معاونین محترم آموزشی

 

 با توجه به روابط انسانی و تکریم و حفظ آبروی همکاران تلاشگر و ارجمند آموزگار  ، رسالت (شرح وظیفه ) باید انجام گیرد و رضای خدا در نظر گرفته شود


مطالب مشابه :


شعار سال آموزش وپرورش شهرستان برخوار

کارشناسی آموزش ابتدایی برخوار شعار سال آموزش وپرورش شهرستان برخوار اتوماسیون اداری
معاونین محترم آموزشی

کارشناسی آموزش ابتدایی برخوار شعار سال آموزش وپرورش اتوماسیون اداری و
نواختن زنگ انقلاب

آموزش و پرورش برخوار برنامه ریزی وتامین آموزش اتوماسیون اداری آموزش
نکات قابل توجه

کارشناسی آموزش ابتدایی برخوار اتوماسیون اداری و آموزش وپرورش شهرستان
برگزاری جشن امور تربیتی در کانون باهنر

کانون بانومجتهده امین اداره آموزش وپرورش برخوار. اتوماسیون اداری آموزش وپرورش
برگزاری دوره آموزش اینترنت - خوشنویسی و نقاشی در کانون باهنر

اتوماسیون اداری آموزش وپرورش شهرستان برخوار. پست الکترونیک
برچسب :