منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني (وزارت بهداشت) سيد داود محمدي *تذكرات مهم: * فقط کسانی می توانند در آزمون دكتراي روانشناسی بالینی وزارت بهداشت شرکت کنند که مدرك كارشناسي ارشد آنها روانشناسي باليني – روانسنجي و رشته هاي روانشناسي (مشاوره ، تربيتي، عمومي و استثنائي) و يا دكتري عمومي پزشكي باشد. بدیهی است رشته های دیگر حق شرکت در این آزمون را ندارند. البته باید عنوان شود كه در آزمون دكتراي روانشناسي باليني معمولا فارغ التحصیلان گرايش باليني بخصوص فارغ التحصيلاني كه از وزارت بهداشت مدرك كارشناسي ارشد خود را اخذ نموده اند، در اولویت قرار مي گيرند. * وزارت بهداشت منابع آزمون دكتراي رشته های خود را اعلام نمی کند. توجه کنید که لیست زیر بر اساس منابع معرفی شده بوسیله مراجع مختلف (و نه وزارت بهداشت) تهیه شده است. برای دسترسی به تازه ترین منابع باید از اساتید، دوستان و بخصوص کسانی که در چند سال قبل (ترجیحا 2 سال قبل) در مقطع دكترا قبول شده اند کمک بگیرید. هرچند که در طول چندین سال گذشته تغییر کمی در این منابع صورت گرفته است. لیست منابع معرفی شده در زیر شامل همه منابعی که احتمالا از آنها سئوال طرح می شود نمی باشد. اما سعی شده است که در لیست زیر مهمترین کتب منبع با رعایت اختصار و صرفه جویی معرفی شوند. اين متن در سال 87 نوشته شده است، بهمين خاطر شايد لازم باشد كه در سالهاي آْتي تغييرات و حذف و اضافاتي در آن صورت گيرد. توصيه ما اينست كه در هر سال از منابع معتبر بخصوص كساني كه اخيرا در اين مقطع پذيرش شده اند هم كمك گرفته شود. * کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان (ترجيحا ترجمه رفیعی و رضايي و ساير همكاران) در آزمون این وزارت بسیار مهم می باشند. از این کتاب نه تنها برای درس آسيب شناسي رواني که همچنین در دروس دیگر از جمله روانشناسی رشد، بالینی و حتی آمار نیز سئوال طرح می شود. بهمین خاطر شما باید آن فصولی از این کتاب سه جلدی که مربوط به این دروس می باشند مانند فصل رواندرمانیها که مربوط به روانشناسی بالینی و یا فصل آمار که مربوط به درس آمار مي باشد را مسلط باشید.
* ضرايب و آزمون گرايش باليني كودك فعلا مانند گرايش باليني مي باشد اما براي قبولي در اين رشته داوطلب مي بايست شرايط خاصي را دارا باشد (بر اساس شرايط معرفي شده بوسيله وزارت بهداشت در سال 86 متاقضي مي بايست كارمند يكي از ادارات بوده و خود فرد و يا اداره مذكور ضمانت نمايد تا مبلغ حداقل 20 ميليون تومان را به عنوان شهريه پرداخت نمايد، اين شرايط ممكن است در سالهاي آتي تغيير كند، براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين وزارت/بخش اخبار آزمونها مراجعه كنيد).
* قبولي در آزمون دكترا فقط وابسته به نمره شما در آزمون كتبي نبوده و نمره در مصاحبه بسيار حائز اهميت مي باشد. هر چند كه 70 درصد از نمره كل داوطلب به نمره كتبي و 30 درصد به نمره مصاحبه اختصاص داده مي شود، اما از آنجايي كه كسب كل نمره كتبي كاري غير ممكن مي باشد و همچنين از آنجايي كه به علت رقابت بالا و توانمندي هاي مشابه متقاصيان در آزمون كتبي نمره اين قسمت داوطلبان به ميزان زيادي بهم نزديك مي باشد، نمره در مصاحبه اهميت زيادي مي يابد. در مصاحبه سابقه متقاضي از چند نظر مورد بررسي قرار مي گيرد:
1- سابقه پژوهشي كه عبارت است از مقالات چاپ شده يا پذيرش چاپ گرفته داوطلب در مجلات داراي رتبه علمي- پژوهشي، تاليفات و ترجمه ها، مقالات ارائه شده در كنگره ها، همايش ها و ساير مجامع علمي و همچنين ساير فعاليتهاي پژوهشي داوطلب در زمينه كارهاي پژوهشي مانند فعاليتهاي پژوهشي در مراكز پژوهشي و ... . 2- سابقه فعاليت باليني كه عبارت است از دوره هايي كه داوطلب در محيطهاي باليني مانند درمانگاههاي رواني، مراكز مشاوره و بيمارستان ها به عنوان روانشناس باليني كار كرده است. 3- سابقه آموزشي: تدريس در مراكز آموزشي و دانشگاهها 4- علاقه و توانمندي در گرايش باليني: مصاحبه گران اغلب سعي مي كنند تا توانمندي هاي لازم ذهني و شخصيتي و همچنين علاقه مندي متقاضي به حرفه بالينگري (كار در زمينه اختلالات رواني) را مد نظر قرار دهند. 5- ميزان تسلط داوطلب به زبان انگليسي در زير جداولي را كه وزرات بهداشت در دفترچه آزمون دكتراي (سال1387) خود به عنوان مواد آزمون مصاحبه دكترا ذكر كرده است، آورده ايم:
رديف مواد آزمون شفاهي 1 سابقه فعاليت هاي آموزشي الف- تدريس نظري يا عملي مرتبط با رشته امتحاني داوطلب در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي به ازاء هر واحد در هر ترم امتياز - تدريس نظري يا عملي در مقاطع كارشناسي يا كارداني به ازاء هر واحد در هر ترم يا 2/0 امتياز ب- تدريس نظري يا عملي دانشگاهي در مقاطع مختلف در دروس غير مرتبط در مقاطع فوق الذكر حداكثر 50% امتيازات فوق را دارا مي باشد. تبصره 1- صرفا سوابق آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي اردبيل – ايلام – بوشهر - رفسنجان -زاهدان – فسا – جهرم – لرستان – زابل - ياسوج - خراسان جنوبي – گناباد و سبزوار شامل افزايش 10%‌ضرايب فوق مي باشد. تبصره 2- تدريس در دروس غير دانشگاهي ( اعم از آموزش و پرورش – كنگره ها و سمينارها و ...............) امتياز ندارد. 2 سابقه فعاليت هاي پژوهشي الف – طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه بعنوان مسئول يا همكار ب- مقالات در ارتباط موضوعي با رشته امتحاني - مقالات ايندكس شد ه در ISI و Medline نفر اول يا نويسنده مسئول نفرات بعدي براساس تعداد نفرات -مقالات باساير ايندكس ها - مقالات فارسي در مجلات علمي – پژوهشي -مقالات انگليسي در مجلات علمي پژوهشي -مقالات در ساير مجلات غير مصوب ج- سخنراني در كنگره ها - ارايه سخنراني در كنگره بين المللي - ارائه سخنراني د كنگره ملي -ارائه سخنراني در كنگره دانشگاهي - اختراعات و اكتشافات ثبت شده مورد تاييد وزارت بهداشت د- ترجمه و تاليف كتاب چاپ شده 3 قدرت بيان و توانايي انتقال مطالب علمي 4 معدل مقطع قبلي از نمره 14 تا 20 تقسيم بندي مي شود 5 نمره MCHE يا ساير زبان هاي مصوب از نمره 50 تا 100 امتيازات تقسيم بندي مي شود 6 ويژگيهاي فردي داوطلب ، نگرش به رشته و ارتباط كاري - رديف مواد آزمون شفاهي 7 سوابق اجرايي عنوان پست هر سال عنوان پست هرسال رياست دانشگاه 1 رئيس بخش 25/0 معاون دانشگاه 5/0 مسئول گروه 25/0 مديركل ستادي 5/0 رئيس مركز بهداشت 25/0 رئيس شبكه 25/0 سوپروايزر 25/0 رياست دانشكده 25/0 مديران دانشگاه 25/0 معاون دانشكده 25/0 رئيس بيمارستان 25/0 مسئول اداره 25/0 كارشناس مسئول 25/0 تبصره : سوابق اجرايي خدمت در مناطق محروم در موارد فوق با ضريب 10% محاسبه مي گردد. مجموع امتيازات 30 * راهنماییهای زیر در مورد چگونگی مطالعه، در موفقیت بیشتر شما موثر خواهد بود، بهمین خاطر آنها را با دقت مطالعه فرماييد: 1. برای اینکه در مقطع دكترا قبول شوید نیازی به خواندن همه منابع معرفی شده در اینجا و یا هر جای دیگر ندارید! در این مورد حداقل تجربه دیگر دانشجویانی که در سالهای قبل قبول شده اند گویای این مطلب است. بجای مطالعه همه منابعی که از مراجع مختلف به دست شما می رسد (حتی اگر چنین چیزی عملی هم باشد)، سعی کنید منابع جامع و مهم را كه اغلب به عنوان منبع معرفي مي كنند، بطور دقیق، کامل و با مرور بخوانید. 2. تست زدن نه تنها توانایی شما را در این مهارت بالا می برد بلکه شیوه مطالعه کردن و اینکه در هر درس چه مطالبی را و به چه صورت بخوانید به شما یاد خواهد داد. در هر سال تعداد کمی از سئوالات آزمون دكترا از سئوالات سالهای گذشته آزمون دكترا و يا حتي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت تهیه می شوند، بهمین دلیل مطالعه سئوالات سالهای پیش روشی مقرون بصرفه و موثر در کسب نمره بالاتر شما خواهد بود. پیشنهاد ما اینست که یکبار بعد از آشنایی مختصر با مطالب هر درس و یکبار نیز بعد از تمام کردن منابع آن درس تستها را مطالعه کنید؛ بار اول بمنظور اینکه مطالعه خود را چطور تنظیم کنید، چه بخوانید و چطور بخوانید و بار دوم بمنظور آزمون کردن خودتان، کشف نقاط قوت و ضعف خود و دیگری بیاد سپردن تستها بمنظور جواب دادن به تستهای تکراری آزمون دكترا. 3. ضرايب همه دروس در مقطع دكترا كاملا يكسان مي باشد. * منابعي كه كنار آنها علامت * درج شده است داراي اهميت بيشتري در آن درس هستند. زبان انگليسي داوطلب مي بايست در آزمون MCHE (براي اطلاعات بيشتر در مورد اين آزمون به سايت وزارت علوم/ بخش زبانهاي خارجي برويد) كه بوسيله وزارت علوم برگزار مي شود حداقل نمره 50 و يا 475 از وزارت علوم را كسب كند. كارنامه قبولي در اين آزمون مي بايست حتما در زمان مصاحبه (و نه در زمان برگزاري آزمون كتبي) ارائه شود. نمره قبولي در ساير آزمون هاي مهم زبان مانندTOEFL خارج از كشور (حداقل 480) و IELTS آكادميك (حداقل 5)، MELAB (حداقل نمره 70)، TOLIMO (حداقل 480) نيز مورد قبول وزارت بهداشت مي باشد. لازم به ذكر است داوطلباني كه در امتحان زبان MCHE نمره 45 و يا 455 و بالاتر را كسب كرده باشند در آزمون اين دوره مي توانند ثبت نام نمايند مشروط بر اينكه تا زمان امتحان جامع موفق به كسب نمره حدنصاب (50) شوند در غير اين صورت قبولي آنها كان لم يكن تلقي شده و از ادامه تحصيل آنها جلوگيري مي شود. آسیب شناسی رواني خلاصه روانپزشكي كاپلان، ترجمه رفيعي، رضاعي و ساير همكاران (3 جلد) آمار و روش تحقیق نكته: مباني آمار و روش تحقيق در تمامي كتاب ها يكسان است و در صورتيكه فرصت چنداني نداريد، مطالعه ساير منابع در دسترس مي تواند تا حد زيادي به شما كمك نمايد. همچنين توجه كنيد كه در اين درس (در اكثر سالها) تعداد زيادي از سئوالات از روش تحقيق طرح مي شود تا آمار. 1) مبانی نظری و عملی پژوهش، علي دلاور، انتشارات رشد ** 2) احتمالات و آمار كاربردي، دلاور، انتشارات رشد 3) روش تحقیق در علوم رفتاری، سرمد، بازرگان و حجازی 4) استنباط آماری در علوم رفتاری، حیدر علی هومن روانشناسی رشد 1) فصل رشد از كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان *** 2) روانشناسی رشد، لورا ای برک، ترجمه یحيی سید محمدی، ج 1 و 2، انتشارات ارسباران* 3) روانشناسی رشد، جمعی از مولفان (سوسن سیف و همکاران) 4) زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه براهنی و همکاران، فصل روانشناسي رشد نظريه هاي شخصيت و رواندرماني 1) نظریه های مشاوره و رواندرمانی، تالیف شفیع آبادی و ناصری ** 2) نظريه هاي رواندرماني، تاليف پروچسكا، ترجمه يحيي سيد محمدي* 3) فصل درمانهاي رواني از كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان 4) روانشناسی بالینی، حمید پورشريفي، انتشارات سنجش 5) نظريه هاي شخصيت، شولتز، يحيي سيد محمدي، نشر ويرايش ** 6) فصل مربوط به نظريه هاي شخصيت در خلاصه روانپزشكي كاپلان آزمونهاي رواني نكته: در درس آزمونهاي رواني بعضي از آزمونها مانند وكسلر، ام ام پي اي و رورشاخ بيشتر مد نظر طراحان سئوال بوده و در عوض معمولا از آزمونهايي مانند پرسشنامه شخصيت كاليفرنيا سئوالي طرح نمي شود. ميزان وقت خود براي خواندن اين آزمونها را بر اساس تعداد سئوالي كه از هر آزمون داده مي شود تنظيم كنيد. پيشنهاد مي كنيم براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد بودجه بندي سئوالات، تستهاي سالهاي قبل را تهيه كنيد. 1- راهنماي سنجش رواني: تاليف مارنات، ترجمه پاشا شريفي و همكاران (چاپ جديد، 2 جلد)** 2- فصل آزمونهاي روانشناختي از كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان 3- تعدادي از آزمونها كه معمولا تعداد كمي از آنها سئوال طرح مي شود منبع واحدي كه ترجمه شده باشد ندارند مانند آزمون ريون، ريو و... . شما مي بايست اطلاعاتي را نيز در مورد ايندسته از آزمونها كه در ساير منابع بطور پراكنده موجود مي باشد داشته باشيد. بنيادهاي بيولوژيكي رفتار 1- فصل مغزو رفتار از كتاب خلاصه روانپزشكي كاپلان *** 2- روانشناسي فيزيولوژيك، كارلسون، ترجمه پژهان برای اطلاعات بیشتر در مورد آزمون دكتراي روانشناسي باليني می توانید به آدرس وزارت بهداشت www.dme.hbi.ir بروید. باتشكر از آقاي سيدمحمدي


مطالب مشابه :


منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

البته باید عنوان شود كه در آزمون دكتراي روانشناسي باليني * وزارت بهداشت منابع آزمون
منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

البته باید عنوان شود كه در آزمون دكتراي روانشناسي باليني * وزارت بهداشت منابع آزمون
منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی باليني

آزمون دكتراي روانشناسي منابع آزمون دكتراي دكتراي روانشناسي باليني می
منابع دکتری وزارت بهداشت

منابع آزمون دكتراي باليني در آزمون دكتراي روانشناسي منابع آزمون دكتراي رشته
ماجراي آزمون دكتراي امسال

آکادمي روانشناسي باليني از سال ۱۳۸۷شکل گرفته و منابع مقالات و يا نبودن آزمون دكتراي
منابع ارشدروانشناسی بالینی

منابع پیشنهادی آزمون دكتراي روانشناسی منابع ارشد. منابع روانشناسي رشد
منابع دکتری روانشناسی تربیتی

انجمن روانشناسي باليني منابع دكتراي روانشناسي تربيتي دكتراي روانشناسي تربيتي
دكتر عاطف وحيد

تدريس دروس تخصصي روانشناسي باليني در دوره‏ دكتراي روانشناسي باليني منابع. آزمون اراده
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی،منابع دانشگاهي روانشناسی،منابع جزوات مجموعه روانشانسی:

روانشناسي باليني: منابع آزمون دکتری منابع دكتراي باغباني،دكتري زراعت،دكتري حسابداري
برچسب :