برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی شهید کربلایی تاج الدین

                                     به نام خداوند بخشنده و مهربان

                   برنامه سالانه مجتمع آموزشى و پرورشى شهيد كربلايى تاج الدين

                                        در سال تحصيلى 90-91

             آنان كه دور انديش و فردانگرند در پايان سال تحصيلى به آغاز مى انديشند.

 

سپاس خدايى را كه در آفرينش خلقت بى شريك است و در علو و عظمتش بى شبيه.

سلام و درود به روان آن مرد تاريخ ساز و آن پير جماران خمينى كبير و هزاران درود بر محضر رهبر عزيزمان كه با ندايش قد قامت عشق را بر تارك مدارس برافراشته است و هزاران سلام و درود بيكران به روان پاك شهداي خونين كفن ايران اسلامى و بخصوص سرداران شهيد منطقه ى تكاب  و شهيد سرافراز اسلام كربلايى كه نام مجتمع تاج الدين را به خود مزين گردانيده است.

خداوند بزرگ را شاكريم كه لطف بى شمارش را نصيبمان نمود تا در سايه ى عنايتش بتوانيم در خدمت نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و نوجوانان و جوانان ديارمان برآييم و از تلاش خسته نشده و و از كمبود ها دچار ركود و كسالت نشويم و هر سال را با برنامه اى بهتر و با انرژى بيشتر  خدمات خالصانه اى به فرزندان اين مرزو بوم داشته باشيم.

در سال گذشته كه آغاز تاسيس مجتمع ها بود ، مجتمع شهيد كربلايى همه ى همت و انديشه ى خود را به كار گرفت  تا در جهت تحقق اهداف مجتمع ها گام بردارد. در اين سال با توجه به كمبود وقت برنامه ى سالانه اى مختصر تدوين شد تا بر اساس آن گام هاى بهترى برداشته شود. اگرچه با وجود به كارگيرى تمام ظرفيت مادى و معنوى مجتمع، تحقق تمامى اهداف و برنامه هاى تدوين شده ميسر نشد اما  به لطف خداوند بارى تعالى هيچ گونه كوتاهى نسبت به دانش آموزان و معلمان صورت نگرفت و آنچه در پايان سال حاصل گرديد ، همه ى ظرفيت و توان مجتمع بود. اگرچه ممكن بود كاستى ها و نارسايى هايى مشاهده شود اما  بايد بدانيم كه همه ى مشكلات در يك سال برطرف نمى شود و احتياج به وقت و زمان بيشترى است. لازم است گفته شود كه در سال گذشته پيشبرد همزمان برنامه هاى تعميراتى، ادارى، آموزشى و پرورشى كار طاقت فرسايي بود و تا حد امكان با تلاش مستمر همكاران  برنامه ها اجراء گرديدند.

در طول تابستان سال نود مدير و معاونان مجتمع نيز همه ى تلاش خود را به كار بستند تا برنامه هاى مجتمع به پيش رود و با پيگيرى ها و برنامه ريزى هاى انجام شده سعى شد تا در اولين فرصت كارها انجام شودو حضور مدير و معاونان مجتمع در اداره و مركز مجتمع خود گواه اين امر بود.

بدون شك برنامه ريزى به عنوان امرى ضرورى و اجتناب ناپذير ، در هر مجتمعى كار ساز خواهد بود. يكى از سامانه هاى اصلى مديريت برنامه ريزى است. برنامه ريزى يك دانش و مهارت است كه هر مديرى براى موفقيت خود بايد مهارت آموزش و استفاده از آن را داشته باشد و اين برنامه ريزى فرايندى است مداوم ، حساب شده ، و منطقى ، جهت دار و دورنگر، به منظور هدايت و ارشاد فعاليت هاى جمعى براى رسيدن به مطلوب.

اصول برنامه ريزى اين مجتمع شامل اصل جامعيت، مشاركت،تعهد، اصل واقع بينى، مداومت ارزشيابى و توجه به تغييرات كيفى، همبستگى، انعطاف پذيرى و اركان اصلى آن شامل زمان، فعاليت يا ساز و كار و محتواست.

اما در سال تحصيلى كه پيش رو است كاركنان مجتمع با  برگزارى جلسات مكرر و هم انديشى با يكديگر سعى كردند با برنامه اى كاملتر و مدون تر از گذشته به فعاليت  بپردازند. روشن است كه اداره ى 9 مدرسه ابتدايي و راهنمايى بدون داشتن برنامه و هدف  كارى سخت و طاقت فرساست و اگر بدون برنامه در مسير آموزش و پرورش دانش آموزان حركت كنيم در اصطلاح مديريت ديمى خواهيم داشت كه نتيجه ى آن مشخص نخواهد بود و جز فرسوده كردن عوامل زير مجموعه ى مجتمع كار ديگرى صورت نخواهد گرفت.

در تنظيم برنامه سالانه سعى شده تا از تجربيات و نظرات ارزشمند همكاران استفاده شود و بدين منظور در ارديبهشت ماه گذشته با تدوين پوشه ى ثبت نظر همكاران از آنان خواسته شد تا با تجربه اى كه در سال قبل از مجتمع داشته اند ، نظر خود را نسبت به عملكرد مدير و معاونان مجتمع بيان نمايند. نظرات ارزشمند همكاران و استفاده از فكر و دانش آنان در تدوين اين برنامه كمك شاياني نمود.

همه ى عوامل مجتمع به اين باور رسيده اند كه در سال تحصيلى جديد با احساس مسئوليت بيشتر و همكارى با مجموعه ، خدمت بهترى به دانش آموزان داشته باشند و با درك شرايط  و ميزان توانايى هاى مادى مجتمع همكارى و هماهنگى لازم را داشته باشند و در جهت موفقيت يكديگر گام بر دارند و موفقيت مجتمع را متعلق به خود بدانند.

 مدير و معاونان مجتمع نيز با مشاوره و همفكرى با مجموعه ى عوامل سعى خواهند نمود تا با القاء انرژى مثبت و روحيه دادن به همكاران ، برخورد صحيح با  ناهنجارى ها و كاستى ها ، رعايت نظم و قانون در مجتمع و الگو بودن خود در اين زمينه، حمايت  همه جانبه از دانش آموزان و معلمان،تنظيم روابط انسانى مطلوب ، تكيه ى بيشتر برمسائل پرورشى و آموزشى، استفاده از ظرفيت و پتانسيل موجود در مدارس و... مجتمع را در بهترين شرايط ممكن اداره نمايند.

 

 

                    اولويت گذارى  مجتمع شهيد كربلايى:

1- ايجاد هماهنگى، راهنمايى و جلب مشاركت كليه عوامل اجرايى مجتمع براى تحقق بخشيدن به اهداف دوره هاى تحصيلى مربوط با بهره گيرى از امكانات و ظرفيت هاى موجود.

2- نظارت دقيق برحسن انجام فعاليت هاى آموزشى وپرورشى و شناسايى معلمان و دانش آموزان كوشا و فعال مجتمع به منظور تقدير و تشويق آنان.

3- بالابردن توانايى هاى علمى  دانش آموزان و جلوگيرى از افت تحصيلى در بعد آموزشى در مجتمع.

4- شناسايى دانش آموزانى كه دچار افت تحصيلى، ناهنجارى رفتارى- اخلاقى، نارسايى هاى جسمانى و مشكلات خانوادگى و اهتمام به حل مشكلات اينگونه موارد و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيربط.

5- ترويج فرهنگ اخلاق اسلامى در ميان دانش آموزان در جريان فعاليت هاى آموزشى.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

با توجه به اهداف تاسيس مجتمع ها و تعيين اولويت ها ،مجتمع شهيد كربلايى برنامه هاى مورد نظر  خود را نسبت به حوزه هاى عملياتى به بخش هاى مختلفى تقسيم مى نمايد. لازم به ذكر است كه پيشبرد برنامه هاى مجتمع بستگى به شرايط ، امكانات و بخصوص توان مالى و ميزان سرانه ها دارد اما در هر صورت در تدوين برنامه ها زمينه هاى قبلى و روال عادى و جارى امور لحاظ شده است.

الف: برنامه هاى مجتمع در زمينه مسائل آموزشى

ب:  برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى ، تربيت بدنى و بهداشت.

ج: برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل ادارى و مالى

د: برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل عمرانى و تعميراتى.

------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل آموزشى:

1- تدوين برنامه هفتگى مشترك براى تمامى دانش آموزان مجتمع  به منظور ايجاد وحدت و يگانگى ميان دانش آموزان.

2- بررسى مستمر و دائمى دفاتر ثبت شاخص همكاران در مقطع ابتدايى و راهنمايى  توسط مدير  و معاونان مجتمع.

3- تشويق همكاران به ارائه طرح ها در زمينه ى بهبود آمور آموزشى دانش آموزان و ترويج آن در همه ى مدارس تحت پوشش مجتمع و حمايت لازم از اينگونه طرح ها.

4- برگزارى آزمون سنجش علمى( كتبى يا شفاهى) از دانش آموزان در دو نوبت. قبل از شروع امتحانات نوبت اول و دوم و پيگيرى نتايج اينگونه آزمون ها و گزارش آن به اداره و ساير همكاران مجتمع. در مقطع ابتدايى و راهنمايى

5- انتخاب گروه مشاور مدير مجتمع از ميان همكاران  دو مقطع به منظور همفكرى درباره ى بررسى وضعيت آموزشى دانش آموزان و شناسايى نكات مثبت و تقويت و ترويج آن ها.

6- برگزارى جلسات هم انديشى معاون آموزگاران و معاون دبيران به صورت ماهانه و به صورت دوره اى در مدارس مجتمع به منظور تبادل نظر پيرامون مسائل آموزشى و ارائه ى گزارش به مجتمع. زمان جلسات با توجه به وقت همكاران و انجام هماهنگى هاى لازم تعيين مى شود.

7- برگزارى همايش هم انديشى دبيران راهنمايى و معلمان ابتدايى مجتمع  در طول سال  2بار . زمان برگزارى اين جلسات نيز با توجه به موقعيت تعين مى شود و سعى بر اين است تا در ماه آبان و هفته ى چهارم فروردين برگزار شود. موضو ع جلسه بيان مسائل آموزشى و انتظارات و استماع نظر همكاران در بهبود كيفيت آموزش مى باشد.

8- تشويق همكاران به استفاده از وسايل كمك آموزشى موجود در مدارس مجتمع . و نظارت مدير مجتمع بر نحوه ى استفاده ى همكاران از اينگونه وسايل از قبيل پرسش از دانش آموزان  درباره ى كاركرد وسايل كمك آموزشى.

9- استفاده از همكاران توانا و متعهد در بررسى هاى مدير  و معاونان مجتمع از وضعيت آموزشى دانش آموزان. به طور مستمر و در طول سال تحصيلى.

10- ثبت عملكرد آموزشى معلمان مدارس در پوشه مخصوص و در دسترس بودن آن در دفتر آموزشگاه.

11- توزيع به موقع مجلات آموزشى در مدارس و تشويق همكاران به مطالعه آنان.

12- بازديد معلمان منتخب مجتمع در مقطع ابتدايى از مجتمع هاى شهيد مطهرى و شهيد رسولى زاده در ماه آذر در صورت امكان و به منظور استفاده از تجارب يكديگر در بهبود روند كيفيت آموزشى.

13- برگزارى جلسات شوراى معلمان در مركز مجتمع به صورت ماهانه و استفاده از تجربيات آموزشى و بررسى روند آموزشى دانش آموزان مدارس.

14- برگزارى مسابقات علوم آزمايشگاهى داخلى در مجتمع جهت استفاده ى همكاران از آزمايشگاه مركز مجتمع تا دبيران علوم تجربى تشويق به استفاده از وسايل آزمايشگاه شوند و تقدير از برترين ها در اين زمينه.

15- در هفته ى قرآن كارگاه آموزشى چند ساعته در مركز مجتمع برگزار شود و اصول كلى آشنايى با روخوانى و روان خوانى قرآن آموزش داده خواهد شد. با همكارى معاون پرورشى.

16- برگزارى جلسه ى پرسش و پاسخ  ماهانه در هر مدرسه فقط با حضور مدير مجتمع  و دانش آموزان به منظور استماع نظر دانش آموزان درباره مسائل مختلف آموزشى آموزشگاه و شناسايى نقاط ضعف و قوت.

17- برگزارى نمايشگاه دست سازه هاى دانش آموزان در هريك از مدارس مجتمع در ماه اسفند.

18- فراهم سازى زمينه مشاركت همكاران در برگزارى برنامه هاى مجتمع به منظور ايجاد انگيزه و رقابت در ميان همكاران و جلوگيرى از ركود و يكنواختى.

            برنامه هاى مجتمع در حوزه ى پرورشى، تربيت بدنى و بهداشت:

1- راهپيمايى كاركنان و دانش آموزان مدارس مجتمع  با عنوان( از سراى دانش تا ميعادگاه عشق) از مدرسه تا مزار شهدا در روزهاى دهه ى فجر انقلاب اسلامى و با حضور فعال همكاران.

2- برگزارى جشن تكليف دانش آموزان سوم ابتدايى بابرنامه ريزى شايسته و با تجميع دانش آموزان سوم ابتدايي تمامى مدارس مجتمع و به طور هماهنگ در ماه

3- در صورت اختصاص مشاور به مجتمع سعى خواهد شد به بهترين نحو و به طور عادلانه از ظرفيت هاى وى در جهت كاهش مسائل و مشكلات دانش آموزان استفاده شود.

4- برگزارى مسابقات چهارجانبه فوتبال در مقطع راهنمايى در قره قوينلو و با همكارى مجتمع شهيد مطهرى قازان بيك به مناسبت 13 آبان  روز دانش آموز. در ماه آبان.

5- برگزارى مسابقه فوتبال به مناسبت روز دانش آموز در مقطع ابتدايى  با مجتمع شهيد رسولى زاده چقر. در ماه آبان.

6- برگزارى اردوى فرهنگى و تفريحى مشترك دانش آموزى با مجتمع شهيد مطهرى در هفته ى اول ارديبهشت.

7- برگزارى مسابقات متنوع ورزشى دخترانه در دو مقطع در ايام الله دهه ى مبارك فجر در مجتمع شهيد مطهرى در صورت مساعد بودن وضعيت جوى و همكارى اداره ى محترم در تامين وسيله ى نقليه.

8- بازديد تمامى دانش آموزان مجتمع در طول سال براى يك بار از مركز مجتمع و آشنايى با فعاليت ها .

9- تهيه بنر هاى متفاوت با موضوعات دينى و اخلاقى و نصب آن در مدارس تحت پوشش.

9- بررسى وضعيت نمازخانه هاى مدارس توسط معاون پرورشى و رفع كمبود هاى آنان در حد امكان.

10- تشويق دانش آموزانى كه در زمينه مسائل تربيتى با كاركنان مدارس همكارى لازم را دارند.

11- برگزارى مستمر نماز جماعت در نمازخانه هاى مدارس و يا مساجد روستا ها.

12- اجرا و پيگيرى طرح (حى على الصلاة) تدوين شده از طرف مدير مجتمع.

13- ثبت  فعاليت هاى مجتمع در زمينه هاى مختلف در وبلاگ مدير مجتمع.

14- تدوين مناسبت ها ى سال  و تحويل آن به مدارس جهت نصب در معرض ديد دانش آموزان.

15- تشكيل منظم جلسات انجمن اولياء و صدور دعوت نامه ى مشترك از طرف مجتمع و استفاده از ظرفيت هاى انجمن اولياء در پيشبرد امور جارى آموزشگاه.

 

16- ارتباط مستمر  مدارس با خانه هاى بهداشت روستاها درباره رسيدگى به وضعيت بهداشتى مدارس مجتمع و همكارى لازم با  خانه هاى بهداشت روستايى.

17- هماهنگى مدارس مجتمع در برگزارى مشترك مراسم صبحگاهى و تدوين شيوه نامه ى مراسم يكسان صبحگاهى از طرف مدير مجتمع و حضور فعال مدير و معاون پرورشى مجتمع در برنامه صبحگاهى مدارس تحت پوشش.

18- استفاده از روحانيون مستقر در روستاهاى تاج الدين و كاهو در برنامه هاى تربيتى و پرورشى مجتمع.

19- فعال نمودن برنامه ى طرح كرامت و استفاده از تجارب همكاران در زمينه بهبود كيفيت اجراى طرح در مقطع ابتدايى.

20- تهيه و نصب موارد انضباطى مدرسه در معرض ديد دانش آموزان.

21- اعزام دانش آموزان منتخب پسر و دختر به زيارتگاه شيلگان در دهه ى محرم در صورت مساعدت وسيله ى نقليه.

22- تهيه و توزيع بسته هاى فرهنگى و دادن نذورات به دانش آموزان با همكارى معلمان داوطلب در مناسبت هاى مذهبى.

23- تاكيد مجتمع بر برنامه نظافت آموزشگاه و استفاده از توانايى هاى دانش آموزان در حفظ نظم و پاكيزگى مدارس.

24- تشكيل شوراى مجتمع در ماه آبان به منظور بررسى شرح وظايف و نحوه ى همكارى و تعامل با برنامه هاى مجتمع.

25- تامين وسايل متنوع ورزشى بنا به درخواست دبيران تربيت بدنى در حد بودجه مجتمع.

26- طبخ غذاى نذرى در مناسبت هاى مذهبى در ماه محرم و  جشن ها با همكارى معاونان مدارس برنامه ريزى  در اين زمينه و با مساعدت اولياء دانش آموزان.

27- برگزار نمودن جشن شكوفه ها و جوانه ها در مقطع ابتدايى و راهنمايى.

28-  به منظور ايجاد روحيه ى با نشاط و شادابى در دانش آموزان ،برگزارى المپيك ورزشى در مدارس مجتمع با همكارى دبيران تربيت بدنى و معاونان مجتمع  در رشته هايى كه امكانات وجود داشته باشد مانند شطرنج، بدمينتون، فوتبال،دوميدانى، تنيس روى ميز، رقص پا و ورزش هاى بومى و محلى با برنامه ريزى و تلاش همكاران و اهداء جوايز.

29- در طول سال هر مدرسه سعى كند حداقل يكبار مدارس ديگر مجتمع را در جشن ها و اعياد مذهبى دعوت كند و با غذاى گرم ازقبيل شله زرد يا آش از آنها پذيرايى نمايد. در اجراى اين برنامه نذورات همكاران و همكارى دانش آموزان و انجمن اولياء مورد نظر است و در صورتى كه دعوت همه ى مدارس امكان نباشد  اين مراسم محدود دو يا سه مدرسه خواهد شد. زمان اجراى اين برنامه بستگى به ايجا موقعيت و تامين امكانات لازم  دارد.

30- در دهه ى كرامت ، دهه ى فجر ، هفته ى بهداشت  و روان برنامه پياده روى و تغذيه ى سالم (صبحانه) در مدارس مجتمع اجراء خواهد شد.

31- برگزارى جشنواره ى غذاهاى بومى و سنتى در مدارس راهنمايى مجتمع ( ويژه دختران) در بعد از امتحانات نوبت اول.

32- برگزارى جشنواره سازه هاى برفى  در مدارس مجتمع به منظور فراهم سازى زمينه ى بروز خلاقيت  در فصل زمستان و اختصاص بخشى از نمره درس هنر به اين موضوع.

--------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل ادارى و مالى:

1- تاكيد به معاون دبيران و معاون آموزگاران  تا در آخر هر هفته به كازيو اداره مراجعه كرده و برخى از موارد متفرقه كه در طبقه ى مخصوص وجود دارد را تخليه نمايند.

2- تدوين پوشه ى ثبت عملكرد همكاران در مدارس  و قرار دادن آن در دفتر آموزشگاه.

3- تدوين پوشه اى براى هريك از مدارس مجتمع  و قرار دادن آن در مركز مجتمع به منظور ثبت و جمع آورى گزارشات و عملكرد مدارس.

4- تشكيل پرونده براى تمامى همكاران مجتمع به منظور سهولت در دسترسى به اطلاعات همكاران و جلوگيرى از اتلاف وقت و پيگيرى اين موضوع توسط معاون اجرايى مجتمع.

5- بررسى پرونده هاى تحصيلى كليه ى دانش آموزان مجتمع توسط معاون اجرايى در مهرماه و رفع نواقص آنان.

6- بررسى دفاتر اموال مدارس مجتمع و رفع نواقص آن تا آذرماه.

7- نوشتن اسامى مدير و معاونان مجتمع در دفتر حضور و غياب مدارس به منظور  ثبت بازديد ها.

8-  ثبت و تدوين كليه ى جلسات برگزار شده در مدارس مجتمع و ارائه ى يك نسخه از آن به اداره ى محترم.

9- پاسخگويي به نامه هاى ادارى در اسرع وقت.

10- هماهنگى كليه ى مدارس با مركز مجتمع به منظور تدوين گزارشات و فعاليت ها و جمع بندى آن ها در مجتمع به منظور ارائه به اداره ى محترم.

11- تشكيل جلسه با معاون آموزگاران و معاون دبيران در آبان ماه به منظور تبيين شرح وظايف آنان.

برنامه هاى مجتمع در حوزه ى عمرانى و تعميراتى و تجهيزاتى:

1- يكى از برنامه هاى مهم و اساسى مجتمع در سال تحصيلى جارى گازكشى به كليه ى مدارس مجتمع است.

  2- تهيه ى يك دستگاه فتوكپى  و استقرار آن در مركز مجتمع به منظور استفاده ى همكاران  و كاركنان مجتمع.

3- تهيه ى يك دستگاه بلند گوى سيار  تا در مناسبت ها بتوان از آن استفاده كرد.

4- تهيه ى دى و دى و دوربين ديجيتال به منظور ثبت تصويرى عملكرد مدارس مجتمع.

5- در صورت بودجه  بخشى از زمين مركز مجتمع بتن كارى شود تا در برنامه هاى ورزشى مورد اسفاده قرار گيرد.

6- تامين برخى از اقلام مورد نياز مدارس مجتمع از قبيل نصب پرده، چاپگر براى رايانه كاهو، كارتريج اضافى براى مركز مجتمع، بشكه زباله سوز براى مدارس راهنمايى تاج الدين و قره قوينلو.

7- تعويض كنتور آب مدارس اوتانلو، كاهو، تاج الدين.

8- تعمير شيشه هاى شكسته ى مدارس.

9- ساخت يا تعميرسكو بتنى در مدخل ورودى مدارس مجتمع به منظور زيبايى و مكانى مناسب جهت تشكيل برنامه صبح گاهى.

10- رنگ آميزى مركز مجتمع با توجه به نامناسب بودن وضعيت فعلى و عدم و جود نور كافى در كلاس هاى درس.

11- مجهز نمودن آزمايشگاه مركز مجتمع به وسايل كمك آموزشى  صوتى تصويرى .

12- تعمير و جوشكارى ميز و صندلى هاى شكسته مدارس مجتمع در ساعات غير آموزشى.

13- تهيه ى ميز معلم، صندلى ، كمد بايگانى،فايل و ساير تجهيزات ادارى برحسب نياز مدارس مجتمع و انجام پيگيرى هاى لازم از جانب مجتمع.

14- تعويض تابلوى مركز مجتمع و راهنمايى شريعتى قره قوينلو.

15- خريد نردبان پله اى براى مدارس قره قوينلو، كاهو و پاسداران پسرانه به منظور جلوگيرى از حوادث.

 

 ------------------------------------------------------------------------------

 

موضوعات متفرقه:

1- از طرف همكاران پيشنهاد شده است تا لوح تقدير هاى صادره از جانب اداره به نام مجتمع صادر شود.

2- جمع آورى عكس از دانش آموزان به منظور نصب در كارنامه ها بخصوص پايه هاى سوم راهنمايى و پنجم ابتدايى در اول سال تحصيلى.پيگيرى اين مورد توسط معاون اجرايى مجتمع.

3- پيگيرى طرح متحد الشكل نمودن لباس دانش آموزان دختر  ابتدايي و راهنمايى در مجتمع براى سال تحصيلى 92-91.

4- همكارى و تعامل با دهيارى ها و شوراهاى اسلامى روستاها به منظور استفاده از  ظرفيت در روند بهبود اداره ى مدارس.

 

آنچه به عنوان موضوعات برنامه ى سالانه ى مجتمع بيان شد ، نتيجه ى استفاده از تجارب سال گذشته ى مجتمع و برآيند نظرات همكاران محترم است. در تدوين اين برنامه سعى شده است تمامى موارد آموزشى و پرورشى مد نظر قرار گيرد و اجراى اين برنامه ها نيز  بستگى به وجود وقت و هزينه دارد.

اميد است با يارى خداوند متعال و همكارى مسئولين محترم اداره ى آموزش و پرورش شهرستان درگز اين مجتمع بتواند گام هاى مثبت و برازنده اى براى فرزندان اين مرز بوم بردارد. بدون شك بسيارى از پيگيرى ها و اجراى برنامه ها ممكن از خارج از وقت و وظايف همكاران مجتمع باشد ، اما تلاش عاشقانه و دلسوزانه ى همكاران مورد رضايت خداوند متعال خواهد بود.

همچنين ممكن است در روند اجراى برنامه ها  مشكلاتى به وجود آيد لذا  همكاران گرامى ميتوانند نظرات خود را در بهبود كيفيت اجراى برنامه ها به مجتمع اعلام نمايد.

در پايان لازم است تا از تلاش و مساعدت همكاران گراميم آقاى على حيدرى معاون پرورشى مجتمع، سركار خانم دهقانيان معاون دبير پاسداران دخترانه تاج الدين، سركار خانم يزدى مهاجر معاون دبير  راهنمايى شهيد جمشيدى كاهو، سركار خانم بابازاده معاون آموزگار شهيد حقى اوتانلو و آقاى عبدالرحمن شيخ معاون دبير سابق پاسداران پسرانه كه  با ارائه ى نظرات و پيشنهادت ارزنده ى خود به صورت شفاهى و كتبى  اين مجتمع را در تدوين برنامه ها يارى دادند، تشكر فراوان داشته باشم.   والسلام

با آرزوى موفقيت براى همه ى پيروان ولايت و خادمان صديق انقلاب اسلامى

                    

                  عباس ميرزاده      مدير مجتمع آموزشى و پرورشى شهيد كربلايى تاج الدين.

                                                        پاييز 90


مطالب مشابه :


برنامه سالانه مجتمع

در اين سال با توجه به كمبود وقت برنامه ى سالانه برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى
تقويم اجرايي پرورشي ( 92-91 )

جهت انجام برنامه هاي مختلف پرورشي از قبيل تدوين برنامه ي سالانه ي فعاليت
برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی شهید کربلایی تاج الدین

در اين سال با توجه به كمبود وقت برنامه ى سالانه برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى
برنامه سالانه مجتمع

اين مجتمع نيزبراي پيروي ازيك سيرعلمي ومنطقي دربرنامه ريزي سالانه ي خود برنامه پرورشي.
برنامه سالانه معاونت پرورشی

برنامه سالانه معاونت پرورشی پرورشي نوشتن مقاله درباره ي سال
تقويم اجرايي فعالیتهای پرورشی

جهت انجام برنامه هاي مختلف پرورشي از قبيل تدوين برنامه ي سالانه ي فعاليت
برنامه سالانه سال تحصیلی90-89

برنامه سالانه سال برنامهي سالانهي دبيرستان پسرانه خوارزمی2بنذرک سال پرورشي
برچسب :