نکاتی ناب در مورد نگاره های فارسی اول ابتدایی

نگاره ی ۴،معرفی محیط وکارکنان ومحیط مدرسه همراه باالقای شورونشاط وشادابی صورت می گیرد.

درنگاره ی ۵،معرفی محیط کلاس صورت می گیردوبیننده بابچه هابه کلاس درس می رودوآموزگارومحیط کلاس ومتعلقات آن راازنزدیک مشاهده می کندوخودرادرمحیط آشنای کلاسی می بیند که خودش اینک دران قدم گذاشته است.

نگاره ی ۶،دانش آموزان باجریان یک روز تعطیل خانواده درمحیط شاد پارک(بوستان)،سرگرمی های سالم،آموزش دوستی باطبیعت،رعایت نوبت وبرقراری روابط سالم اجتماعی بادیگران رافرامی گیرند.

نگاره ی ۷،دانش آموزان بازندگی سرشارازتلاش روستائیان ونقش آنان درپیشرفت کشور،دوستی ومراقبت از حیوانات خانگی،محصولات،مشاغل،فراورده های تولیدی،لباس وابزارهای کارروستائیان آشنا می شوند.

نگاره ی ۸،القای نگرش عاطفی مهربانی باحیوانات مدنظربوده که درقالب بازدیدوآشنایی باباغ وحش ومعرفی حیوانات در آن صورت می گیرد.

نگاره ی ۹،آشنایی دانش آموزان بانهادمذهبی مسجدوآداب ورسوم مذهبی درحدتوان یادگیری کودک باآهنگی ملایم وجذاب صورت می گیرد.

نگاره ی ۱۰،دانش آموزان بایکی ازآداب وسنن زیبا وکهن ایرانی (عیدنوروز)،دیدوبازدید،دوستی ونگه داشتن حرمت بزرگان خانواده آشنا می شوند.

چه خوب است اگاهی داشته باشیم که:

۱-هرنگاره مجموعه ی متنوعی از اطلاعات ویک کل یکپارچه است که ابتدا دانش آموزباکلیت آن آشنا می شودودرمرحله ی بعداجزایی ازدرون آن استخراج می گرددودرمعرض دیدوی قرار می گیردتاتوان ذهنی،قدرت ونگهداری مطالب درحافظه،میزان گسترش حوزه ی واژگان،میزان تسلط بر زبان ومیزان انطباق آموخته های اوبااهداف،دراین بخش سنجیدهمی شود.

۲-مدت زمان تدریس برای نگاره ها(دوهفته ی اول مهرهرهفته دونگاره ودوهفته ی آخرمهرماه هرهفته سه نگاره)جمعا ده نگاره پیش بینی شده است.البته همکاران محترم می توانند مدت زمان بیشتری رابه صلاحدیدخودشان به این امر اختصاص دهند.

۳- آموزش کلمات (هم آغاز-هم پایان)ازنگاره ی2،آغازمی شود.

۴- بخش وصداکشی کلمات به عنوان یک فن ونه یک روش،می تواند درکتاب کارمورداستفاده قرارگیردوبه علت رویکردکلی درکتاب فارسی بخش وصداکشی کلمات جایگاهی ندارد.

منابع: http://foladi.blogfa.com/post/66

*روش تدریس فارس اول ابتدایی


مطالب مشابه :


اسامی برندگان هزاران لبخند همراه اول

اسامی برندگان هزاران لبخند همراه اول آموزش ، جدیترین برنامه ها ، آپدیت نرم آپدیت نود.
نمونه سوال دین وزندگی سال اول دبیرستان

اسامی برندگان پیام آیه ی « و آية لِهُمُ الارضُ آثار و فواید برنامه ریزی در
هفته پنجم لیگ دسته دوم (93) برد خانگي آلومينيوم در دقيقه نود

اولین پایگاه اطلاع رسانی لیگ یک . هواداران نساجی مازندران. کانون هواداران گازال جناح
آموزش املاء به روش بازی

میز هر گروه کلمه ی خود را به دیگر برنامه پیشنهادی اسامی برندگان مسابقه ی وبلاگ
تاریخچه ی جایزه ی اسکار

کلبه ی کتاب ۱۹۴۱ اسامی برندگان را در نامه ای مهر این جشن با سایر برنامه‌های مهم در
ای برادر! تو همه اندیشه ای!!

برادر ده نمکی نه نوه ی نود دقیقه نخستین علایم این جوزدگی در همان روز اعلام اسامی
داروخانه معنوی آیت الله بهجت (ره)

چارچوب تحلیل محتوای فارسی اول دبستان بر پایه ی نود 32: خامنه اي اسامی برندگان مسابقه ی
نکاتی ناب در مورد نگاره های فارسی اول ابتدایی

چارچوب تحلیل محتوای فارسی اول دبستان بر پایه ی نود 32: خامنه اي اسامی برندگان مسابقه ی
فرا رسیدن اعیاد مبارک و خجسته شعبانیه بر شما مبارک .

برنامه پیشنهادی هفتگی کلاس اول (1) نود 32. خامنه اي اسامی برندگان مسابقه ی وبلاگ نویسی با
دومین جشنواره کتابخوانی مجازی

کتابخانه ی برنامه ریزی های صورت گرفته و زمان جشن اختتامیه این جشنواره در تابستان سال نود
برچسب :