افسردگی و اضطراب ؟

سلام

در زیر قسمتی از مسائل و مشکلاتی که گاهی اوقات مردم با آنها روبرو می شوند آمده است . لطفا هریک از سوالات را به دقت بخوانید و پاسخ دهید که این مسئله یا مشکل در طی هفته گذشته تا به امروز چه اندازه ( هیچ ، کمی ، تا حدی ، زیاد ، بسیار زیاد ) باعث ناراحتی شما شده است .

1-     آیا از هفته گذشته تا به امروز سردرد داشته اید ؟

2-     آیا از هفته گذشته تا به امروز عصبی بوده اید از داخل بدن احساس لرزش داشته اید ؟

3-     آیا از هفته گذشته تا به امروز افکار، عقاید یا کلمات ناخوشایند و نامربوطی مرتبا وارد ذهن شما شده اند که رهایتان نکند ؟

4-     آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار ضعف ، بیحالی و یا سرگیجه بوده اید ؟

5-     آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشویی بی میل شده اید ؟

6-     آیا از هفته گذشته تا به امروز ایرادگیر و بهانه جو شده اید ؟

7-     آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتاد را داشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دور کنترل کند ؟

8-     آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دیگران باعث ناراحتیها و گرفتاریهای شما هستند ؟

9-     آیا از هفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده اید ؟

10-آیا از هفته گذشته تا به امروز در کارها بی توجه و بی دقت شده اید ؟

11-آیا از هفته گذشته تا به امروز دلخور و یا عصبی شده اید ؟

12-آیا از هفته گذشته تا به امروز درد در ناحیه قلب یا سینه داشته اید ؟

13-آیا از هفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده اید ؟

14-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زور و بنیه سابق را ندارید و زود خسته می شوید ؟

15-آیا از هفته گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان آمده که به زندگی خود خاتمه بدهید ؟

16-آیا از هفته گذشته تا به امروز صداهایی به گوشتان می رسد دیگران نمی وانستند آنها را بشنوند ؟

17-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید ؟

18-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمی شود اعتماد کرد ؟

19-آیا از هفته گذشته تا به امروز زود به گریه افتاده اید ؟

20-آیا از هفته گذشته تا به امروز بی اشتها شده اید ؟

21-آیا از هفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعی یا در روابط با دیگران احساس خجالت کرده اید ؟

22-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که در یک بن بست گیر کرده اید که راه پس و پیش ندارید ؟

23-آیا از هفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید ؟

24-آیا از هفته گذشته تا به امروز طوری عصبانی شده اید که نتوانید جلو خودتان را بگیرید ( باصطلاح از کوره در رفته اید ) ؟

25-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که بترسید تنها از خانه بیرون بروید ؟

26-آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چی کوچکی خود را سرزنش کرده اید ؟

27-آیا از هفته گذشته تا به امروز کمردرد داشته اید ؟

28-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارهایتان پیشرفت نمی کند ؟

29-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنهایی کرده اید ؟

30-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس غمگینی داشته اید ؟

31-آیا از هفته گذشته تا به امروز برای هر چیزی به شدت نگران و دلواپس شده اید ؟

32-آیا از هفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید ؟

33-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته اید ؟

34-آیا از هفته گذشته تا به امروز حساس و زود رنج شده اید ؟

35-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که سایرین از افکار خصوصی شما که به کسی نگفته اید با خبر شده اند ؟

36-آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که دیگران شما را درک نمی کنند و یا با شما همدردی نمی کنند ؟

37-آیا از هفته گذشته تا به امروز ای احساس را داشته اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند ؟

38-آیا از هفته گذشته تا به امروز برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید ؟

39-آیا از هفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته اید ؟

40-آیا از هفته گذشته تا به امروز حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید ؟

41-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس حقارت شدید داشته اید یا خود را از دیگران کمتر یا پایینتر حس کرده اید ؟

42-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید ؟

43-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران شما را زیر نظرذ دارند و یا درباره شما حرف می زنند ؟

44-آیا از هفته گذشته تا به امروز در بخواب رفتن مشکل داشته اید ؟

45-آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی کاری را انجام می دادید مجبور بوده اید آنرا چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید درست انجام داده اید ؟ مثلا در را چند بار امتحان کنید که ببینید بسته است یا خیر ؟

46-آیا از هفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکل داشته اید ؟

47-آیا از هفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس داشته اید ؟

48-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس تنگی نفس داشته اید‌؟

49-آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار حالت گرگرفتگی یا سرما سرما شده اید ؟

50-آیا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جاها نروید ؟

51-آیا از هفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمی کند ؟

52-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید بدنتان خواب می رود یا گزگز( مورمور) می شود ؟

53-آیا از هفته گذشته تا به امروز در گلویتان احساس گرفتگی کرده اید مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد ؟

54-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید ؟

55-آیا از هفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته اید ؟ یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید ؟

56-آیا از هفته گذشته تا به امروز در بعضی از قسمتهای بدن خود احساس ضعف و سستی داشته اید ؟

57-آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار فشار های روحی و گرفتگی بوده اید ؟

58-آیا از هفته گذشته تا به امروز در دستها و پاها احساس سنگینی کرده اید ؟

59-آیا از هفته گذشته تا به امروز زیاد به فکر مرگ و مردن بوده اید ؟

60-آیا از هفته گذشته تا به امروز پرخوری داشته اید ؟

61-آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید ؟

62-آیا از هفته گذشته تا به امروزافکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خوتان نیست و دیگران آنها را توی مغز شما گذاشته اند ؟

63-آیا از هفته گذشته تا به امروز در خودتان میل شدیدی به آزار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید ؟

64-آیا از هفته گذشته تا به امروز بعضی صبح ها زودتر از حد معمول بیدار شده اید ؟

65-آیا از هفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها همچون شستن ، شمردن و دست زدن به اشیاء را تکرار کنید ؟

66-آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابی بوده اید و یا چندین بار در شب از خواب بیدار شده اید ؟

67-آیا از هفته گذشته تا به امروز میل شدیدی به شکستن اشیا و خرد کردن آنها داشته اید ؟

68-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را اشته اید که دارای افکار و عقایدی هستید که مخصوص خودتان است و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند ؟

69-آیا از هفته گذشته تا به امروز  در موقع روبرو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید ؟

70-آیا از هفته گذشته تا به امروز وقتی در جمع بوده اید و همچنین در بازار و مهمانیها احساس ناراحتی کرده اید ؟

71-آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده است ؟

72-آیا از هفته گذشته تا به امروز دچار هول و وحشت زدگی شده اید ؟

73-آیا از هفته گذشته تا به امروز در مقابل دیگران یا جمع از اینکه چیزی بخورید احساس ناراحتی کرده اید ؟

74-آیا از هفته گذشته تا به امروز با مردم زیاد جر و بحث و درگیری داشته اید ؟

75-آیا از هفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید ؟

76-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران ارزشی برای کارهایتان قائل نیستند ؟

77-آیا از هفته گذشته تا به امروز حتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید ؟

78-آیا از هفته گذشته تا به امروز گاهی طوری ناراحت و بیقرار شده اید که نتوانید یکجا آرام بگیرید ؟

79-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس بی مصرفی و بدرد نخوردن داشته اید ؟

80-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد ؟

81-آیا از هفته گذشته تا به امروز داد و فریاد راه انداخته اید و یا چیزهایی را پرتاب کرده اید ؟

82-آیا از هفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خیابان یا در انظار مردم داشته اید ؟

83-آیا از هفته گذشته تا به امروز ترس از اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوءاستفاده می کنند داشته اید؟

84-آیا از هفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسی افکاری داشته اید که شما را نگران کند ؟

85-آیا از هفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشتهاید که به خاطر گناهانی که مرتکب شده اید مستوجب تنبیه و مجازات هستید ؟

86-آیا از هفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آمیز داشته اید ؟

87-آیا از هفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است ؟‌

88-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در این دنیا با کسی صمیمی نیستید ؟‌

89-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس گناه و تقصیر داشته اید ؟

90-آیا از هفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دچار بیماری فکری شده اید ؟‌

توجه!!

لطفا به سوالات فقط و فقط با گزینه های ( هیچ ، کمی ، تا حدی ، زیاد ، بسیار زیاد ) پاسخ دهید .

 


مطالب مشابه :


روانشناسی بالینی

بهترين و کاملترين مطالب و مقالات روانشناسي و مشاوره, بهداشت رواني ,مشاوره ,روانشناسي شخصيت
رشد مقالات علمی ISI در ایران!

آکادمی روانشناسی بالینی - رشد مقالات علمی ISI در ایران! - Academy of Clinical Psychology
روان‌شناسی بالینی

بهترين و کاملترين مطالب و مقالات روانشناسي و مشاوره, روانشناسی و روان‌شناسی بالینی
پایان نامه ها و مقالات

انجمن روانشناسی بالینی - پایان نامه ها و مقالات - واحدعلوم وتحقیقات کرمانشاه - انجمن
روانشناسان بالینی همکار پزشک خانواده می شوند.

روانشناسی بالینی (Clinical Psychology ) - روانشناسان بالینی همکار پزشک خانواده می شوند. - مقاله های
دسترسی به مجلات روانشناسی دنیا

روانسنجی - دسترسی به مجلات روانشناسی دنیا - روانشناسی-روانسنجی-مقالات روانشناسی-فلسفه علم
افسردگی و اضطراب ؟

روانشناسی بالینی - افسردگی و اضطراب ؟ - سیری در مقالات و آثار روانشناسی بالینی
گشتالت و گشتالت تراپی

روانشناسی بالینی - گشتالت و گشتالت تراپی - دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه مقالات.
گرم مزاج هستید یا سرد مزاج؟

روانشناسی بالینی (Clinical Psychology ) - گرم مزاج هستید یا سرد مزاج؟ - مقاله های علمي- پزشکی و سایت
برچسب :