پذيرش دانشجو دردانشگاه فرهنگيان (تكميل ظرفيت آبان 1392)

34970_163.jpgاطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اعلام ظرفيت پذيرش رشته‌هاي جديد و

تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1392

به اطلاع كليه داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1392 شركت كرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند ، مي‌رساند بعضي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پس از اعلام نتايج نهايي آزمون فوق علاوه بر ظرفيت‌هاي‌ مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2)، براي پذيرش دانشجو اعلام ظرفيت نموده و یا متقاضی تکمیل ظرفیت بعضی از رشته های خود شده اند ،

لذا کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون با نمره کل بیشتر از یک (با توجه به كارنامه نتايج علمي اوليه) می توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در اين اطلاعيه و دفترچه‌هاي راهنماي شماره 1 و 2 و ساير اطلاعيه‌هاي مربوط، ازساعت 16 روز دوشنبه  6/8/92 لغايت 12/8/92 به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و ضمن اطلاع از کد رشته‌هاي مربوط و پس از پرداخت وجه مربوط به تكميل ظرفيت (مبلغ 35,000 ريال) از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 10 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.

الف) موارد قابل توجه:

1- آن دسته از داوطلباني كه در يكي از رشته‌هاي تحصيلي متمركز آزمون سراسري سال 1392 پذيرفته شده‌اند، با رعايت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره‌هاي ذيل مي‌توانند متقاضي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه مذکورشوند.

تبصره 1: در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، قبولي قبلي آنان «كان‌لم يكن» تلقي خواهد شد و چنانچه داوطلبان متقاضي، در دوره‌هاي روزانه مندرج در اين اطلاعيه پذيرفته شوند ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري سال بعد (1393) را نخواهند داشت.

لذا به پذيرفته‌شدگان تأكيد مي‌شود در تكميل فرم تقاضانامه شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي دقت كافي مبذول دارند، در غير اين صورت هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.

تبصره 2: در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

2- پذيرفته‌شدگان متمركز آزمون سراسري در هر يك از كد رشته‌هاي تحصيلي بورسيه و يا شرايط خاص كه به دستگاه‌هاي اجرايي تعهد خدمت دارند و همچنين پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و رشته‌هاي تحصيلي ويژه فرهنگيان ديپلمه رسمي و يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش مجاز به ثبت‌نام و شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه مذکور نمي‌باشند.

3- داوطلبان هر يك از گروه‌هاي آزمايشي ضرورت دارد در انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه، به شرايط و ضوابط هر يك از رشته‌هاي انتخابي مندرج در اطلاعیه و همچنين شرايط و ضوابط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي مربوط كه در دفترچه‌هاي راهنماي شماره 1 و 2 آزمون سراسري سال 1392 و ساير اطلاعيه‌هاي مربوط درج شده است، توجه نمايند.

4- نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي مندرج در  اطلاعيه مربوط براساس امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، خواهد بود.

 روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

  شرايط پذيرش دانشجو دردانشگاه فرهنگيان تكميل ظرفيت آبان 1392    ويژه داوطلبان آزاد:
وزارت آموزش و پرورش براي تأمين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود متناسب با مباني و ارزش هاي اسلامي و نياز دوره هاي مختلف تحصيلي در دوره کارشناسی پیوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو مي پذيرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي آزمون، مي توانند پس از انتخاب رشته ادامه تحصيل نمايند.

الف) شرايط عمومي:

1) تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2) اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 3) التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4) داشتن سلامت كامل رواني، جسماني و توانايي انجام كار معلمي.5) نداشتن سابقه محكوميت جزائي يا كيفري مؤثر. 6) عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و الكل. 7) برخورداري از حُسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو، متناسب با شأن معلمی.
ب) شرايط اختصاصي:

1) داشتن گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي.  2) كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه مربوط در آزمون سراسري. 3) نداشتن هيچگونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت به نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي، در آغاز تحصيل. 4) داشتن حداقل معدل كل 15/00 ديپلم پايان دوره متوسطه. تبصره: دارندگان مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي، ديپلم دوره متوسطه را بايد با معدل كل حداقل 15/00 گذرانده باشند.  5) داشتن حداكثر 22 سال تمام (متولدين 1370/7/1 به بعد مي توانند متقاضي شوند). تبصره 1: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه اي است كه به استناد آن در آزمون ورودي ثبت نام مي نمايد، بنابر اين تغييراتي كه پس از ثبت نام در آزمون، در تاريخ تولد داوطلب به وجود آيد قابل قبول نیست و در صورت پذيرفته شدن در آزمون، قبولي وي «کان لم یکن» تلقی خواهد شد. تبصره 2: انجام خدمت سربازي يا سوابق كاري و موارد ديگر به هيچ وجه به سقف سني افزوده نمي شود.  6) بومي بودن داوطلب در استان محل پذيرش رشته هاي اعلام شده آموزش و پرورش (بومي استاني با اولويت شهرستان مورد نياز)  تبصره 1: ملاك هاي تعيين استان بومي داوطلبان به شرح ذيل است:  الف) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه براي داوطلبان نظام قديم و محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان براي داوطلبان نظام جديد در يك بخش، شهر و يا استان باشد، داوطلب بومي آن بخش، شهر و استان تلقي مي شود.  ب) در صورتي كه محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر داوطلبي در يك بخش، شهر و يا استان نباشد، بخش، شهر و استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومي وي در نظر گرفته مي شود.   ج) داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را در خارج از كشور گذرانيده اند، استان محل تولد، استان بومي اينگونه داوطلبان تلقي خواهد شد.
د) داوطلباني كه سه سال آخر محل تحصيل را خارج از كشور گذرانده اند و همچنين استان تولد ايشان نيز خارج از كشور بوده است، استان بومي اين قبيل داوطلبان تهران خواهد. تبصره: در صورت وجود مجوزهاي استخدامي محل بكارگيري افراد همان استان بومي داوطلبان خواهد بود. بر اين اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع می باشد.  7) كساني كه به هر نحوي قبلاً مدرك كارداني و كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) و بالاتر از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي يا غيردولتي، پيام نور، شبانه، دانشگاه هاي آزاد، غيرانفاعي و... به صورت معادل يا غيرمعادل دريافت نموده اند مجاز به انتخاب هيچيك از رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي نمي باشند وضعيت تحصيلات قبلي آنان در هر زمان محرز (مراحل بررسي صلاحيت ها و مصاحبه، بدو ورود و يا در طول تحصيل) شود قبولي آنان «كان لم يكن» شده و از ادامه تحصيل آنان جلوگيري خواهد شود. تبصره: دارندگان مدرك كارداني پيوسته از آموزشكده هاي فني و حرفه اي مجاز به شركت و انتخاب رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي مي باشند.  8) داشتن استعداد، انگیزه و علاقه خدمت در آموزش و پرورش و شرايط اختصاصي اشتغال در شغل معلمي و رشته تحصيلي مربوط، به تشخيص گروه مصاحبه اختصاصي كننده كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين شده اند.  9) برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، به تأييد پزشك معتمد آموزش و پرورش در مرحله معاينات پزشكي و قبولي در مصاحبه اختصاصي با ملاك ها و معیارهای لازم مطابق شرايط اعلام شده در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته كه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. تبصره: افرادي كه به هر دليل فاقد ملاك و معيارهاي مندرج در دفترچه راهنما و يا شرايط تكميلي مندرج در دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته باشند مجاز به انتخاب رشته هاي دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي نخواهند بود. اعلام علاقمندي و يا انتخاب رشته مطابق دفترچه شماره (2) كه متقاضيان فاقد آن باشند حقي را براي آنان ايجاد نمي كند. 10) موفقیت در مصاحبه اختصاصي (دیدار و گفت و گوی حضوری مرتبط با شرايط و توانمندي هاي بالقوه شغل معلمی) برای ارزیابی توانمندی ها و تشخیص میزان قابلیت، انگیزه، علاقه مندي، سطح شناخت و انتظارات داوطلب از حرفه معلمی.  تبصره 1: از معرفي شدگان دو برابر ظرفيت پذيرش علاوه بر بررسی صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، مطابق ضوابط و شرايط اختصاصي مندرج در دفترچه شماره (2)، مصاحبه تخصصي بعمل خواهد آمد.  تبصره 2: آشنايي با سواد قرآني (روخواني، روان خواني و مفاهيم) در مصاحبه علمي و تخصصي. 11) نخبگان علمي و مهارتي، مخترعان، مبتكران، برگزيدگان المپيادهاي علمي، در صورت كسب حدنصاب نمره علمي لازم در مصاحبه از امتيازات لازم برخوردار خواهند شد.
ج ) تذکرات:
1) به استناد تبصره 3 ماده 20 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي براي ادامه تحصيل در مقطع بالاتر، درصورت داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي توانند در آزمون مربوط در رشته هاي مرتبط و مورد نياز شركت نمايند.  2) مدرك تحصيلي دانش آموختگان براساس ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري صادر و پس از پايان مدت تعهد تسليم خواهد شد.  3) تحصيل دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي به صورت شبانه روزي مي باشد. 4) برنامه آموزشي دوره براساس مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس رشته هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد. با توجه به اهداف تربيتي دانشگاه فرهنگيان حداقل تعداد 35 واحد درسي در تمام رشته هاي اين دانشگاه، مشتمل بر دروس معارف ديني و تعليم و تربيت اسلامي مي باشد. ضمناً دانشجويان موظفند طبق برنامه آموزشي حداقل 8 واحد درسي به عنوان كارآموزي به تدريس بپردازند.  5) انتقال دانشجو به سايردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و بالعكس ممنوع مي باشد. 6) تغییر رشته، تغيير اولويت و يا دوره تحصیلی در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود. در صورت وجود رديف هاي استخدامي متوقفین كاردانی در آموزش و پرورش استخدام نمي شوند، لذا بعد از فسخ تعهد و پرداخت خسارت، در صورت داشتن شرايط لازم با مدرک کاردانی اخراج مي شوند.  7) پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي كه عنوان رشته آنها دبيري نمي باشد، ملزم به گذراندن دروس تربيتي هستند.  8) چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و فاقد شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشد، قبولي وي در هر مرحله از تحصيل و يا پس از فراغت از تحصيل لغو مي گردد، حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت هاي ناشي از آن خواهد بود.  9) مسئوليت عدم رعايت ضوابط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنما و اطلاعيه هاي بعدي به عهده داوطلب بوده و هيچگونه حقي براي آن ايجاد نمي كند. 10) عدم اشتغال به تحصيل همزمان در هر يك از دوره هاي تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتيو غيردولتي در زمان ثبت نام، شروع به تحصيل و حين تحصيل. 11) داوطلبان متقاضی شرکت در گزینش رشته های مراكز تربيت معلم مورد مربوط را در بند 43 تقاضانامه ثبت نامی علامتگذاری نموده و همزمان با توزيع كارت، نسبت به پرداخت مبلغ 29/000(بيست و نه هزار) ريال منحصراً بصورت الكترونيكي، از طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند.
داوطلبان مي توانند پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما در صورت نياز براي كسب راهنمايي در ساعات اداري با شماره تلفن هاي : 99 الي 88923595-021 به طور مستقيم با روابط عمومي سازمان سنجش و يا با ستاد پاسخگويي ثبت نام آزمون سراسري سال 1392، از طريق شماره تلفن هايي كه در سايت سازمان درج شده است، تماس حاصل نمايند و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشانيwww.sanjesh.org. سوالات خود را در ميان بگذارند و از مراجعه حضور خودداري نمايند.


مطالب مشابه :


کربوکسیلیک اسیدها

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
اطلاعيه سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درخصوص زمان و محل برگزاري آزمون عملي

دانشكده‌ تربيت‌‌ بدني‌ دانشگاهتربيتمعلم‌ مازندران ، گلستان سيستم جامع
آمين ها و واكنش ها

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
پذيرش دانشجو دردانشگاه فرهنگيان (تكميل ظرفيت آبان 1392)

برگی از گلستان دانشگاه تربيت دبير شهيد های مراكز تربيت معلم مورد مربوط را
پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد شیمی 90

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
انواع پلیمرها

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
مرمت آثار هنري گذشتگان با کمک فناوري‌نانو

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
آلکیل دار شدن فریدل- کرافتس

دانشگاه تربيت معلم تهران سيستم آموزش گلستان مهندسي شيمي دانشگاه آزاد
برچسب :