تاریخچه ی تصویرسازی

● پيدايش تصويرسازي گرافيكي در غرب:

پايه ريزي طراحي گرافيكي در دهه ۱۹۲۰ به وسيله لاسلو ماهولي ناگي و يان تاشي كولد انجام گرفت. آنها در كتابي به نام تايپوگرافي جديد استانداردهاي جديدي را در جهت ستايش سازه هاي ماشيني در تصاوير فتوگرافيك طرح ريزي كردند و از اين پس شاخه اي به نام طراحي محض از تصويرگري داستاني جدا شد و گسترش يافت.
توسعه دوربين عكاسي به عنوان يك ابزار ثبت در اواخر قرن نوزدهم ميلادي بسياري از هنرمندان را از مسئوليت واقعه نگاري رهايي بخشيد، دوربين جزئيات محيط بيروني را ثبت مي كرد و از اين طريق هنرمندان را به جستجوي ذهن و گستره هاي نهان مجاز كرد ابتدا به وسيله نهضت امپرسيونيسم (اصالت دريافت حسي) و سپس اكسپرسيونيسم (اصالت بيان) هنرمندان آن قرن از سخت گيري هاي رئاليسم (واقع گرايي ) آكادميك رهايي يافتند و پوسته هاي حفاظتي را از احساسات خود به كناري افكندند.
سپس در اوايل قرن بيستم به وسيله كوبيست ها فهم جديدي از روابط فضايي و زماني و گسترش تكنيكي در هنرهاي تجسمي پا گرفت و رفته رفته به واسطه وسايل جديد ارتباطات نظير راديو تصاوير متحرك و نهايتاً تلويزيون خصيصه هاي بصري جديد در حوزه تبليغات براي فروش كالاها و تجارت شكل گرفت. در اواسط قرن نوزدهم تصويرسازي فقط به منظور اهداف روزنامه نگاري به كارگرفته شد اما از دهه ۱۸۷۰ به بعد طراحي تصويرسازانه به شكل جديدي كه همانا تركيبي از تايپ و رسّامي بود به وسيله ژول شره در پوسترهاي تبليغاتي تغيير يافت. حروف نگاري او در هماهنگي با تصاوير سحر انگيز و رنگارنگ و مملو از تأثيرات حسي (امپرسيون) طراحي مي شدند.
پوسترهاي او پيشاهنگ نهضت جديدي به نام آرت نووه (هنر جديد) شد كه توسط فرم هاي اندام وار (ارگانيك) زاده شده و از ماشين براي دنياي جديد مصرف تعريف مي شد. سپس اين سبك گرافيكي توسط افراد ديگري چون تولوز لوترك و آلفونز موكا پي گيري شد و در دهه اول قرن بيستم طراحي تصوير سازانه با سبك جديدي كه پوسترهاي (شي واره) ناميده مي شد ابتدا در آلمان و سپس در انگلستان و فرانسه و ايتاليا ادامه يافت.
اين سبك ابتدا توسط (لوسيان برنارد) هنرمند آلماني با طرد عناصر غير ضروري تصويري و نوشتاري به نفع صورت پردازي از يك شي يا موضوع تبليغي شكل گرفت.چنين پوسترهايي معمولاً فقط با علامت تجاري كالا به جاي متن ارائه مي شدند. آن پوسترها كه از لحاظ زيبايي شناختي گيرا وبه لحاظ تجاري موفق بوده اند وحدت عميقي از رسّامي و طراحي را به نمايش مي گذارند. پوسترهاي برنارد براي كمپاني پريستر مچ مصاديقي بودند براي قدرت تصوير و نوشتار طراحي شده در يك مجموعه موزون.
در طي ساليان نخستين قرن بيستم تصويرسازي و عكس با وزن و ارزشي يكسان البته در ارتباط با متن نياز و بودجه اي خاص استفاده مي شدند. عكس بهترين وسيله براي نشان دادن واقعيت بود در حالي كه تصويرسازي براي افسانه پردازي و قهرمان پردازي از يك كالا يا يك ايده مناسب تر بود و چنين چيزي يك استراتژي (روش راهبردي دراز مدت) معمول براي فروش بود خصوصاً در ايالات متحده كه رقابت براي كالاهاي بيشتر سرعت بيشتري نسبت به اروپا داشت اين روش تا نيمه اول قرن بيستم ادامه داشت.
ما بين دو جنگ جهاني واقع گرايي در هنرهاي زيبا و كاربردي آمريكا بالاترين مرتبه را داشت. در حالي كه اروپاييان به سمت تصاوير انتزاعي و ماشين واره پيش مي رفتند. حتي در اروپا دو رويكرد به صورت موازي (گه گاه ادغام شده) ظاهر شد يكي خالص و ديگري دكو راتيو.
ساده كردن فرم در بعضي از هنرهاي كاربردي معمول گشت كه تحت تاثير جنبش هاي ايدئولوژيك و مكتب هاي هنر مدرن قرار داشتند. چنين امري مشتمل بر بكارگيري كولاژهاي تصويري و تجزيه فرم هاي نوشتاري به عنوان عناصر طراحي كه همانا سمبل عصر ماشين بودند مي باشند. رويكردي كه هم فتوريست هاي ايتاليايي و هم دستيل هاي هلندي و سازه گراهاي روسي و اروپاي شرقي و هم چنين باهاوس آلماني را در بر مي گرفت.
تصويرسازي هاي (ال ليستيزكي) براي كتاب اشعار انقلاب (ولاديمرماياكوفسكي) با عنوان (براي صدا) مثال بسيار خوبي است براي يك تصوير سازي غير تزييني كه در آن سمبل هاي گرافيكي هم براي همراهي با متن و هم به لحاظ زيبايي شناسي طراحي استفاده شده است. به عنوان يك شيوه متفاوت و تجاري در مقابل رويكرد مدرن، طراحان، يك نوع شيوه گرايي استيليزه (سبكي) را در آثار متنوعي به كار گرفتند كه در آن موقع با عنوان (هنر مدرن يا مدرنستيك) يا عامه آن به عنوان (آرت دكو) ناميده مي شد.
در اواخر دهه ۲۰ واويل دهه۳۰ يك نوع آميزه ويژهاي از مدرن و مدرنه توسط پوستر سازان فرانسوي به نام هاي (اي-ام كاساندر)، (ژان كارلو)، (چارلزلوپو) و ديگران ظهور كرد. تبليغات آنها به طور مشخص، طراحي تصوير سازانه آن روزگار را به خوبي مجسم مي ساخت كه در خلال آنها شيوه هاي متعددي براي تركيب تايپ و گرافيك و تصاوير نقاشانه به چشم مي خورد.


مطالب مشابه :


تاریخچه تصویرسازی:

تاریخچه تصویرسازی: آدمیزاد از هزاران سال پیش میدانسته که می تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری
تاریخچه تصویرسازی در ایران و جهان

تاریخچه تصویرسازی در جهان: تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری تصویری یا داستان
تاریخچه تصویرسازی در ایران و جهان

گرافیک - تاریخچه تصویرسازی در ایران و جهان - آموزش مبانی هنرهای تجسمی و گرافیک - گرافیک
تاریخچه تصویر سازی

تاریخچه تصویرسازی در جهان: تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری تصویری یا داستان پردازی
@تاریخچه تصویرسازی@

خط خطی های یه گرافیست - @تاریخچه تصویرسازی@ - - خط خطی های یه گرافیست
تاریخ تصویر سازی در ایران و جهان

تاریخچه تصویرسازی: آدمیزاد از هزاران سال پیش میدانسته که می تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری
تصویر سازی چیست؟

تاریخچه تصویرسازی تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری یا داستان پردازی نبوده است.اما
تاریخچه تصویرسازی

راهنمای گرافیک و تبلیغات و مدیریت - تاریخچه تصویرسازی - وب نویس تخصصی گرافیک و تبلیغات و
تصویر سازی

تاریخچه تصویرسازی تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری یا داستان پردازی نبوده است.اما
تاریخچه ی تصویرسازی

تصویرسازی - تاریخچه ی تصویرسازی - - تصویرسازی پيدايش تصويرسازي گرافيكي در غرب: پايه ريزي
برچسب :