معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر

 به نام خداوند علم ومعرفت

یکی از دستاوردهای اینترنت ایجاد گروه های همفکروهم اندیش است. که درقالب مشخصی بایکدیگرارتباط برقرار کرده وتوانمندی های فکری واجتماعی خود را به اشتراک می گذارند.بااین کار محیطی صمیمی ودوستانه ایجاد می شود که شاید درهیچ یک ازاجتماعات بشری دیده نشود..یکی ازدلایلی که باعث شده برخی ازجامعه شناسان حال حاضر ادعا کنند که اینترنت در توسعه جوامع جدید بشری در تمامی جهان نقش مهمی ایفا می کند،همین مسئله است. این جوامع ممکن است ازیک گپ دونفره شروع شده وبه صورت یک اتاق گفتگو رشد کرده ونهایتا در قالب یک انجمن یا حزب به رسمیت شناخته شود.البته در سایت های مختلف انواع متنوعی از این اجتماعات با عناوینی مانند گروه، انجمن، باشگاه، کلوپ و.... به چشم می خورد.

 معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر :

 رشته مهندسی اپتیک ولیزر با توجه به رشد روزافزون سیستم های  اپتیکی ولیزری وهمچنین کاربردهای وسیع آن در علوم تحقیقاتی ،پژوهشی ،صنعتی ،دفاعی ،پزشکی و... ونیاز کشور عزیزمان ایران به مهندسین تحصیل کرده ومتخصیص در رشته مهندسی  اپتیک ولیزر، این رشته برای اولین بار در ایران در مقاطع کارشناسی وکارشناسی ارشد دردانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان ( شاهین شهر )  بوجود آمد.

فرم درسی این رشته در سال 1378 توسط کارشناسان وهیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهیه وتنظیم شد وبه تصویب رسید . ودر سال 1379 در وزارت علوم تحقیقات وفن آوری به تصویب رسید. وبه صورت رسمی از سال 1380 از طریق آزمون سراسری جذب دانشجو در این رشته آغاز شد.

 رشته مهندسی اپتیک ولیزر در 3 گرایش  1- اپتیک 2- لیزر 3- اپتوالکترونیک  اررائه می شود.که در هر گرایش دانشجویان بنا بر علاقه خود، آموزش های لازم را به صورت تئوری وآزمایشگاهی فرا میگیرند.

    دانشآموختگان اين دوره قادر خواهند بود در زمينههاي تخصصي زير فعاليت نمايند.

 1-     پشتيباني علمي صنايع و مراكز تحقيقاتي اپتيكي و ليزري؛

2-     بكارگيري ليزر در زمينههاي علمي، صنعتي و پزشكي؛

3-     ـ طراحي سيستمهاي اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري؛

4-     ـ مديريت و اجراي پروژه‌هاي توليدي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي فوق.

 همچنین فارغ التحصیلااین رشته می توانند  برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از طریق کنکور کارشناسی ارشد در كارشناسي ارشد پژوهش محور مهندسي الكترواپتيك که در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می گردد شرکت کنند.

     دوره كارشناسي ارشد مهندسي الكترواپتيك در سه گرایش اپتو الكترونيك، اپتيك و ليزر ،با هدف آموزش مباني علمي و كاربردي ابزارآلات اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري تدوين شده است.  هدف اين دوره تربيت متخصصاني است كه توانائي انجام تحقيقات مستقل در صنعت و مراكز تحقيقاتي كشور را كسب نموده و قادر باشند با پيشرفت فناوري، صنعت داخلي را نيز بهنگام نگهدارند.

 توانمنديهاي دانش آموختگان دوره:

    دانشآموختگان اين دوره قادر خواهند بود در زمينههاي تخصصي زير فعاليت نمايند.

1-     ـ پشتيباني علمي صنايع و مراكز تحقيقاتي اپتيكي و ليزري؛

2-     ـ بكارگيري ليزر در زمينههاي علمي، صنعتي و پزشكي؛

3-     ـ طراحي سيستمهاي اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري؛

4-     ـ مديريت و اجراي پروژه‌هاي توليدي و تحقيقاتي در زمينه‌هاي فوق.

 شرايط پذيرش دانشجو:

1ـ دارا بودن مدرك کارشناسی مهندسی اپتیک ولیزر یا  كارشناسي فيزيك ( به غير از شاخه دبيري ) و يا كارشناسي مهندسي برق در يكي از گرايشهاي الكترونيك و مخابرات.

مواد امتحاني و ضرايب آنها:  

ضريب

موادامتحاني

رديف

2

زبانتخصصي

1

3

اپتيک

2

3

فيزيکمدرن

3

3

فيزيککوانتومي

4

3

الکترومغناطيس

5

3

فيزيکالکترونيک

6

 

 

 

 

 

توجه:از رديفهاي 2 تا 6 جدول سه درس به انتخاب داوطلب خواهد بود

   فارغ التحصیلان رشته های مهندسی اپتیک ولیزر برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می توانند در یکی از دانشگاه های زیر به ادامه تحصیل بپردازند .

1.     مهندسی الکترو اپتیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر  http://www.mut.ac.ir

2.     مهندسی فوتونیک دانشگاه شهید بهشتی

3.     کارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک ولیزر دانشگاه آزاد بناب تبریز  http://www.tabrizu.ac.ir

 معــرفي دانشـگاه صنعتی مالک اشتر

       دانشگاه صنعتي مالك اشتر با هدف اجراي پروژههاي تحقيقاتي خاص ملي و آموزش و تربيت كارشناسان و كادر ويژه مورد نياز صنايع و مراكز تحقيقاتي كشور در سال 1365 با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي تأسيس گرديد. در ابتدا مركزيت دانشگاه در شاهين شهر اصفهان قرار داشت تا اينكه در سال 1378 بمنظور توسعة دورههاي آموزشي تحصيلات تكميلي پژوهش محور و تعامل آموزش و پژوهش در صنايع مورد نظر كه عمدتاً در تهران مستقر بودند مركزيت دانشگاه از شاهين شهر به تهران انتقال يافت و هماكنون اين دانشگاه داراي مجتمعهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي و تحقيقاتي به شرح ذيل ميباشد:

1 ) مجتمع دانشگاهي مواد و مهندسي شيمي؛

2 ( مجتمع دانشگاهي برق و الكترونيك؛

3 ) مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دريايي؛

4 ) مجتمع دانشگاهي هوايي؛

5 ( مجتمع دانشگاهي مديريت و مهندسي صنايع؛

6 ( مجتمع دانشگاهي علوم و هوافضا؛

7) مجتمع دانشگاهي فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت ؛

8 ) مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و فناوري زيستي؛

9 ( مركز آموزشي و تحقيقاتي علوم و فناوري نوين ساخت؛

10 ( مركز آموزشي و تحقيقاتي فضايي.

هم اينك دانشگاه صنعتي مالك اشتر با برخورداري از توانمنديها و قابليتهاي علمي و فني لازم سازماندهي فعاليتهاي پژوهشي آموزشي مجموعههاي آكادميك، ايجاد ارتباط سيستماتيك با مراكز علمي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور، انجام پروژههاي تحقيقاتي در حوزههاي كاربردي توسعهاي بنيادي، گسترش دورههاي تحصيلات تكميلي پژوهش محور و دورههاي تخصصي كوتاه مدت تكنولوژي محور و نيز دورههاي كارداني و كارشناسي خاص براي تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز كشور، توسعة اطلاعرساني و انفورماتيك، ساماندهي امر جذب و انتقال تكنولوژي و خدمات علمي و فني با تشكيل آزمايشگاههاي آكروديته (معتمد)، ساماندهي امر استانداردسازي محصولات صنعتي، تشكيل انجمنهاي علمي و... در سطح كشور  به فعاليت خود ادامه ميدهد.

 برخی از دروسی که دررشته مهندسی اپتیک ولیزر به صورت تخصصی وگرایشی   ارائه می شود:

فيزيك مدرن

ليزرهاي گازي

طراحي وساخت لايه هاي نازك

آز فيزيك مدرن

اسپكتروسكوپي ليزري

اپتيك فوريه

رياضي مهندسي

ليزرهاي حالت جامد

اپتيك غيرخطي

الكترومغناطيس 1

ايمني ليزر

اپتيك لايه هاي نازك

الكترومغناطيس 2

ليزرهاي قدرت

فيزيك قطعات نيمه رسانا

روشهاي رياضي در اپتيك

فيزيك قطعات نيمه رسانا

اپتوالكترونيك

موج

اپتوالكترونيك

پردازش نوري علائم

مكانيك كوانتوم  اپتيك وليزر

پردازش نوري علائم

مدارهاي مجتمع نوري

مكانيك كوانتوم مواد وقطعات

مدارهاي مجتمع نوري

فيزيك وفن آوري مادون قرمز

اپتيك هندسي

فيزيك وفن آوري مادون قرمز

چشمه ها وآشكارسازها

آز اپتيك هندسي

چشمه ها وآشكارسازها

طراحي وساخت لايه هاي نازك

اپتیک  موجی

فن آوري ساخت قطعات اپتيكي

آزمايشگاه طراحي رايانه اي لايه نازك

آز اپتيك موجي

شناخت سيستمهاي اپتومكانيكي

اپتيك فوريه

ليزر 1

كنترل كيفيت درفن آوري اپتيكي

اپتيك غيرخطي

ليزر 2

كارگاه ساخت عدسي

اپتيك لايه هاي نازك

آز ليزر1

شيشه هاي اپتيكي

كاربرد رايانه در اپتيك

تكنيك خلآ

تمام نگاري

آمار واحتمال در اپتيك

آز تكنيك خلا

كاربردهاي ليزر

پروژه كارگاهي ليزر

 این وبلاگ جهت معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر وشناساندن جایگاه این رشته وهمچنین توانایی های فارغ التحصیلان آن به بازار کار کشور راه اندازی شده است. انشجویان وعلاقه مندان رشته مهندسی اپتیک ولیزر می توانند مقالات واخبار  در زمینه این رشته را دراین وبلاگ مشاهده نمایند.

 همچنین می توانید سوالات خود را به آدرس زیر ارسال نمائید تا به آنها پاسخ داده شود.                                                   mailto:[email protected]  

لطفا در هنگام نقل مطالب ومقالات از این وبلاگ حتما نام نویسنده مقاله را ذکر نمائید.

  نوشته شده در 85/4/31  در ساعت23  توسط امین ابطحی


مطالب مشابه :


دانلود کتاب اپتیک مدرن اسمیت ( ویرایش دوم) (ترجمه شده توسط صنایع اپتیک اصفهان)

وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران ( ویرایش دوم) (ترجمه شده توسط صنایع اپتیک اصفهان) -
فراخوان نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

مهندسی اپتیک صاحب نظران، شرکت ها و صنایع اپتیک و لیزر دعوت به عمل می صنعتی اصفهان
سوال و جواب

مهندسی اپتیک ی اینکه 1-آیا لیزر فقط در صنایع نظامی تهران و اصفهان نیز این
راه اندازی لیزر آزمایشگاهیCO2 در دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی اپتیک راه اندازی لیزر آزمایشگاهی co2 در دانشگاه صنعتی اصفهان . مرکز صنایع نوین
فروش لیزرهای صنعتی

مهندسی اپتیک ولیزر - فروش لیزرهای صنعتی - وبلاگ تخصصی در زمینه مهندسی اپتیک و لیزر
GRE Physics (REA) - The Best Test Prep for the GRE

مهندسی اپتیک ولیزر - GRE Physics (REA) - The Best Test Prep for the GRE - وبلاگ تخصصی در زمینه مهندسی اپتیک و لیزر
کارشناسی ارشد مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و امروزه در اغلب صنایع و آزمایشگاه ها، در دانشگاه مالک اشتر اصفهان
معرفی رشته مهندسی اپتیک ولیزر

مهندسی اپتیک ولیزر در ابتدا مركزيت دانشگاه در شاهين شهر اصفهان قرار داشت تا مرکز صنایع
معرفی مهندسی اپتیک ولیزر

مهندسي اپتيك و ليزر دانشگاه شهيد باهنر - معرفی مهندسی اپتیک ولیزر - وبلاگ رسمی خاص ترین
برچسب :