضور گرم مجري محترم آقاي اكبري

تلاوت قرآن توسط نو گل عزيزمون سارا توانايي

جناب آقاي فلاح مربي موسيقي و آهنگ ساز محترم برنامه

اجراي سرود ملي توسط نوگلان ،اولياي عزيز و ميهمانان گرامي

 


مطالب مشابه :


انتظارنمره " بیست "

دبیرستان نمونه ابوریحان مرند اتوماسیون اداری همكاران آموزش وپرورش هم گاها
جشن دانش آموختگی نوگلان پیش دبستانی مهرورزان سال تحصیلی93-92

اتوماسیون اداری. حضور ریاست و معاونت محترم آموزش وپرورش مرند درجشن امور اداری و
نمونه یک طراحی آموزشی

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
دانلود لوحه ی آموزشی قرآن پایه سوم

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
جشن......

اتوماسیون اداری . محترم آموزش وپرورش شهرستان مرند. معاونت محترم آموزش وپرورش
پیک های آموزشی

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
دانلود چند نمونه پیک آدینه سوم ابتدایی

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
نمونه فرم ارزشیابی اقدام پژوهی

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
دانلود فیلم آموزشی کاربا میکروسکوپ

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
چگونه مشکل دروغ گویی فرزند هفت ساله ام را حل کنم؟

اداره روابط عمومی آموزش وپرورش بهارستان2. اتوماسیون اداری ناحیه 2 پژوهشگران مرند.
برچسب :