سوالات کلیات روش ها و فنون تدریس - سنجش و اندازه گیری 90

1- کدام گزینه تعریف مناسبی از ارزشیابی نمی باشد؟
1) ارزشیابی وسیله ای است برای بهبود و اصلاح فعالیت های آموزشی
2) ارزشیابی عاملی است برای ارتقای دانش آموز
3) ارزشیابی وسیله ای است برای شناخت نارسایی هی آموزشی
4) ارزشیابی وسیله ای است برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی

2- کدام گزینه بیانگر نقش معلم، در آموزش انفرادی تجویز شده نیست؟
1) تحلیل گری داده ها و نتایج آزمون های ارزشیابی
2) تعیین کننده سطوح درس شاگردان
3) انتقال دهنده اطلاعات
4) هدایت شاگردان در فرایند آموزشی

5- یادگیری از دیدگاه کدام مکتب عبارت است از «کسب دانش جدید یا تغییر در بینش های گذشته»؟
1) رفتارگرایان
2) گشتالت
3) انسان گرایان
4) فراشناختی

6- به آن نوع ازفعالیت فکری که به حل مشکلات و مسائل سخت و حل نشده می پردازد، چه گفته می شود؟
1) تفکر عملی
2) تداعی آزاد
3) تفکر خلاق
4) خیال بافی

7- در فرایند تدریس صمیمانه ترین و کامل ترین نوع ارتباط کدام است؟
1) یک طرفه
2) مستقیم
3) کلامی
4) جمعی

8- اساسی ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب، در تحقق هدف های آموزشی کدام است؟
1) معلم                          2) کتاب های درسی
3) مدیران آموزشی           4) امکانات آموزشی

9- هر یک از موارد زیر از اصول و ضوابطی هستند که باید در تهیه و تنظیم محتوای آموزشی مورد توجه قرار گیرند به جز ....
1) میزان علاقه، رغبت و توانایی شاگردان
2) مفاهیم، اصول و قوانین هر علم
3) سطح اطلاع علمی معلمان
4) توالی مطالب و تازگی موضوع

10- تشخیص و تحریک تفکر، توانایی ها، علایق؛ تقویت قدرت استدلال، سنجش، قضاوت و ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز از اهداف این روش تدریس محسوب می شوند.
1) کنفرانس
2) سخنرانی
3) ایفای نقش
4) پرسش و پاسخ

11- در کدام درس، ارزشیابی ها بیشتر وابسته به هنجار است؟
1) شیمی
2) دینی
3) هنر
4) ادبیات فارسی

12- به کدام یک از موارد زیر، «آزمون واقعی یا اصیل» اطلاق می شود؟
1) استاندارد
2) معلم ساخته
3) عملکردی
4) فرایندی

13- بی توجهی به کدام مورد می تواند حین و پس از اجرای آزمون مشکلات جدی تری ایجاد کند؟
1) پایایی
2) روایی
3) عینیت
4) ضریب تمیز

15- برای انتخاب نوع آزمون، مهم ترین ملاک کدام است؟
1) سن دانش آموز
2) هدف آموزشی
3) زمان و شرایط
4) نوع درس

16- کدام یک از مزایای پرسش شفاهی در مقایسه با پرسش کتبی است؟
1) رفع ابهام
2) رعایت سطوح یادگیری
3) عینیت
4) قدرت تشخیص

17- روایی آزمون بدان معناست که ....................
1) دارای دقت اندازه گیری است.
2) خصیصه مورد نظر را اندازه می گیرد.
3) در عمل قابل اجراست.
4) دارای دقت و ثبات است.

18- برای تصمیم گیری در کدامک مورد، آزمون های میزان شده کارامدی بیشتری نسبت به آزمون های معلم ساخته دارند؟
1) بهبود جریان آموزشی
2) تشخیص مشکلات یادگیرندگان
3) برنامه ریزی درسی
4) مقایسه افراد و گروه ها

19- مهم ترین دشواری ارزشیابی فرایند و فرآورده یادگیری در چیست؟
1) نمره گذاری
2) تعیین ملاک ها
3) تعریف فرایند و فرآورده
4) عملی بودنمطالب مشابه :


نتایج مرحله اول آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور سال 89 اعلام شد

اول آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور سال 89 نتایج مرحله اول آزمون اعزام
آزمون اعزام فرهنگیان به خارج از كشور در مرحله مصاحبه تخصصی است

تخصصی آزمون اعزام فرهنگیان به خارج (8 سال گذشته) اعزام به خارج آزمون دکتری سال 90
سوالات کلیات روش ها و فنون تدریس - سنجش و اندازه گیری 90

نمونه سوالات اعزام به خارج فرهنگیان ها و نتایج آزمون سال آینده آزمون اعزام معلمان
اعلام نتايج نهايي ازمون اعزام به خارج 90

اعلام نتايج نهايي ازمون اعزام به خارج 90. نتایج نهایی آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سال ۹۰
سوالات متداول اعزام به خارج از کشور فرهنگیان

بانک سوالات عمومی اعزام به خارج از کشور فرهنگیان 8 سال (76 تا 90) آزمون اعزام به خارج
ثبت نام+ اعزام+ فرهنگیان+ به+ مدارس+ ایرانی+ خارج+ از+ کشور+ سال+ 1391 +

سوالات سالهای گذشته اعزام به خارج اعزام, فرهنگیان, به, كليد آزمون كارشناسی ارشد سال 90
دفترچه سوالات عمومی اعزام به خارج از کشور فرهنگیان

لذا جهت موفقيت بيشتر در آزمون اعزام به خارج فرهنگیان آزمون دکتری سال 90 نتایج ارشد رشته
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون اعزام به خارج 89

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون اعزام به خارج مصرف در سال جاری فقط نتایج جشنواره
برچسب :