تشکیل کلاسهای دکتر امیدی

کلیه کلاس های دکتر امیدی روز سه شنبه طبق برنامه  برگزار می شوند.


مطالب مشابه :


روز پنجشنبه

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
کلاسهای دکتر آندرواژ

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
زمان و مدارک تخفیف شهریه دانشجویی

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
اطلاعیه نقل و انتقالات

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
دانلود نرم افزار eview

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج دانشگاه آزاد مرکز خلیج بین المللی خلیج فارس.
کلاسهای استاد گیم

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج دانشگاه آزاد مرکز خلیج بین المللی خلیج فارس.
روز جمعه

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج دانشگاه آزاد مرکز خلیج بین المللی خلیج فارس.
شنبه

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
عدم برگزاری کلاس روز جمعه 1 اسفند

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج دانشگاه آزاد مرکز خلیج بین المللی خلیج فارس.
تشکیل کلاسهای دکتر امیدی

خدمات آموزش مرکز بین المللی خلیج فارس. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به دانشجویان دانشگاه آزاد
برچسب :