ویژگی های نقاشی ایران زمین

اولین نقاشی های ایرانی درواقع خطوط تصویری بوده که حیوانات و سایر موضوعات را به شکل ساده و با اشکال هندسی رسم می کرده اند و هنوز نقش مایه های آن در آثار هنرمندان دیده می شود.

نقاشی ایرانی از زمان ساکنان اولیه فلات ایران تا به امروز پر از نقش ها و طرح های بدیع و فوق العاده است واز گذشته ویژگی های خود را حفظ کرده است.درنقاشی ایرانی برعکس نقاشان غربی هیچ گونه پرسپکتیو و بعدنمایی وجود ندارد زیرا نقاشان ایرانی پرسپکتیو را حاصل خطای دید انسان می دانستند و آن را غیر واقعی می پنداشتند.رنگ های نقاشی ایرانی همگی به صورت تخت و بدون سایه روشن است یعنی پررنگ و کم رنگ ندارد و فام یا ته رنگ در نقاشی ها چشم می نوازد.البته این ویژگی نقاشی ایرانی امروزه کم رنگ تر شده و سایه روشن و تاثیر نقاشی غرب آن را بسیار سطحی کرده است.

دیگر ویژگی نقاشی ایرانی ظریف کاری و پرداخت های کوچک و ظریف بوده است که در مینیاتورهای استاد فرشچیان و نقاشی های کمال الدین بهزاد آشکار است.در این نقاشی ها انسان و طرح های اصلی در مرکز اثر و در هرگوشه و طرف کادر نقاشی های حاشیه ای و ظریف دیده می شود و هر گوشه کادر دنیایی جداگانه است درحالیکه در نقاشی اروپا یک پس زمینه سفید رنگ و یک طرح وجود دارد.البته شایان ذکر است که نقاشی اسلامی که بعد از دوران سلجوقی رشد و پیشرفت کرد،درواقع تاثیری ازادانه از هنر مانوی بوده است.

در دوره صفوی هنر ایرانی تحت تاثیر هنر غربی قرار می گیرد و گاهی آثار هنرمندان کاملا از ارزش و فرهنگ ایرانی-اسلامی فاصله می گیرد و ورود نقاشی غربی از همان زمان آغاز و تا حالا ادامه پیدا کرده است.

paint08.jpgمطالب مشابه :


نقاشی برای کودکان استثنایی

فعالیت های نقاشی برای کودکان داخل کادر نقاشی با مداد،خط های منحنی اتفاقی رسم کنند سپس
نقاشی آزاد

امروز براتون چند تا کادر گذاشتم که میتونید موقع نقاشی آزاد اونا رو در اختیار بچه ها قرار
کادر چیست ؟

انرژی های بصری که از درون کادر سرچشمه می گیرند و پس چگونه است که نقاشی های کودکان را ناب
ترکیب بندی در نقاشی

دغدغه های یک دانشجوی است که به نظر من قابل مقایسه با کادر در نقاشی های غیر
ویژگی های نقاشی ایران زمین

در این نقاشی ها انسان و طرح های اصلی در مرکز اثر و در هرگوشه و طرف کادر نقاشی های حاشیه ای و
مفهوم کادر در طراحي

هنرهای تجسمی،طراحی،نقاشی ٰٔگرافیک،معماری - مفهوم کادر در طراحي - آموزش هنرهای تجسمی
عناصر بصری(نقطه،خط،سطح،حجم)

موقعیت های مختلف نقطه: بسته به این که نقطه ی بصری در کجای کادر قرار گرفته باشد، موقعیت های
شنایی ابتدایی با تناسب،تعادل و کادر، در هنر های تجسمی

آشنایی ابتدایی با تناسب،تعادل و کادر، در هنر های تجسمی تناسب عناصر بصری ظرفیت آن را دارند
نقاشی - 1

دويدن - Running - نقاشی نسبت به محورهای افقی و عمودی وسط کادر. بر نقاشیهای مهسا
نمونه کادر

تجربه های آموزشی قرآنی - نمونه کادر - - تجربه های آموزشی کادر و حاشیه, ابزار کار, نقاشی
برچسب :