پیش شماره تلفن های ثابت مناطق تهرانگیشا کارگر شمالی اتوبان کردستان (مرکز مخابرات نصراللهی – ۸)
۸۸۲۲ – ۸۸۲۳ – ۸۸۲۴ – ۸۸۲۵ – ۸۸۲۶ – ۸۸۲۷ – ۸۸۲۸ – ۸۸۲۹
 
سعادت آباد، اوین، شهرک تامین اجتماعی و خیابانهای شهید طاهرخانی، کاج، پرستوی دوم و چهارم (مرکز مخابرات سلمان فارسی – ۲)
۲۲۰۶ – ۲۲۰۷ – ۲۲۰۸ – ۲۲۰۹ – ۲۲۱۱ – ۲۲۱۲ – ۲۲۱۳ – ۲۲۱۴ – ۲۲۳۴ – ۲۲۳۵ – ۲۲۳۶ – ۲۲۳۷
 
ستارخان دریان نو تهران ویلا توحید (مرکز مخابرات شهید چمران – ۶)
 
۶۶۵۰-۶۶۵۲-۶۶۵۶-۶۶۹۲-۶۶۹۳ - ۶۶۵۱ – ۶۶۵۲ – ۶۶۵۴ – ۶۶۵۵
 
شهرک ژاندارمری فرهنگیان فلکه اول صادقیه (مرکز مخابرات سعادتمند – ۴)
۴۴۲۰ – ۴۴۲۱ – ۴۴۲۲ – ۴۴۲۳ – ۴۴۲۴ – ۴۴۲۵ – ۴۴۲۶ – ۴۴۲۷ – ۴۴۲۸ – ۴۴۲۹
 
منطقه ۳ تهران
 
ملاصدرا شیخ بهایی ونک(مرکز مخابرات شیخ فضل الله – ۸)
۸۸۰۳ – ۸۸۰۴ – ۸۸۰۵ – ۸۸۰۶ – ۸۸۲۱ – ۸۸۶۰ – ۸۸۶۱ – ۸۸۶۲
 
ظفر میرداماد خیابان نفت اسکندری میدان مادر(مرکز مخابرات شهید قدوسی – ۲)
۲۲۱۴ – ۲۲۱۵ – ۲۲۲۲ – ۲۲۲۵ – ۲۲۲۶ – ۲۲۲۷ – ۲۲۹۰ – ۲۲۹۱ – ۲۲۹۲
 
اختیاریه ، خیابان قبا ، خیابان وارسته ، خیابان عرفاتی ، خیابان شهید برادران رحمانی (مرکز مخابرات پاسداران – ۲)
۲۲۵۴ – ۲۲۵۵ – ۲۲۵۶ – ۲۲۵۷ – ۲۲۵۸ – ۲۲۵۹ – ۲۲۷۶ – ۲۲۷۷ – ۲۲۷۸ – ۲۲۷۹
 
قلهک زرگنده خیابان یخچال دولت(مرکز مخابرات باهنر – ۲ )
۲۲۰۰ – ۲۲۶۰ – ۲۲۶۱ – ۲۲۶۲ – ۲۲۶۳ – ۲۲۶۴
 
خیابان سئول خیابان اسفندیار( آفریقا ) محدوده نمایشگاه بین المللی(مرکز مخابرات استقلال – ۲)
۲۲۰۱ – ۲۲۰۲ – ۲۲۰۳ – ۲۲۰۴ – ۲۲۰۵ – ۲۲۶۵ – ۲۲۶۶ – ۲۶۲۰ – ۲۶۲۱
 
گاندی خیابان الوند(مرکز مخابرات شهید کلانتری – ۸)
۸۸۲۰ – ۸۸۶۴ – ۸۸۶۵ – ۸۸۶۶ – ۸۸۶۷ – ۸۸۷۷ – ۸۸۷۸ – ۸۸۷۹ – ۸۸۸۵ – ۸۸۸۷ – ۸۸۸۸
 
منطقه ۴ تهران
 
ضرابخانه خیابان شهید عراقی جنوب پاسداران (مرکز مخابرات شهید مفتح – ۲)
۲۲۱۰ – ۲۲۸۴ – ۲۲۸۵ – ۲۲۸۶ – ۲۲۸۷ – ۲۲۸۸ – ۲۲۸۹
 
مجیدیه، مسیل، لویزان، شمس آباد و خیابان شهید همایی (۱۶ متری اول جنوبی)، کوچه های شهید زارعی و شهید فراهانی (مرکز مخابرات تندگویان – ۲)
۲۲۳۰ – ۲۲۳۱ – ۲۲۳۲ – ۲۲۳۳ – ۲۲۵۰ – ۲۲۵۱ – ۲۲۵۲ – ۲۲۵۳ – ۲۶۳۰ – ۲۶۳۱
 
رسالت فلکه دوم تهرانپارس سراج بلوار پروین رشید (مرکز مخابرات شهید عاطف – ۷)
۷۷۲۹ – ۷۷۷۰ – ۷۷۷۱ – ۷۷۷۲ – ۷۷۷۳ – ۷۷۷۴ – ۷۷۸۶ – ۷۷۸۷ – ۷۷۸۸
 
خاک سفید سرخه حصار بلوار پروین حکیمیه جوادیه تهرانپارس (مرکز مخابرات اکبری – ۷)
۷۷۱۱ – ۷۷۱۴ – ۷۷۳۲ – ۷۷۳۳ – ۷۷۳۴ – ۷۷۳۵ – ۷۷۳۹ – ۷۷۷۸ – ۷۷۷۹ – ۷۷۹۶
 
حکیمیه شهرک والفجر شهید بابائی سازمان آب شهرک شهید بهشتی (مرکز مخابرات اکبری – ۷)
۷۷۱۱ – ۷۷۱۴ – ۷۷۳۲ – ۷۷۳۳ – ۷۷۳۴ – ۷۷۳۵ – ۷۷۳۹ – ۷۷۷۸ – ۷۷۷۹ – ۷۷۹۶
 
شهرک امید قنات کوثر شهرک پارس شهرک فرهنگیان (مرکز مخابرات شهدای گمنام – ۷)
۷۷۰۴ – ۷۷۰۵ – ۷۷۰۶ – ۷۷۰۷ – ۷۷۰۸ – ۷۷۳۶ – ۷۷۳۷ – ۷۷۳۸
 
منطقه لویزان، حسین آباد، شیان، مبارک آباد، ازگل، شهرک نفت و شهرک شهید صادقی، پادگان المهدی، مجتمع کوثر و مجتمع سروش (مرکز مخابرات شهید لطیفی – ۲)
۲۲۹۳ -۲۲۹۴ – ۲۲۹۵ – ۲۲۹۶ – ۲۲۹۷ – ۲۲۹۸
 
فرجام ، هنگام ، آزادگان ، کوهک (مرکز مخابرات حکمت شعار – ۷)
۷۷۱۸ – ۷۷۱۹ – ۷۷۲۰ – ۷۷۲۱ – ۷۷۲۲ – ۷۷۲۳ – ۷۷۲۴ – ۷۷۲۷ – ۷۷۴۴ – ۷۷۴۵ – ۷۷۴۹ – ۷۷۸۰ – ۷۷۸۹
 
منطقه ۵ تهران
 
بلوار فردوس شرق و فلکه اول صادقیه (مرکز مخابرات آیت الله کاشانی – ۴)
 
۴۴۰۰ – ۴۴۰۱ – ۴۴۰۲ – ۴۴۰۳ – ۴۴۰۴ – ۴۴۰۵ – ۴۴۰۶ – ۴۴۰۷ – ۴۴۰۸ – ۴۴۰۹ – ۴۴۲۳
 
بلوار فردوس غرب و شهر زیبا (مرکز مخابرات شهید زارعی – ۴)
 
۴۴۱۰ – ۴۴۱۱ – ۴۴۱۲ – ۴۴۱۳ – ۴۴۱۴ – ۴۴۱۵ – ۴۴۱۶ – ۴۴۱۷
 
اکباتان (مرکز مخابرات صالح طبری – ۴)
۴۴۶۳-۴۴۶۴-۴۴۶۵-۴۴۶۶-۴۴۶۷-۴۴۶۱  - ۴۴۶۸ – ۴۴۶۹
 
پونک جنت آباد شمالی (مرکز مخابرات پیام نور – ۴)
 
۴۴۰۴-۴۴۴۰-۴۴۴۱-۴۴۴۲-۴۴۴۳-۴۴۸۱-۴۴۸۲- ۴۴۴۴ – ۴۴۴۵ – ۴۴۴۶ – ۴۴۴۷ – ۴۴۴۸ – ۴۴۴۹ – ۴۴۶۰
 
زیباشهر ، سازمان آب ، شهران ، کن (مرکز مخابرات کاظمیان – ۴)
۴۴۳۰ – ۴۴۳۱ – ۴۴۳۲ – ۴۴۳۳ – ۴۴۳۴ – ۴۴۳۵ – ۴۴۳۶ – ۴۴۳۷
 
بلوار ایرانپارس حصارک فرحزاد (مرکز مخابرات یزدان پناه – ۴)
۴۴۸۰ - ۴۴۸۱ – ۴۴۸۲ – ۴۴۸۳ – ۴۴۸۴ – ۴۴۸۵ – ۴۴۸۶ – ۴۴۸۷
 
منطقه ۶ تهران
 
کریم خان زند بهجت آباد (مرکز مخابرات رجائی-۸)
۸۸۸۰ – ۸۸۸۹ – ۸۸۹۰ – ۸۸۹۱ – ۸۸۹۲ – ۸۸۹۳ – ۸۸۹۴

یوسف آباد سید جمال الدین اسد آبادی (مرکز مخابرات قدس-۸)
۸۸۰۳-۸۸۰۴-۸۸۰۵-۸۸۰۶-۸۸۵۵-۸۸۷۰-۸۸۷۱-۸۸۷۲ -۸۸۰۰ – ۸۸۰۱ – ۸۸۰۲ – ۸۸۳۵ – ۸۸۶۳
 
عباس آباد مطهری مصلای تهران (مرکز مخابرات آزادگان- ۸)
۸۸۷۳-۸۸۷۴-۸۸۷۵-۸۸۷۶-۸۸۷۷-۸۸۷۸-۸۸۵۰ – ۸۸۵۱ – ۸۸۵۲ – ۸۸۵۳ – ۸۸۵۴
 
امیر آباد (مرکز مخابرات قدس-۸)
۶۶۳-۸۸۰۰-۸۸۰۱-۸۸۰۲-۸۸۹۵
 
بلوار کشاورز (مرکز مخابرات شهید مدنی-۸)
۸۸۳۹ – ۸۸۹۵ – ۸۸۹۶ – ۸۸۹۷ – ۸۸۹۸ – ۸۸۹۹
 
منطقه ۷ تهران
 
میدان سپاه خیابان بهار مجاهدین اسلام ۱۷ شهریور امام حسین خواجه نصیر (مرکز مخابرات دیالمه-۳)
 
۳۳۱۲ – ۳۳۱۳ – ۳۳۴۴ – ۳۳۵۰ – ۳۳۵۱ – ۳۳۵۲ – ۳۳۵۴ – ۳۳۵۵ – ۳۳۵۶
 
شهید شیرودی شهید مفتح (مرکز مخابرات مفتح – ۳)
۸۸۸۴-۸۸۸۳-۸۸۸۲-۸۸۸۱-۸۸۳۰
 
خیابانهای شهید ناطقی، شهید مشکی و شهید برادران میرزایی (مرکز مخابرات ولی عصر – ۷)
 
۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳ و ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵
 
خیابان قصر خیابان ملک سه راه زندان (مرکز مخابرات شهید باکری – ۳)
۸۸۴۴-۸۸۴۳-۸۸۴۲-۸۸۴۱-۸۸۴۰-۷۷۵۳
 
شریعتی سید خندان (مرکز مخابرات باهنر- ۲)
۸۸۷۶-۸۸۶۰-۸۸۵۰-۸۸۴۶-۸۸۳۱
 
حشمتیه – باغ صبا – جانبازان – معلم (مرکز مخابرات شهید بهشتی – ۸)
 
۸۶۰۱ – ۸۸۴۰ – ۸۸۴۱ – ۸۸۴۲ – ۸۸۴۳ – ۸۸۴۴ – ۸۸۴۵ – ۸۸۴۶ – ۸۸۴۷ – ۸۸۴۸
 
نظام آباد (مرکز مخابرات آیت – ۷ )
۷۷۲۵ – ۷۷۲۶ – ۷۷۲۸ - ۷۷۵۴ – ۷۷۵۵ – ۷۷۵۶ – ۷۷۵۷ – ۷۷۵۸ – ۷۷۵۹ – ۷۷۶۹ – ۷۷۸۱ – ۷۷۸۲ – ۷۷۸۳ – ۷۷۸۴ – ۷۷۹۹
 
منطقه ۸ تهران
 
شهید آیت چهارراه تلفنخانه نارمک (مرکز مخابرات نبوت-۷)
۷۷۹۰ – ۷۷۹۱ – ۷۷۹۲ – ۷۷۹۳ – ۷۷۹۴ – ۷۷۹۵
 
میدان امامت خیابان دماوند تهران نو (مرکز مخابرات امامت-۷)
۷۷۱۶ – ۷۷۱۷ – ۷۷۴۰ – ۷۷۴۱ – ۷۷۴۲ – ۷۷۴۳ – ۷۷۴۶ – ۷۷۴۷ – ۷۷۴۸ – ۷۷۹۸
 
شمیران نو خیابان گلبرگ هنگام دانشگاه علم و صنعت (مرکز مخابرات حکمت شعار-۷)
۷۷۱۸ – ۷۷۱۹ – ۷۷۲۰ – ۷۷۲۱ – ۷۷۲۲ – ۷۷۲۳ – ۷۷۲۴ – ۷۷۲۷ – ۷۷۴۴ – ۷۷۴۵ – ۷۷۴۹ – ۷۷۸۰ – ۷۷۸۹
 
وحیدیه (مرکز مخابرات آیت-۷)
 
۷۷۲۵ – ۷۷۲۶ – ۷۷۲۸ – ۷۷۶۹ – ۷۷۸۱ – ۷۷۸۲ – ۷۷۸۳ – ۷۷۸۴ – ۷۷۹۹
 
 
 
منطقه ۹ تهران
 
استادمعین آزادی پادگان جی جاده مخصوص کرج سر آسیاب (مرکز مخابرات فرداسدی-۶)
 
۶۶۰۰ – ۶۶۰۱ – ۶۶۰۲ – ۶۶۰۳ – ۶۶۰۴ – ۶۶۰۵ – ۶۶۰۶ – ۶۶۰۷ – ۶۶۰۸ – ۶۶۱۶
 
مهر آباد جنوبی سر آسیاب مهر آباد (مرکز مخابرات فرد اسدی)
۶۶۰۰ – ۶۶۰۱ – ۶۶۰۲ – ۶۶۰۳ – ۶۶۰۴ – ۶۶۰۵ – ۶۶۰۶ – ۶۶۰۷ – ۶۶۰۸ – ۶۶۱۶
 
 ۶۶۶۰-۶۶۶۱-۶۶۶۲-۶۶۶۳-۶۶۶۹-۶۶۷۰–۶۶۸۰
 
 
 
منطقه ۱۰ تهران
 
خیابان امام خمینی خیابان کارون آذربایجان قصرالدشت – مناطق نواب – هاشمی – جیحون – رودکی (مرکز مخابرات مالک اشتر-۶)
۶۳۴۵ - ۶۶۳۴ – ۶۶۳۵ – ۶۶۳۶ – ۶۶۳۷ – ۶۶۳۸ – ۶۶۸۳ – ۶۶۸۴ – ۶۶۸۵ – ۶۶۸۶ – ۶۶۸۷ – ۶۶۸۸ – ۶۶۸۹
 
کمیل مرتضوی بریانک جیحون هفت چنار سلیمانی امین الملک (مرکز مخابرات سیدالشهدا-۵)
۵۵۱۳ – ۵۵۱۴ – ۵۵۷۰ – ۵۵۷۱ – ۵۵۷۲ – ۵۵۷۳ – ۵۵۷۴ – ۵۵۷۵ – ۵۵۷۶ – ۵۵۷۷ – ۵۵۷۸
 
 
 
منطقه ۱۱ تهران
 
نواب عباسی خیابان قزوین دخانیان دوراهی قپان (مرکز مخابرات نواب صفوی – ۵ )
۵۵۰۴ – ۵۵۴۰ – ۵۵۴۱ – ۵۵۴۲ – ۵۵۴۳ – ۵۵۴۴
 
منیریه محدوده مهدیه تهران (مرکز مخابرات مهدیه – ۵)
۵۵۳۶ – ۵۵۳۷ – ۵۵۳۸ – ۵۵۳۹
 
راه آهن میدان راه آهن خزانه بزرگراه بعثت (مرکز مخابرات مهدیه – ۵)
۵۵۳۷ – ۵۵۳۸ – ۵۵۳۹ – ۵۵۴۸ – ۵۵۴۹ – ۵۵۶۴ – ۵۵۶۵ – ۵۵۶۶ – ۵۵۶۷
 
جمهوری ، کمالزاده ، ۱۲ فروردین ، منیری جاوید ، بانک رفاره کارگران ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، امیراکرم ، ابوسعید ، شیخ بهایی (مرکز مخابرات دانشگاه – ۶)
۶۶۱۲ – ۶۶۱۴ – ۶۶۱۵ – ۶۶۱۷ – ۶۶۴۰ – ۶۶۴۱ – ۶۶۴۴ – ۶۶۴۵ – ۶۶۴۶ – ۶۶۴۷ – ۶۶۴۸ – ۶۶۴۹ – ۶۶۹۵ – ۶۶۹۶ – ۶۶۹۷ – ۶۶۹۸
 
سه راه جمهوری حافظ چهارراه جمهوری ولیعصر (مرکز مخابرات دانشگاه – ۶)
۶۶۷۲ -۶۶۷۱- ۶۶۷۰ – ۶۶۴۹
 
آذربایجان کارگر جنوب میدان انقلاب اسکندری شمالی (مرکز مخابرات  دانشگاه – ۶)
۶۶۴۲ – ۶۶۴۳ – ۶۶۹۲ – ۶۶۹۳
 
 
 
منطقه ۱۲ تهران
 
خیابان ملت چراغ برق اکباتان (مرکز مخابرات حافظ – ۶)
۶۶۷۰ – ۶۶۷۱ – ۶۶۷۲ – ۶۶۷۳ – ۶۶۷۴ – ۶۶۷۵ – ۶۶۷۶
 
استانبول ، خیابان کوشک ، کوچه مهران ، کوچه برلن ، خیابان ۱۵ خرداد (مرکز مخابرات ملت – ۳)
۳۳۱۱ – ۳۳۲۷ – ۳۳۲۹ – ۳۳۶۷ – ۳۳۹۰ – ۳۳۹۱ – ۳۳۹۲ – ۳۳۹۳ – ۳۳۹۴ – ۳۳۹۵ – ۳۳۹۶ – ۳۳۹۷ – ۳۳۹۸ – ۳۳۹۹
 
منطقه مرکزی مخابرات میدان امام خمینی (مرکز مخابرات عرب سرخی – ۳)
۳۳۳۷ – ۳۳۳۸ – ۳۳۳۹ – ۳۳۶۳ – ۳۳۷۴ – ۳۳۷۵ – ۳۳۷۶ – ۳۳۷۷ - ۳۳۷۸
 
خیابان ری خیابان نور شرقی خیابان شهید مصطفی خمینی (مرکز مخابرات دیالمه – ۳)
۳۳۱۲ – ۳۳۱۳ – ۳۳۴۴ – ۳۳۵۰ – ۳۳۵۱ – ۳۳۵۲ – ۳۳۵۴ – ۳۳۵۵ – ۳۳۵۶
 
بازار ابوسعید (مرکز مخابرات قندی-۵)
۵۵۱۵ – ۵۵۱۶ – ۵۵۵۷ – ۵۵۵۸ – ۵۵۵۹ – ۵۵۶۰ – ۵۵۶۱ – ۵۵۶۲ – ۵۵۶۳ – ۵۵۷۹ – ۵۵۸۰ – ۵۵۸۱ – ۵۵۸۹
 
 
 
منطقه ۱۳ تهران
 
بزرگراه محلاتی افسریه فرح آباد قصر فیروزه (مرکز مخابرات شهید باکری-۳)
۳۳۲۰ – ۳۳۲۱ – ۳۳۲۲ – ۳۳۲۳ – ۳۳۲۴
 
خاوران بی سیم نجف آباد خیابان ۱۷ شهریور خیابان نبرد (مرکز مخابرات خاورشهر-۳)
۳۳۷۲-۳۳۷۱-۳۳۷۰
 
فرح آباد ۱۷ شهریور خیابان پیروزی خیابان نبرد (مرکز مخابرات پیروزی-۳)
۳۳۳۰ – ۳۳۳۱ – ۳۳۳۲ – ۳۳۳۳ – ۳۳۳۴ – ۳۳۳۵ – ۳۳۳۶ – ۳۳۷۸ – ۳۳۷۹
 
 
 
منطقه ۱۴ تهران
 
افسریه جنوبی بزرگراه محلاتی دولاب اتوبان آهنگ (مرکز مخابرات الغدیر – ۳)
۳۳۰۰ – ۳۳۰۱ – ۳۳۰۲ – ۳۳۰۳ – ۳۳۰۴ – ۳۳۴۳ – ۳۳۶۸ – ۳۳۶۹ – ۳۳۷۰ – ۳۳۷۱ – ۳۳۷۲ – ۳۳۷۳
 
 
 
منطقه ۱۵ تهران
 
مشیریه شهرک کاروان مسعودیه والفجر قائم شیرازی (مرکز مخابرات مشهدی مهدی – ۳)
۳۳۴۵ – ۳۳۴۶ – ۳۳۴۷ – ۳۳۴۸ – ۳۳۴۹ – ۳۳۵۷ – ۳۳۸۶ – ۳۳۸۷
 
 
 
محدوده خیابانهای عطارنیا ، مسلم شمالی ، بلوار نبرد ، ۸ متری پنجم ، ۱۵ متری اول ، بزرگراه بسیج (مرکز مخابرات هجرت)
 
 ۳۳۱۴ – ۳۳۱۵ – ۳۳۶۴ – ۳۳۶۵ – ۳۳۶۶ – ۳۳۸۰ – ۳۳۸۱ – ۳۳۸۲ – ۳۳۸۳ – ۳۳۸۴
 
 
 
منطقه ۱۶ تهران
 
خزانه اتوبان بعثت ترمینال جنوب بخارائی (مرکز مخابرات بعثت-۵)
۵۵۰۵ – ۵۵۰۶ – ۵۵۰۷ – ۵۵۰۸ – ۵۵۰۹ – ۵۵۱۸ – ۵۵۳۰ – ۵۵۳۱ – ۵۵۳۲ – ۵۵۳۳ – ۵۵۳۴ – ۵۵۳۵
 
آبان یاغچی آباد (مرکز مخابرات سیزده آبان-۵)
 
۵۵۰۰ – ۵۵۰۱ – ۵۵۰۲ – ۵۵۰۳ – ۵۵۵۰ – ۵۵۵۱ – ۵۵۵۲ – ۵۵۵۳ – ۵۵۵۴ – ۵۵۹۶ – ۵۵۹۷ – ۵۵۹۸ – ۵۵۹۹
 
شهید رجائی نازی آباد شهید دستواره (مرکز مخابرات بعثت-۵)
۵۵۳۲-۵۵۳۱-۵۵۳۰-۵۵۰۹-۵۵۰۷-۵۵۰۶-۵۵۰۵
 
 
 
منطقه ۱۷ تهران
 
امین الملک غرب نواب زهتابی وصفنار میدان فلاح ابوذر خیابان قزوین (مرکز مخابرات نواب صفوی-۵)
۵۵۷۷-۵۵۷۶-۵۵۷۴-۵۵۷۳-۵۵۷۲-۵۵۷۱-۵۵۷۰-۵۵۰۴ – ۵۵۴۰ – ۵۵۴۱ – ۵۵۴۲ – ۵۵۴۳ – ۵۵۴۴
 
 
 
منطقه ۱۸ تهران
 
یافت آباد شادآباد خلیج (مرکز مخابرات یافت آباد-۶)
۶۶۸۲-۶۶۸۱-۶۶۸۰-۶۶۶۲-۶۶۶۱-۶۶۶۰-۶۶۲۹-۶۶۲۶-۶۶۲۵-۶۶۲۴-۶۶۲۲-۶۶۲۱-۶۶۲۰-۶۶۷۸ – ۶۶۷۹ – ۶۶۸۰ – ۶۶۸۱ – ۶۶۸۲
 
 
 
سه راه آذری – اکبر آباد – کوی مهر آباد – فتح (مرکز مخابرات ابوذر-۶)
۶۶۶۰ – ۶۶۶۱ – ۶۶۶۲ – ۶۶۶۳ – ۶۶۶۴ – ۶۶۶۵ – ۶۶۶۶ – ۶۶۶۷ – ۶۶۶۸ – ۶۶۶۹
 
 
 
شهرک گلدسته (مرکز مخابرات آیت الله ایروانی-۵)
۵۵۲۴ – ۵۵۲۵ – ۵۵۲۶ – ۵۵۲۷ – ۵۵۲۸ – ۵۵۲۹
 
جاده ساوه نعمت آباد عبدل آباد (مرکز مخابرات خوش قدم-۵)
۵۵۸۲ – ۵۵۸۳ – ۵۵۸۴ – ۵۵۸۵ – ۵۵۸۶ – ۵۵۸۷ – ۵۵۸۸
 
چهاردانگه (مرکز مخابرات آیت اله ایروانی -۵)
 
۵۵۲۷-۵۵۲۵-۵۵۲۴-۵۵۲۲
 
اسلامشهر – محدوده بلوار بسیج و خ قدس رضوی (مرکز مخابرات شهید قندی – ۵)
 
۵۶۱۲ – ۵۶۱۳ – ۵۶۱۴ – ۵۶۱۵ – ۵۶۸۱
 
 
 
منطقه ۱۹ تهران
 
چهاردانگه تا اسلامشهر (مرکز مخابرات آیت اله ایروانی -۵)
۵۵۲۴ – ۵۵۲۵ – ۵۵۲۶ – ۵۵۲۷ – ۵۵۲۸ – ۵۵۲۹
 
شهرک فردیس (مرکز مخابرات خوشقدم-۵)
 
۵۵۸۳-۵۵۲۹-۵۵۲۵-۵۵۲۴ -۵۵۸۲ – ۵۵۸۳ – ۵۵۸۴ – ۵۵۸۵ – ۵۵۸۶ – ۵۵۸۷ – ۵۵۸۸
 
شهرک فردین (مرکز مخابرات خوشقدم-۵)
۵۵۲۹
 
 
 
منطقه ۲۰ تهران
 
مرکز مخابرات صنعتی خاوران: مناطق شهرک صنعتی خاوران – جاده خاوران – حومه پاکدشت
 
۳۳۲۸
 
دولت آباد، شهرک امام خمینی (مرکز مخابرات عرب سرخی-۳)
۳۳۷۶-۳۳۷۵-۳۳۷۴ -۳۳۳۷ – ۳۳۳۸ – ۳۳۳۹ – ۳۳۶۳ – ۳۳۷۴ – ۳۳۷۵ – ۳۳۷۶ – ۳۳۷۷-۳۳۶۰ – ۳۳۶۱ – ۳۳۶۲ – ۳۳۸۸ – ۳۳۸۹
 
دولت آباد (مرکز مخابرات شهید منتظری- ۵)
۳۳۳۹-۳۳۳۸-۳۳۸۸-۳۳۷۷
 
شهرری ابن بابویه امامزاده عبداء امین آباد (مرکز مخابرات جماران)
 
۳۳۴۰ - ۵۵۶۹ – ۵۵۹۰ – ۵۵۹۱ – ۵۵۹۲ – ۵۵۹۳ – ۵۵۹۴ – ۵۵۹۵
 
 
 
منطقه ۲۱ تهران
 
باقر شهر بهشت زهرا (مرکز مخابرات بختیاری – ۵)
۵۵۲۰ – ۵۵۲۱ – ۵۵۲۲ – ۵۵۲۳
 
تهرانسر، شهرک دریا، شهرک استقلال، شهرک دانشگاه، شهرک نصر، شهرک شهید بهشتی (مرکز مخابرات شهید توکلی – ۵)
۴۴۵۰ – ۴۴۵۱ – ۴۴۵۲ – ۴۴۵۳ – ۴۴۵۴ – ۴۴۵۵ – ۴۴۵۶ – ۴۴۵۷ – ۴۴۵۸ – ۴۴۹۰
 
 
 
منطقه ۲۲ تهران
 
شهرک گلستان ، شهرک چشمه ، کوهک، دهکده المپیک (مرکز مخابرات حق شناس – ۴)
۴۴۷۰ – ۴۴۷۱ – ۴۴۷۲ – ۴۴۷۳ – ۴۴۷۴ – ۴۴۷۵ – ۴۴۷۶ – ۴۴۷۷
 
اتوبان کرج (مرکز مخابرات کاظمیان – ۴)
۴۴۳۰ – ۴۴۳۱ – ۴۴۳۲ – ۴۴۳۳ – ۴۴۳۴ – ۴۴۳۵ – ۴۴۳۶ – ۴۴۳۷ -  ۴۴۳۹
 
 
 
 
 
- پیش شماره باجه تلفن های عمومی در تهران با کد ۳۹ شروع می شوند
 
- پیش شماره های با کد ۶۴ و ۶۵ مربوط محدوده شهریار، مارلیک و اندیشه هستند
 
- پیش شماره هایی نظیر ۲۴۵۳  (که عدد اول آنها ۲ بار تکرار نمیشود) خط ویژه هستند، که مربوط به بانکها و ادارات، ارگانها و برخی شرکتها هستند که مکانشان مشخص نمی شود


مطالب مشابه :


ترمینال شهید کلانتری

ترمینال شهید کلانتری تلفن های ضروری کرج بیمارستان ها و مراکز
پایانه مسافربری شهید کلانتری بصورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی به شهروندان محترم می باشد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج ترمینال و شهید کلانتری
بختیاری ها برای بزرگداشت مسعود بختیاری آماده می شوند

روز در سالن موسسه اصلاح بذر و نهال واقع در پشت ترمینال شهید کلانتری کرج برگزار می تلفن
آدرس دقیق و تلفن بیمارستان های دولتی و خصوصی کرج به همراه مشخصات

خیابان جنب ترمینال شهید کلانتری را به سمت شمال طی کنید پیش شماره های کرج تلفن های
صعود به قله هزار کرمان

به شماره تلفن های نعمتی از ترمینال شهید کلانتری کرج با در ترمینال
آدرس و شماره تماس مجلات علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم

تهران خیابان شهید با هنر خیابان شهید اقایی ص.پ. 395-1793 تلفن : کرج : ص.پ. 4114 کد ترمینال شهید
پیش شماره تلفن های ثابت مناطق تهران

پیش شماره تلفن های (مرکز مخابرات شهید کلانتری خزانه اتوبان بعثت ترمینال جنوب
نمونه ای از تذکرات به زائرین عتبات عالیات

پشت ترمینال شهید کلانتری کرج و ساعت از تهران و کرج را بخصوص با تلفن همراه
برچسب :