لیست پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پرسشنامه بررسی حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش( در سازمان های  متشکل از چندین شرکت)

 پرسشنامه بررسی میزان اهمیت عوامل موثر بر توسعه آینده بازار ارگانیک

 پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار

 پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در این واحد

 پرسشنامه بررسی گرایش به بازار

 پرسشنامه بررسی عوامل تعیین کننده گرایش بازار

 پرسشنامه ارزیابی میزان توجه سازمان به فعالیت های بازاریابی

 پرسشنامه بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی

 پرسشنامه بررسی ابعاد مختلف رضایت از قیمت

 پرسشنامه بررسی رویکرد رابطه ای در بازاریابی

 پرسشنامه ارزیابی مهارت های بازاریابی مدیران

 پرسشنامه برسی قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی

 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی فعالیت های بازاریابی1

 پرسشنامه ارزیابی ابعاد مختلف دانش در بازار در زمان توسعه کالاهای جدید

 پرسشنامه تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

 پرسشنامه ارزیابی اثر بخشی سیستم های بازاریابی

 پرسشنامه نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

 پرسشنامه ارزیابی میزان گرایش سازمان به توسعه استرتژی بازاریابی

 پرسشنامه بررسی میزان دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

 پرسشنامه بررسی اطلاعات موجود در استراتژی بازاریابی سازمان

 پرسشنامه بررسی ایجاد اتحاد استراتژیک بازاریابی

 پرسشنامه بررسی میزان گرایش و تمایل سازمان به محیط رقابتی و فعالیت های بازاریابی

 پرسشنامه بررسی تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر اجرای استراتژی های بازاریابی

 پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

 پرسشنامه بررسی نگرش های مدیریتی نسبت به مشتری گرایی

 پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان به منحصر به فرد بودن

 پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به حفاظت و مراقبت از مشتریان

 پرسشنامه ارزیابی عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتریان

 پرسشنامه بررسی میزان تمایل سازمان به مشتری محوری

 پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان

 پرسشنامه بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

 پرسشنامه بررسی میزان توجه به کارکنانی که با مشتری در تماس هستند

 پرسشنامه بررسی رابطه بین مشتری و مشاور

 پرسشنامه بررسی رضایت مشتری از خدمات ارائه شده توسط سازمان

 پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده توسط مشتری

 پرسشنامه بررسی برخورد تلفنی با مشتری

 پرسشنامه بررسی اینکه آیا شما از روش های ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاهی دارید یا خیر

 پرسشنامه بررسی رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده در رستوران ها یی که غذاهای اماده ارائه می کنند

 پرسشنامه بررسی میزان تمایل مشتریان به خرید از شرکت هایی که به صورت اخلاقی رفتار می کنند

 پرسشنامه بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

 پرسشنامه بررسی وفاداری مشتری

 پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان

 پرسشنامه بررسی شکایات انجام شده توسط مشتری

 پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان سازمان

 پرسشنامه بررسی میزان انجام اقدامات مربوط به مدیریت فروش

 پرسشنامه بررسی میزان رضایت شغلی فروشندگان

 پرسشنامه بررسی عوامل اثر گذار بر فروش

 پرسشنامه بررسی عوامل تعیین رضایت در مذاکرات فروش با خریداران خارجی

 پرسشنامه بررسی رابطه بین فروشنده و مشتری

 پرسشنامه بررسی توانایی فروشندگان در ارائه سخنرانی ها و مشارکت در جلسات گروهی

 پرسشنامه بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

 پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان

 پرسشنامه بررسی نگرش ها در زمینه تبلیغات

 پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات و جهانشمول بودن آن

 پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات متحرک بر برند سازمان

 پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات

 پرسشنامه بررسی دلایل توجه به تبلیغات و نادیده گرفتن تبلیغات

 پرسشنامه بررسی میزان توجه به برند سازمانی

 پرسشنامه سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی

 پرسشنامه بررسی میزان تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند تجاری سازمان

 پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند

 پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

 پرسشنامه بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام

 پرسشنامه بررسی میزان ارزش درک شده از خرید

 پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

 پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

 پرسشنامه بررسی ادراکات درباره تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان انها

 پرسشنامه بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت

 پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات مبوط به سفارشات و دریافت کالا

 پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

 پرسشنامه بررسی میزان تاثیر عوامل فرهنگی در برقراری ارتباط با بازارهای کشورهای خارجی

 پرسشنامه بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

 پرسشنامه بررسی روابط وارد کنندگان با صادر کنندگان

 پرسشنامه بررسی میزان اهمیت ویژگی خدمات ارائه شده به صادر کنندگان

 پرسشنامه بررسی موانع موجود در صادرات کالا

 پرسشنامه تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد

 پرسشنامه بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی

 پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات

 پرسشنامه جهت بررسی عوامل موثر بر ایجاد تمایل به خرید در مشتریان آنلاین

 پرسشنامه شناسایی عوامل موثر بر موفقیت اجرای کارت امتیازی متوازن (BSC) در سازمان

 پرسشنامه تبیین ابعاد توانمندسازی کارکنان متناسب استراتژی رقابتی سازمان

 پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

 پرسشنامه بررسی و سنجش میزان بلوغ سازمانی با استفاده از استاندارد OPM3

 پرسشنامه بررسی روابط متقابل بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

 پرسشنامه بررسی تاثیر منصفانه بودن قیمت بر رضایت مشتریان در صنعت خودرو

 پرسشنامه بررسي رفتارهاي شهروندي سازماني و رفتارهاي ضدشهروندي

 پرسشنامه بررسي روابط متقابل میان بازارمداری و نوآوری با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی

 پرسشنامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتری

 پرسشنامه بررسی تأثیر کیفیت درک شده وب سایت بر قصد کاربر برای استفاده مستمر از آن در تجارت الکترونیکی

 پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت درک شده وب سایت بر رضایت مشتری در تجارت الکترونیک

 پرسشنامه بررسی تاثیر گروه مرجع بر خرید کالا

 پرسشنامه بررسي نقش و تاثير عوامل بازاريابي دروني بر کيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني(مطالعه موردي: اورژانس 115 تهران)

 پرسشنامه بکار گیری تکنیک مناسب چند شاخصه جهت رتبه بندی شرکت های قطعه ساز (با استفاده از معیار های مدل سرآمدی EFQM)

چنانچه هر کدام از پرسشنامه های مذکور مورد نیاز شما دوستان عزیز است، کافیست یک ایمیل به آدرس زیر یا یک پیام کوتاه به شماره زیر ارسال نمایید تا در کمتر از 24 ساعت پرسشنامه مذکور را  با اطلاعات کامل به صورت آنلاین از طریق سایت www.ravancav.ir در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

 09177287377-  مهدی محمودی

 


مطالب مشابه :


لیست پرسشنامه های بازاریابی و مدیریت بازرگانی

پرسشنامه های علمی (آنلاین و قابل دانلود) پرسشنامه سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی
لیست پرسشنامه های مدیریت بازرگانی

انرژی دانلود رایگان تصویر برند شرکت های شرکت های خصوصی پرسشنامه
تعیین موضوع پایان نامه مدیریت - سری سوم نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

اثرات خصوصی سازی بر ارتقای صادرات شرکت های در شکل گیری تصویر برند دانلود پرسشنامه
بانک جامع پرسشنامه

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی پرسشنامه میزان توجه به برند
طراحی پرسشنامه مدیریت - پرسشنامه ویژه مشتریان و مصرف کنندگان محصولات فروشگاه هایپراستار.

( برند و تصویر و قصد خرید برای برند برچسب خصوصی فروشگاه دانلود پرسشنامه
تعیین موضوع پایان نامه مدیریت - نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی

بین المللی شدن شرکت های متوسط مولفه های اساسی تجربه برند بر قصد دانلود پرسشنامه
نمونه پرسشنامه های استاندارد کارشناسی ارشد

پرسشنامه های مدیریت برند پرسشنامه خصوصی مدیریت پروژه ،پرسشنامه شرکت های کوچک و
نمونه پرسشنامه-پرسشنامه های پایان نامه کارشناسی ارشد-پروپوزال مدیریت-پایان نامه مدیریت

پرسشنامه های مدیریت برند پرسشنامه خصوصی مدیریت پروژه ،پرسشنامه شرکت های کوچک و
تعیین موضوع پایان نامه مدیریت - نمونه موضوع پایان نامه مدیریت بازاریابی – سری دوم

ü اثرات خصوصی سازی بر ارتقای صادرات شرکت های تصویر فروشگاه و دانلود پرسشنامه
نمونه پرسشنامه - نمونه پروپوزال مدیریت - نمونه پایان نامه مدیریت دولتی

پرسشنامه های مدیریت برند پرسشنامه تصویر مدیریت پروژه ، شرکت های کوچک و متوسط
برچسب :