برگزاری پودمان آموزشی تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان و کارکردهای تکنیک در سفالگری کودک و نوجوان

برگزاری پودمان آموزشی 

تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان

و

کارکردهای تکنیک در سفالگری کودک و نوجوان      در راستای اجرای برنامه سالیانه دوره ها/پودمان ها و کارگاه های آموزشی مصوب سال 1392 و به منظور ارتقاء دانش و توسعه مهارت های شغلی کلیه شاغلین پست  سازمانی:مربی هنری، کارگاه آموزشی تشویق خلاقیت و تخیل در کودکانو کارکردهای تکنیک در سفالگری کودک و نوجوان  از تاریخ 92/07/27 تا92/07/30  به مدت  28  ساعت آموزشی در مرکز آموزش تهران برگزار خواهد شد. 

بر همین اساس طبق شیوه نامه اجرایی فراگیران از محتوای آموزشی آن به شرح زیر استفاده خواهند کرد:


محتوای پودمان آموزشی «تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان»

*اهمیت خللاقیت برای جامعه و کودکان

* تعریف خلاقیت و تخیل

* رشد خلاقیت و تخیل از تولد تا شش سالگی

* فرآیند خلاق

* نقش بزرگسال

* سازماندهی فضا، زمان و زمینه های اجتماعی

* گسترش تجارب کودکان

* برنامه ریزی، اجرا، مشاهده، ثبت و ارزیابی


محتوای پودمان آموزشی «کارکردهای تکنیک در سفالگری کودک و نوجوان»

* جایگاه و نقش تکنیک در سفال سطح کودک و نوجوان

* انواع تکنیک های اجرایی(اجرای حجم)

* روش ارائه تکنیک های اجرای حجم در کارگاه سفال کودک و نوجوان

* درک قابلیت به کارگیری تکنیک های اجرای حجم سفالی به تناسب توانایی مخاطب، موضوع و ...

فراگیران محترم شرکت کننده در پودمان های آموزشی می بایست از ساعت 16 عصر روزجمعه مورخ 1392/07/26 در مرکز آموزش تهران حضور یابند و از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1392/07/27 حضور فراگیر در کلاس الزامی است.


اعلام می شود چنانچه فراگیران محترم زودتر از ساعت مقرر شده کلاس آموزش را ترک فرمایند صدور گواهینامه برای ایشان امکان پذیر نمی باشد.مطالب مشابه :


سفالگری کودک

مرکز پیش دبستانی دارا و سارا - سفالگری کودک - ارائه دهنده مطالب علمی و آموزشی درباره پیش
آموزش سفالگری با دست

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان - آموزش سفالگری با دست - مرکز شماره یک بابل
آموزش سفالگری ( نقش برجسته ، چرخ ، حجم )

آموزش سفالگری ، نقش برجسته ، چرخ ، نقاشی کودک ، سفال کودک ، زیورآلات در سه رده سنی کودکان
آموزش سفالگری

کوزه - آموزش سفالگری - قطره ای از دریای هنر - نقش موسیقی در بهبود حافظه، دانش و رفتار کودکان.
وسایل لازم برای جلسه 18 کلاس حجم

آموزش حجم و سفالگری - وسایل لازم برای جلسه 18 کلاس حجم - دبستان علامه طباطبایی مشهد - آموزش حجم
اهداف مهد کودک مهتاب

· آموزش سفالگری · آموزش ژیمناستیک و حرکات این کودکان حضور منظم تری در مدرسه داشته و دارای
برگزاری پودمان آموزشی تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان و کارکردهای تکنیک در سفالگری کودک و نوجوان

ذره بین - برگزاری پودمان آموزشی تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان و کارکردهای تکنیک در سفالگری
برچسب :