ساخد برتــرین بیمۀ دندان‌پــزشکی


ساخد برتــرین بیمۀ دندان‌پــزشکی


76516148-b1e9-4be2-b2f6-e279e342aa1c?t=1

سازمان بیمۀ خدمات‌درمانی نیروهای‌‌مسلح تنها بیمۀ دولتی است که بستۀ خدمات دندان‌پزشکی آن نسبتاً کامل است و بیمه‌شدگان آن بیشتر خدمات دندان‌پزشکی را با استفاده از دفترچۀ بیمه دریافت می‌کنند. ازاین‌رو مسئولان ساخد تلاش می‌کنند تا در بخش دندان‌پزشکی سازمان، به‌عنوان بیمۀ ‌برتر، ایفای نقش کنند. اکنون، برای آشنایی بیمه‌شدگان با ارائۀ خدمات دندان‌پزشکی ساخد و نیز ضوابط، مقررات، تعهدات و اقدامات تحولی، درراستای رفاه حال بیمه‌شدگان و سلامت دهان و دندان و نیز بخش درمانی دندان‌پزشکی، با مدیریت دندان‌پزشکی این سازمان به‌ گفت‌وگو پرداختیم.

مدیر دندان‌پزشکی سازمان بیمۀ خدمات درمانی نیروهای ‌مسلح در ابتدا، درراستای دستیابی‌به بیمۀ ‌برتر در بخش دندان‌پزشکی، درخصوص برنامه‌های سازمان، تصریح‌‌کرد: تغییر فرانشیز در خدمات تحت‌پوشش (کاهش فرانشیز در خدمات پیشگیری) و افزایش خدمات تحت‌پوشش خصوصاً ایمپلنت، با اجرای ضوابط خاص به‌منظور اثربخشی بیشتر و کنترل هوشمند سیستمی در ارائۀ خدمات به‌منظور کاهش تخلفات و... از برنامه‌های سازمان درراستای دستیابی‌به بیمۀ برتر در بخش دندان‌پزشکی است.

اقدامات تحولی ساخد

دکتر عباس سپهری فعالیت‌های ساخد در سال‌‌جاری در بخش دندان‌پزشکی را اقداماتی تحولی دانست و بیان‌‌کرد: تغییر ضوابط، پوشش خدمات پیشگیری و ارائۀ بستۀ دندان‌پزشکی سلامت‌محور، پوشش ۱۰۰درصد خدمات دندان‌پزشکی جانبازان، پوشش بستۀ ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی پیشنهادی ستادکل نیروهای‌‌مسلح، کاهش فرانشیز خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری و پوشش ۷۰درصد هزینۀ مواد مصرفی دندان‌پزشکی به‌منظور کاهش سهم پرداخت‌از‌جیب بیمه‌شدگان، تهیۀ بستۀ دندان‌پزشکی ویژۀ مناطق کم‌برخوردار به‌منظور رونق‌بخشیدن به مراکز درمانی طرف ‌قرارداد در آن مناطق، از اقدامات انجام‌شده در بخش دندان‌پزشکی در سال‌‌جاری است.

تغییر ضوابط

وی افزود: درراستای افزایش کرامت بیمه‌شدگان و تغییر ضوابط، تعرفۀ درمان مجدد ریشۀ دندان و تعرفۀ بیهوشی و خدمات دندان‌پزشکی زیربیهوشی و نیز تعهد سازمان درخصوص پلاک‌های پارسیل متحرک هر فک در طول عمر از یک‌بار به‌ دوبار به ‌فاصلۀ حداقل ده‌سال، افزایش یافت.

افزایش تعهدات

مدیر دندان‌پزشکی ساخد افزایش تعهدات را از دیگر اقدامات تحولی ساخد دانست و خاطرنشان‌ کرد: خدمات «پالیکتومی اطفال» و «اپکسوژنزیس» و «اپکسوفیکشن(آپیکال پلاک)» که باعث نگهداری دندان و کاهش پرداخت هزینه‌های S.M ثابت و متحرک و ارتودنسی‌های آتی می‌شود، اسپیلنت دندان‌های لق‌شده درراستای درمان‌های اورژانس دندان‌پزشکی و آموزش بهداشت بیماران به‌عنوان خدمتی مستقل از خدماتی است که در سال ‌جاری به ‌تعهدات سازمان افزوده شد.

بستۀ ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی

دکتر عباس سپهری باتوجه‌به مشکلات بستۀ دندان‌پزشکی وزارت بهداشت، از جداشدن بستۀ دندان‌پزشکی ساخد خبر داد و اظهار داشت: ارزش نسبی خدمات دندان‌پزشکی پیشنهادی ستاد کل نیروهای ‌مسلح به‌گونه‌ای است که در آن، تناسب ارزش خدمات رعایت شده است و امکان ارائۀ سرویس مناسب‌تری توسط مراکز درمانی به بیمه‌شدگان را میسر می‌سازد.

وی با اشاره به ‌اینکه پرداختی بیمه‌شدگان در مراکز طرف ‌قرارداد شامل ۳۰درصد تعرفۀ دولتی (فرانشیز) به‌علاوۀ ۳۰درصد هزینۀ مواد مصرفی و ۱۰۰درصد هزینۀ لابراتوار است، گفت: در گذشته، تعهد سازمان در پرداخت هزینه‌های خدمات دندان‌پزشکی ۷۰درصد تعرفۀ دولتی آن بود؛ ولیکن از اول مرداد سال ‌جاری سازمان علاوه‌بر تعهدات قبلی، به‌منظور کاهش پرداخت‌ از‌ جیب بیمه‌شدگان ۷۰درصد هزینۀ مواد مصرفی خدمات دندان‌پزشکی را برعهده گرفته است.

 مــدیــر دندان‌پزشکی ساخد گفت: ارائۀ بستۀ دندان‌پزشکی سلامت‌محور درراستای سیاست‌های سازمان در رسیدن‌به ‌شاخص‌های بهداشت دهان و دندان بهتر، به‌شرح زیر تهیه شده است.

ردیف

خدمات

توضیحات

1

جرم‌گیری برساژفکین

-

2

آموزش بهداشت دندانپزشکی بیماران

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

3

ترمیم دندان

خصوصاً دندان شش کودکان 6تا 12 سال

4

پالپوتومی دندان‌های شیری

-

5

پالپکتومی دندان‌های شیری

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

6

فیشورسیلنت

در سال‌جاری فرانشیز این خدمات از 30 به 10 درصد کاهش یافته است

7

فلورایدتراپی

8

آپکسوژنزیس

در سالجاری تحت‌پوشش قرار گرفته‌است

9

آپکسوفیکشن

 

 

افزایش مراکز طرف‌ قرارداد

دکتر عباس سپهری تصریح ‌کرد: درراستای گسترش جغرافیایی و دسترسی آسان بیمه‌شدگان، به‌علت استاندارد‌بودن خدمات مراکز دانشگاهی، با مراکز دانشگاهی و کلینیک‌های ویژه و نیز با تمامی مراکز نظامی که مجوز فعالیت داشتند، قرارداد منعقد کرده‌ایم.

مناطق کــم‌بـرخوردار (‌محروم)

وی درخصوص حمایت‌های سازمان از مراکز‌درمانی نیروهای‌‌مسلح در مناطق محروم در بخش دندان‌پزشکی بیان‌کرد: در بخش دندان‌پزشکی ضریب ارزشیابی این مراکز تا سقف K ۲ ‌محاسبه می‌شود (۵/۱ برابر مراکز مناطق عادی) و ویزیت دندان‌پزشکی در این مناطق، خصوصی و بدون افزایش پرداختی ازطرف بیمه‌شدگان محاسبه می‌شود.

ضریب‌ ارزشیابی

مدیر دندان‌پزشکی ساخد، این سازمان را پیشرو در عرصۀ ارزیابی مراکز دندان‌پزشکی در کشور عنوان و خاطرنشان‌کرد: تنظیم چک‌لیست ارزشیابی مراکز دندان‌پزشکی توسط ساخد با همکاری کمیتۀ دندان‌پزشکی ستادکل نیروهای‌مسلح و میزان پرداختی‌به‌ مراکز براساس نمرۀ کسب‌شده در ارزیابی از1K تا2K، موجب افزایش کیفیت درمان در مراکز دندان‌پزشکی طرف‌ قرارداد شد.

دکتر عباس سپهری افزود: استریلیزاسیون در بخش‌های CSR، بهداشت در بخش محیط، کارکنان و دفع زباله، تجهیزات، استانداردهای فضای فیزیکی، رعایت مقررات و قوانین، تکریم ارباب‌رجوع و کارکنان، آموزش کارکنان و بیمار، وضعیت نیروی‌ انسانی، مواد دندان‌پزشکی و نحوۀ نگهداری، سیستم‌های نرم‌افزاری و مدیریت، بخش‌های تخصصی، سیستم بررسی کیفیت درمان و سیستم رسیدگی به شکایات درمان بیماران و اهتمام دندان‌پزشکی پیشگیری از‌ شاخص‌های مطرح‌شده در چک‌لیست ارزشیابی مراکز دندان‌پزشکی نیروهای ‌مسلح است.

 

حمایت‌ از بیماران ویژه

دکتر عباس سپهری با بیان محدودیت ظرفیت‌های مالی بخش حمایت ‌درمانی بیان کرد: صرفاً خدمت ایمپلنت و ارتودنسی با رعایت سقف‌ها و ضوابط مربوط، برای بیماران‌ ویژه (صعب‌العلاج) قابل‌پرداخت است و هزینه‌های مربوط‌به دیگر خدمات دندان‌پزشکی بیماران‌ ویژه و معسر، فقط درصورت وجود ضایعه یا بیماری در ناحیۀ فک و دندان، شامل بدخیمی‌های لثه و شکستگی فک‌ها، در موارد بستری و پیگیری‌های سرپایی مرتبط با آن، پس از تأیید کمیسیون فنی ادارات استانی و دستورالعمل‌های موجود، از محل حمایت‌ درمانی پرداخت می‌شود. پس از تأیید جنبۀ درمانی خدمت ارتودنسی به‌وسیلۀ کمیسون فنی، اداره‌ها می‌توانند برای بیماران ویژه، علاوه‌بر تعهدات بیمۀ ‌مکمل، معادل تعهدات، مشروط‌ به‌اینکه کل پرداختی از ۷۰درصد فاکتور بیشتر نشود، از محل صندوق حمایت‌ درمانی پرداخت کنند.

دکتر عباس سپهری با اشاره به اینکه بابت هر ایمپلنت فقط برای بیماران ویژه تا سقف ۴هزار و ۳۵۰ واحد K دندان‌پزشکی بدون اخذ فرانشیز پرداخت می‌شود، متذکر شد: مشروط به‌‌اینکه سقف پرداختی سازمان از ۸۰درصد پرداختی کل فاکتور بیشتر نشود.

وی با تأکید بر این موضوع که درحــال‌حاضر، ایمپلنت‌های دندانی، تحت‌پوشش بیمۀ ‌اولیه و مکمل نیروهای مسلح نیست و در مواردی، بهترین یا تنهاترین روش جایگزین‌کردن دندان‌های ازدست‌رفته است یا باعث ساپورت و گیر پروتزهای متحرک می‌‍‌‌شود، گفت: اندیکاسیون‌های مطرح، درمان اوردنچر برای بیمارانی که از لقی پروتز کامل خود، مخصوصاً فک پایین رنج می‌برند و درمان بیمارانی که فضای بی‌دندانی خلفی انتهای آزاد، بالاخص یک‌طرفه دارند و درمان جایگزین‌کردن دندان‌ها مخصوصاً در بیمارانی که دندان‌های مجاور فضای بی‌دندانی دست‌نخورده و سالم باشند (مخصوصاً دندان‌های قدامی در ناحیۀ ESTETIC ZONE) را شامل می‌شود.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد افزود: پرداخت هزینۀ این ایمپلنت‌های دندانی، درصورت مراجعۀ بیمار به ‌شعبه و معاینه توسط دندان‌پزشک معتمد برای بررسی اندیکاسیون، دریافت مدارک ازقبیل گرافی OPG، CBCT و... و نیز بررسی کمیسیون حمایت‌ درمانی و تعیین مبلغ پرداختی، از محل صندوق حمایت‌ درمانی پرداخت می‌شود.

خدمات دندان‌پزشکی به‌ جانبازان

دکتر عباس سپهری افزود: براساس بند ب مادۀ۴۴ قانون برنامۀ پنجم توسعۀ کشور، ۱۰۰درصد هزینۀ درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت‌تکفل آنان تحت‌پوشش بیمه است. براین‌اساس، ساخد تمامی هزینۀ خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش فعلی را پرداخت می‌کند؛ اعم از بیمۀ پایه و مکمل جانبازان را درصورت مراجعه به تمامی مراکز طرف ‌قرارداد دولتی و نظامی و خصوصی (به‌استثنای مراکز نظامی داخل پادگانی)، اعم از مراکز مستقل یا درمانگاه یا بیمارستان و مراکز غیر طرف ‌قرارداد و مراکز طرف‌ قرارداد که در طرح جانبازان با سازمان همکاری ندارند . وی خاطرنشان‌ کرد: تلاش کرده‌ایم با تمامی مراکز نظامی (به‌استثنای داخل پادگانی) و مراکز دولتی و خصوصی پرتردد جامعۀ هدف، قرارداد خاص جانبازان منعقد شود.

وی اظهار داشت: هزینۀ خدمات غیربیمه‌ای که در سیستم تعریف نشده‌ است؛ ولی جنبۀ درمانی‌بودن آن به تأیید کمیسیون فنی ادارها رسیده است، تا سقف تعرفۀ خصوصی با رعایت ضوابط قیدشده (برای خدمات دارای تعرفۀ مصوب) یا تا سقف مبلغ فاکتور معتبر (برای خدمات فاقد تعرفه) از محل خدمات اختصاصی جانبازان قابل‌پرداخت است.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد با بیان اینکه هزینۀ ایمپلنت جانبازان براساس درصد جانبازی فک و دهان آنان پرداخت می‌شود، گفت: جانبازانی که درصد جانبازی فک و دهان آنان بین ۵/۰تا۱ درصد، ۶تا۱۰درصد، ۱۱تا۱۵درصد و بیش از ۱۵درصد باشد، به‌ترتیب هزینۀ ایمپلنت ۲، ۶، ۱۰ و ۱۲ دندان آنان از‌سوی ساخد براساس ضوابط و مقررات موجود پرداخت می‌شود.

دکتر عباس سپهری درخصوص مدراک لازم برای دریافت هزینۀ ایمپلنت جانبازان فک و دهان، گفت: جانبازان با دردست‌داشتن برگۀ کمیسیون پزشکی یا مدارک جانبازی مبنی‌بر مجروحیت در ناحیۀ فک و دهان، با تعیین درصد مجروحیت ناحیه، گرافی‌های قبل و بعد از انجام ایمپلنت، گواهی دندان‌پزشک در دفترچه مبنی‌بر انجام ایمپلنت با ذکر مبلغ، به‌تفکیک خدمات و تاریخ انجام خدمت و معاینه توسط کمیسیون فنی شعبه و تأیید انجام‌دادن ایمپلنت، می‌توانند براساس قوانین و مقررات موجود، هزینۀ ایمپلنت را دریافت کنند.

دکتر عباس سپهری دربارۀ بازنگری خدمات دندان‌پزشکی جانبازان گفت: به‌جانبازانی که براثر مصرف دارو یا بیماری اعصاب‌‌و‌روان و عارضۀ ثانویۀ جانبازی، دندان‌های خود را از دست داده‌اند، با تشخیص کمیسیون فنی اداره‌ها، هزینه‌ای تا سقف چهار‌عدد ایمپلنت پرداخت ‌می‌شود. همچنین به‌جانبازان مبتلا‌به بیماری‌های ویژه، نظیر سرطان و... که نیازمند ایمپلنت هستند نیز به‌همین ترتیب، هزینه‌ای تا سقف چهار‌عدد ایمپلنت پرداخت ‌می‌‌شود.

مدیر دندان‌پزشکی ساخد گفت: کمک‌هزینۀ خدمات جانبی ایمپلنت به‌بیمارانی که داوطلب ایمپلنت هستند، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود.

ردیف

عنوان خدمت

مبلغ قابل پرداخت

ضوابط

1

OPEN سینوس‌لیفت

000/000/5

برای هر نیم‌فک بالا صرفاً یکبار در تعهد است

2

CLOSE سینوس‌لیفت

000/500/3

برای هر نیم‌فک بالا صرفاً یکبار در تعهد است

3

پیوند‌استخوان

000/200/3

برای 3دندان مجاور یک ناحیه محاسبه می‌گردد

 

دکتر عباس سپهری با بیان اینکه هزینه‌های پروتز دندانی براساس تمامی ضوابط و سقف تعدادی تعیین‌شده پرداخت می‌شود، اعلام کرد: با تأیید کمیسیون فنی اداره‌ها، درخواست‌های فراتر از سقف تعرفۀ‌خصوصی را مطابق جدول زیر از محل خدمات اختصاصی جانبازان پرداخت می‌کنیم.

ردیف

نام خدمت

سقف تعداد/ سنوات بیماران عادی

سقف تعدادی سنواتی برای گروه هدف

1

پروتزهای ثابت (روکش دندان)

7عدد

7عدد علاوه بر سقف عادی

2

دست‌دندان/ نیم‌دست دندان

هر 10سال یکبار

هر 5سال یکبار

3

پروتز پارسیل کرم کبالت

هر 10سال یکبار (دوبار در طول عمر)

هر 5سال یکبار

 

تعهدات و خدمات دندان‌پزشکی

مدیر دندان‌پزشکی ساخد با بیان توجه به‌گستردگی و افزایش روز‌افزون علم دندان‌پزشکی و لزوم تحت‌پوشش قرارگرفتن این خدمات، اقدامات صورت‌گرفته را این‌گونه تشریح‌‌کرد: تشکیل کارگروه‌های تخصصی دندان‌پزشکی در ستاد ساخد، تعامل و همکاری با سایر سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله وزارت بهداشت و وزارت رفاه و ستاد‌کل نیروهای‌مسلح، اصلاح فرایندهای ارائۀ خدمات دندان‌پزشکی و بازنگری تعهدات دندان‌پزشکی ازجمله اقدامات صورت گرفته است.

 

خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش بیمۀ‌اولیه

دکتر عباس سپهری درخصوص بستۀ‌خدمتی دندان‌پزشکی مصوب شورای‌‌عالی بیمه (بیمۀ‌پایه) تصریح کرد: خدمات دندان‌پزشکی تحت‌پوشش بیمۀ‌‌اولیه خدماتی‌اند که در شورای‌عالی بیمه مصوب شده و همۀ سازمان‌های بیمه‌گر اصلی کشور به‌ارائۀ آن‌ها متعهدند که این خدمات به‌این شرح است:

رديف

خدمت

توضيحات

1

ويزيت

------------

2

گرافي پري اپيكال يا بايت وينگ

------------

3

كشيدن دندان قدامي

------------

4

كشيدن دندان خلفي

------------

5

كشيدن دندان عقل

------------

6

جراحي دندان نهفته در نسج نرم

------------

7

جراحي دندان نهفته در نسج سخت

------------

8

جرم گيري بالاي لثه و آموزش بهداشت

------------

9

جرم گيري زير لثه

فقط سنين بالاي 12 سال

10

بروساژ هر فك

------------

11

ترميم

دندان شماره 6 و فقط كودكان 6تا12سال

 

خدمات دندانپزشكي تحت‌پوشش بيمه‌مكمل

وی با بیان اینکه بسياري از خدمات دندانپزشكي رايج تحت‌پوشش بیمه‌پایه نیست، تصریح‌کرد: سازمان بیمه خدمات درماني نيروهاي مسلح با همكاري ستادكل نيروهاي مسلح به فكر پوشش بيمه‌اي بيشتري از خدمات دندانپزشكي و همچنين خدمات پزشكي افتادند كه منجر به ايجاد بيمه‌مكمل درمان شد.

مدير دندانپزشکی ساخد، یادآورشد: خدمات دندانپزشكي بيمه‌مكمل، آن دسته از خدماتي هستند كه هر ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و تعرفه‌گذاري مي‌گردد وتحت‌پوشش بيمه‌پايه نبوده، شامل جدول زير است.

رديف

نام خدمت

تعهدات سازمان

قابل پرداخت در

مراكزطرف قرارداد سازمان

شعب روز پرداخت

1

جراحي لثه

-------

*

 

2

جراحي پيوند لثه

-------

*

 

3

افزايش طول تاج

-------

*

 

4

همي ساكشن

فقط در صورت انجام توسط متخصصين پريو، اندو و جراحي مورد تعهد است .

*

 

5

فرنكتومي

فقط توسط جراح فك و صورت و پريودنتيست ها مورد تعهد است .

*

 

6

ترميم آمالگام دندان هاي دائمي

-------

*

 

7

آموزش بهداشت

درهر مركز يكبار

*

 

8

ترميم آمالگام دندان هاي شيري

هزينه ترميم دندان هاي شيري 20%بالاتر از دندان هاي دائمي مي باشد.

*

 

9

ترميم همرنگ شيميايي دندان هاي دائمي

-------

*

 

10

ترميم همرنگ شيميايي دندان هاي شيري

هزينه ترميم دندان هاي شيري 20%بالاتر از دندان هاي دائمي مي باشد.

*

 

11

ترميم همرنگ نوري دندان هاي دائمي

-------

*

 

12

ترميم همرنگ نوري دندان هاي شيري

هزينه ترميم دندان هاي شيري 20%بالاتر از دندان هاي دائمي مي باشد

*

 

13

پين هاي داخل كانال

-------

*

 

14

پين هاي داخل عاج

-------

*

 

15

ترميم موقت (پانسمان )

هزينه پانسمان دنداني كه ساير خدمات ( پالپوتومي، اندو، ترميم و...)طي مراحل درمان براي آن صورت مي گيرد قابل پرداخت نيست .

*

 

16

اسپيلنت دندانهاي لق شده

به علت بيماري لثه ودندانها دچار ضربه

*

 

17

پالپوتومي دندان هاي شيري

-------

*

 

18

پالپوتومي دندان هاي دائمي

هزينه پالپوتومي در مواردي كه معالجه ريشه دندان ( حتي با فاصله طولاني ) صورت مي گيرد قابل پرداخت نيست .

*

 

19

پاليكتومي( دندانهاي شيري قدامي و خلفي)

كودكان زير 12 سال

*

 

20

معالجه ريشه دندان

-------

*

 

21

درمان مجدد ريشه دندان

-------

*

 

22

رزكسيون

-------

*

 

23

رزكسيون با رتروگريد

-------

*

 

24

اپكسوژنريس

-------

*

 

25

اپكسوفيكشن

فقط توسط متخصصين اندو و اطفال

*

 

26

دست دندان

هر ده سال يكبار

*

*

27

نيم دست دندان

براي هر فك هر ده سال يكبار

*

*

28

پارسيل اكريلي

دوبار در طول عمر براي هر فك با فاصله زماني هر 10 سال يك بار.

*

*

29

پارسيل كرم كبالت

*

*

30

ريلاين

براي هر فك فقط يك بار

*

*

31

ريبيس

*

*

32

نايت گارد

فقط يك بار

*

*

33

روكش دندان ( پروتز ثابت)

تعهد سازمان براي پروتز ثابت و مريلند بريج جمعاً حداكثر 7 واحد مي باشد.

*

*

34

مريلند بريج

*

*

35

اينله

تعهد سازمان براي اينله و آنله جمعاً حداكثر 5 واحد مي باشد.

*

 

36

آنله

*

 

37

بست ريختگي

--------

*

 

38

فايبر پست

-------

*

 

39

s.s.c( روكش استيل زنگ نزن)

-------

*

 

40

ارتودنسي متحرك

براي هر فك فقط يكبار

 

*

41

ارتودنسي ثابت

 

*

42

فضا نگهدار متحرك

براي هر فك فقط يكبار

*

*

43

فضا نگهدار ثابت

براي هر فك فقط يكبار

*

*

44

عادت شكن

فقط يكبار

*

*

45

عميق كردن و ستيبول

فقط توسط جراح فك و صورت مورد تعهد است .

*

 

46

جراحي تومورهاي كوچك داخل استخوان

*

 

47

بازكردن آبسه دهان

--------

*

 

48

جا انداختن دررفتگي فك

--------

*

 

49

درمان حفره خشك(دراي ساكت)

--------

*

 

50

برداشتن تومورهاي نرم

فقط توسط جراح فك و صورت و متخصص بيماري هاي دهان مورد تعهد است .

*

 

51

آلوئولوبلاستي

--------

*

 

52

بستن آرچ باز

--------

*

 

53

فيشور سيلنت ( شيار بند)

كودكان زير 14 سال

*

 

54

فلورايد تراپي

كودكان زير 12 سال

*

 

 

دکتر عباس سپهری متذکرشد: همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، اكثر خدمات دندانپزشكي ارائه شده به بيماران نيروهاي مسلح از صندوق بيمه‌مكمل پرداخت مي‌گردد و هدف از تنظيم جداول مذكور، آشنايي بيمه‌شدگان با تعهدات سازمان در بخش دندانپزشكي و تفكيك صندوق پرداخت‌كننده اين‌گونه خدمات است.

وی با بیان اینکه صرفاً خدمات دندانپزشكي كه در ستون پنجم (شعب روزپرداخت) علامت * دارند در صورت مراجعه بيمه‌شده به مراكز غير‌طرف‌قرار‌داد، براساس تعرفه سازمان در شعب سازمان قابل پرداخت است، گفت: در صورتي‌كه ارائه خدمت دندانپزشكي در مراكز طرف‌قرارداد امكان‌پذير باشد، با تاييد كميسيون فني شعبه در شعب سازمان قابل پرداخت است و درصورتي‌كه ارائه خدمت دندانپزشكي بايستي توسط بخش تخصصي انجام پذيرد و متخصص ارائه‌كننده خدمت در مراكز طرف قرارداد همكاري نداشته باشد با تاييد كميسيون فني شعبه پرداخت حق‌تخصص در شعبه امكان‌پذير است.

 

مدير دندانپزشکی با اشاره به اینکه كليه دفاتر درماني بيمه‌شدگان نيروهاي مسلح اعم ازشاغلين، وظيفه، بازنشسته و عائله تحت‌تكفل آنان داراي ارزش يكساني بوده و ارائه خدمات به آنان مورد تعهد سازمان است، خاطرنشان‌کرد: براي كاركنان وظيفه (سرپرست و عائله تحت‌تكفل آنان ) خدمات ويژه دندانپزشكي، مانند پروتز و ارتودونسي و مانند آن در تعهد سازمان نیست. وی یادآورشد بر اساس مصوبات ستاد كل نيروهاي مسلح ، شاغلين در مراكز درماني يگان خويش رايگان درمان شده واز پرداخت فرانشيز معاف هستند،

 

دکتر عباس سپهری با بیان اینکه خدمات دندانپزشكي اشاره شده چنانچه توسط متخصص مربوطه انجام پذيرد؛ 50درصد به تعرفه آن افزوده مي‌شود، اظهارداشت: هزينه‌هاي پروتز متحرك ( دست‌دندان– نيم‌دست دندان– پارسيل كرم كبالت/اكريلي) با دندان ايراني مدنظر است و در صورت تمايل بيمار براي استفاده از دندان‌هاي خارجي مابه‌التفاوت توسط بيمه‌شده پرداخت مي‌گردد.

 

وی یادآورشد: در صورت ارائه خدمات دندانپزشكي زير بيهوشي به كودكان، معلولين ذهني و افرادي كه امكان اخذ خدمات دندانپزشكي به‌صورت سرپائي را ندارند هزينه خدمات دندانپزشكي و هزينه بيهوشي طبق ضوابط سازمان و معادل تعرفه دولتي محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

 


مطالب مشابه :


بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح 70درصد تعرفه تعيين شده را پرداخت مي كند

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح گفت: اين سازمان حدود 70 درصد تعرفه تعيين شده از سوي نظام پزشكي را پرداخت و مابقي را بيمار به صورت فرانشيز
اطلاعیه های سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - اطلاعیه های سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
قول مساعد ریاست بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به اجرای تعرفه مصوب بخش خصوصی از ابتدای شهریور

فیزیوتراپیست - قول مساعد ریاست بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به اجرای تعرفه مصوب بخش خصوصی از ابتدای شهریور - متخصص درمان بیماریهای عصبی - عضلانی
آخرین تغییر قیمت داروهای بیمه نیروهای مسلح و خدمات درمانی

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - آخرین تغییر قیمت داروهای بیمه نیروهای مسلح و خدمات درمانی - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

توسعه و تعمیم بیمه های درمانی و اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی تا حد پوشش کامل. 3. توانمندسازی ... ارتقاء کیفیت خدمات مورد نظر در نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح. 5.
پرداخت نشدن هزينه درمان، درد تازه جانبازان بازنشسته

وي درباره بلاتکليفي جانبازان بين سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و بنياد شهيد و ... او با بيان اين که متولي درمان نيروهاي مسلح، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح
خلاصه قوانین و مقررات بیمه های درمانی در ایران- خانم نجمه مرادی

وبلاگ مدیریت و اقتصاد سلامت و دارو - خلاصه قوانین و مقررات بیمه های درمانی در ایران- ... بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح. 2.
نرم افزار تهیه دیسکت بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح پردیس

نرم افزار تهیه دیسکت بیمه ویزیت پزشکان - دانلود رایگان نرم افزار تهیه دیسکت بیمۀ خدمات درمانی و نیروهای مسلح پردیس.
فرم جدید مربوط به بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان مازندران

انجمن داروسازان تنکابن و رامسر - فرم جدید مربوط به بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان مازندران - آخرین اخبار ، اطلاعیه ها ، گزارشات فعالیتهای انجمن و .....
ساخد برتــرین بیمۀ دندان‌پــزشکی

مدیر دندان‌پزشکی سازمان بیمۀ خدمات درمانی نیروهای ‌مسلح در ابتدا، درراستای دستیابی‌به بیمۀ ‌برتر در بخش دندان‌پزشکی، درخصوص برنامه‌های سازمان، تصریح‌‌کرد:
برچسب :