نژاد گاوها

 نژادهای گاو ایرانی

·        گاو دشتیاری

  نژاد :  شیری –گوشتی

 رنگ :  غالب قهوه ای سوخته_ یا رنگهای سیاه، حنایی، و طوسی و ابلق

·        گاو گلپایگانی

نژاد :  شیری – گوشتی

رنگ :  خرمایی، حنایی و خاکستری

·        گاو تالشی

نژاد :  شیری – گوشتی

رنگ :  :سیاه و قرمؤ اجری_یا زرد، سفید آهویی

·        گاو سیستانی

نژاد :  گوشتی

رنگ :  غالب سیاه و به رنگهای ابلق( سیاه و سفید)

·        گاو نجدی

نژاد : شیری – گوشتی

 رنگ :  قرمز، حنایی،

    ·   گاو سرابی

نژاد :  شیری – گوشی

رنگ :  زرد روشن تا قهوه ای سوخته اطراف چشم سفید تا قهوه ای

نوشته شده در 3/8/1388ساعت11:28 توسط بهزاد | لینک ثابت || - نظر(0) -

مهمترین نژاد های گاو گوشتی ایران3/8/1388

نژادشورت هورن گوشتی:این نژاد دورهام نیز نامیده می شود،خاستگاه آن انگلستان است وبطورکلی از لحاظ دامپروری فوق العاده قابل توجه است.فقط در نتیجه انتخاب ومراقبت دائم وبکار بستن اصول دامپروری بدست آمده است.                                                                                                                                

خصوصیات این نژاد عبارتند از:

 الف:نژاد شورت هورن ،قرمز ابرش یا سفید است .رنگ ابرش رنگی ناهمگن است وبر اثر ژنهای عامل رنگ قرمز ورنگ سفید بوجود میاید .پوست بدون رنگ دانه است.

ب: شاخ این نژاد کوتاه است وبرخی از انواع آن بدون شاخ اند.

پ:وزن متوسط گاوهای بالغ در نرها 900-700 کیلوگرم ودر ماده ها 600-500 کیلوگرم است.

ت:این نژاد دارای گوشتی ممتاز وعضلانی ،مرمری وترد است.

2-نژاد شاروله:بخش زیادی از گاوهای گوشتی فرانسه از این نژاد تشکیل شده ویکی از بهترین نژادهای گوشتی گاو است.این نژاد سفید یا کرم ،بدون لکه است .از نظر جثه یکی از بزرگترین نژاد هاست.از نظر کار نیز اهمیت دارد. 

خصوصیات این نژاد عبارتند از :

الف:شاخ دارند.

ب:نرها در 4 سالگی بیش از 1200 کیلوگرم وزن دارند وسرعت رشد آنهازیاد است.وزن ماده ها بعد از بلوغ 610 کیلوگرم است.

پ:وزن گوساله هنگام تولد 5/38-36 کیلوگرم است.

ت: بازده لاشه در این نژاد در حدود 70 تا 73% است.

ث:به سبب نازک وباریک بودن گوساله ،زایمان براحتی انجام میگیرد واحتمال سختزائی 2%است.

3- نژاد هرفورد:مرکز اصلی پرورش این نژاد در غرب کشور انگلستان است .یکی از عوامل رشد سریع وگوشتی شدن حیوان وجود چراگاه های پرآب وعلف وهوای مساعد این منطقه است.

خصوصیات:

الف:این نژاد مخصوص پرواربندی است وگوشتی لذیذ وپرچرب دارد.

ب:در هنگام بلوغ ،وزن این گاوها به 1100 کیلوگرم ووزن نرهای اخته آنها حتی به 1400 کیلوگرم نیز رسیده است.

پ:این نژاد ابلق قرمز وانتهای دست وپای آن سفید و پوزه سفید روشن است.

4-نژاد آبردین آنگوس: گاوهای این نژاد عموما به آنگوس معروفند. اصل این نژاد از اسکاتلند است.واز آن جا به جاهای دیگر انتقال یافته است.                                                                                                    

خصوصیات این نژاد:

الف:سرکوتاه وقسمت پیشانی نوک تیز است.

ب:جثه،زیاد بزرگ نیست ،فقط به سرعت رشد میکند.

پ:با توجه به این که بیشتر کارهای اصلاح نژاد روی گوشت انجام میشود،مقدار شیر آن کم وفقط برای تغذیه گوساله کافی است.

سایر نژادها:

5) دوون – 6)هایلند –7) لینکن قرمز –8) سات دون –9) ساسکس –10) ولش سیاه –11) لیوینگ – 12)گالوی .

جایگاه پرواربندی گاو:

در اصطبل های پرواربندی ،مسئله اساسی محافظت گاوها از سرمای وگرمای زیاد است.اصطبل های پرواربندی در مقایسه با اصطبل های گاوشیری از نظر ساختمان ساده تر وارزانتر ند.برای پرواربندی گاوهای گوشتی وپرواری به ساختمان های گران ولوکس نیاز نیست.به دلیل مطرح نبودن شیردوشی این اصطبل در مقایسه با اصطبل های گاوشیری ارزانتر واقتصادی تر است.اصبل های پرواری یا گاو گوشتی به شکل های متفاوتی طراحی وساخته میشوند ومعمولادر کشورهای اروپایی از هردو سیستم بسته وسیستم باز برای پرورش گاوهای گوشتی یا پرواری استفاده میشود.از نظر طراحی و نوع ساختمان تفاوت زیادی بین اصبلهای گاوشیری یا پرواری وجودندارد.یعنی اصول طراحی آنها یکی است. اما در اصطبل های پرواری تهویه اهمیت خاص دارد.                                            

بخشهای مختلف  اصطبل های پرواربندی عبارتند از:

1-محل استراحت

2- آخورها وآبشخورها

3- محل ذخیره علوفه ومواد کنسانتره

4- محل گردش یا بهاربند

محل استراحت از نطر طراحی مهمترین بخش اصطبل های پرواری محسوب میشود.این محل سقفدار وسه طرفه آن با دیوار محصورشده وست جنوب یا شرق آن باز است.معمولا در جنوب آن بهاربند طراحی میشود این محل استراحت گاو با ریختن بستر همراه با کود گاو ، محل مناسبی در زمستان خواهد شد.                                                

بهاربند و محوطه بدون سقف متر مربع

سقف دار متر مربع

ترکیب گله وتاسیسا ت

3

5/1

گوساله پرواری 6 تا 12 ماهه

5

5/2

گوساله پرواری 12 تا 18 ماهه

-------------------------------

5/0

انبار کنسانتره

-------------------------------

4/0

انبار علوفه (هانگار علوفه)

-------------------------------

4/0

دفتر اداری ومدیریت

4/0

2/0

داروخانه ومحل عملیات دامپزشکی

4/8

5/5

جمع

دراصطبلهای گاوگوشتی وپرواری یکی از مهمترین تاسیسات،آخوراست.محل آخور ممکن است در محل استر  احت یا در بهاربند باشد.آخوردونوع است : سیار وثابت.                                                                        

آخور سیار از چوب وورق گالوانیزه ساخته میشود اما در آخورثابت از مصالحی مانند آجر،بلوک سیمانی وبتون استفاده میشود.طول آخورموردنیاز برای گوساله های گوشتی 65-55 وبرای گاو گوشتی بالغ 75 تا 65 سانتی متر توصیه شده است. اگر آخور دو طرفه باشد عرض آن 120 سانتی متر واگر یکطفه باشد عرض بخش پایین آن 45 سانتی متر وبالای آن 75 سانتی متر توصیه شده است. بخش پایینی آخور باید از سطح زین 10 تا 15 سانتی متر بالاتر ساخته شود. 


مطالب مشابه :


مهمترین نژاد های گاو گوشتی

ژنتیک و اصلاح نژاد تشکیل شده ویکی از بهترین نژادهای گوشتی گاو گوساله پرواری 12
پرواربندی گوسفندان

اسهال در گوساله تغذیه گوسفند پرواری نژاد بهترین سن برای شروع پرواربندی سن 4 تا 5
خرید بره پروار بندي گوسفند ، Lamb finishing

بهترین نژاد گوسفندان: 1 جستجو وزن گوساله پرواری: 1
جایگاه پرورش گوساله پرواری

پرورش گوساله پرواری به صورت متمرکز: اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو
نژاد گاوها

بهاربند و محوطه بدون سقف متر مربع. سقف دار متر مربع. ترکیب گله وتاسیسا ت. 3. 5/1. گوساله پرواری 6
پرورش گوسفند به روش پرواربندی:

پروار بندی یکی از بهترین و مهمترین روش های پرواری با دارند مثل نژاد ها ی
نژادهاي گاوگوشتي (ايراني وخارجي )

روزانه گوساله های این نژاد از بهترین نژاد های برجسته پرواری
پرورش گوساله

تغذیه گاوهای پرواری با تسريع در خوراك دادن به گوساله ها اصلاح نژاد بهترین محل
اگر می خوای گاوداری بزنی اول اینجا رو مطالعه کن

تسريع در خوراك دادن به گوساله ها اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو گوساله 12-6 ماهه (نر پرواری
برچسب :