حضوربازیکنان مدرسه فوتبال پویا درتست تیم نونهالان تراکتورسازی تبریز

براساس هماهنگی بعمل آمده مابین عوامل تیم

تراکتورسازی تبریز ومدرسه فوتبال پویا روزدوشنبه

 

93/5/13تعداد18نفر ازبازیکنان متولد1380 دردیداریدوستانه به مصاف تیم

تراکتورسازی تبریز رفتند که درنهایت

 

بانظرمربیان آن تیم آقایان علی شافعی- پیمان شیری وعلی نوزاد جهت عضویت

درتیم دعوت به حضور درادامهتمرینات شدند.

جادارد از زحمات آقایان پورحسین مدیر اکادمی- سعادت پور سرپرست تیم

وعسگری نسب مربی آن تیم کمال تقدیر وتشکر بعمل آید.


مطالب مشابه :


تست گیری ماشین سازی از 200 بازیکن در تبریز

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از تست بیش از 200 بازیکن فوتبال تبریزی در تیم ماشین سازی
تست گيري و بازي تداركاتي جوانان با باشگاه آذر كوثر

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت ورزش تبریز تست گيري و استاد بهرامی مدیر مدرسه فوتبال در
حضوربازیکنان مدرسه فوتبال پویا درتست تیم نونهالان تراکتورسازی تبریز

مدرسه فوتبال تراکتورسازی تبریز ومدرسه فوتبال عکس های تیم فوتبال پویا در مکان
رضا سلامی به نوجوانان تراکتورسازی تبریز پیوست

رضا سلامی به نوجوانان تراکتورسازی تبریز فــوتــبال در فوتبال با موفقیت در . تست
تست گیری ماشین سازی از 200 بازیکن در تبریز

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از تست بیش از 200 بازیکن فوتبال تبریزی در تیم ماشین سازی
تست گيري و بازي تداركاتي جوانان با باشگاه آذر كوثر

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت ورزش تبریز تست گيري و استاد بهرامی مدیر مدرسه فوتبال در
حضوربازیکنان مدرسه فوتبال پویا درتست تیم نونهالان تراکتورسازی تبریز

مدرسه فوتبال تراکتورسازی تبریز ومدرسه فوتبال عکس های تیم فوتبال پویا در مکان
رضا سلامی به نوجوانان تراکتورسازی تبریز پیوست

رضا سلامی به نوجوانان تراکتورسازی تبریز فــوتــبال در فوتبال با موفقیت در . تست
برچسب :