برگزاری اولین جلسه شورای مجتمع ویژه سال تحصیلی 93-92با حضور معاونان مدارس ابتدایی راهنمایی ودبیرستان

امروز طبق برنامه ریزی قبلی و با حضور مدیر محترم مجتمع ومعاونان مدارس ابتدایی تحت پوشش مجتمع

اولین جلسه شورای مجتمع در محل دفتر مرکز مجتمع برگزار شد.

موضوع جلسه بررسی برنامه های اجرایی سال قبل و نقاط مثبت و منفی آن و نیز برنامه ریزی در خصوص

اجرای بهتر برنامه  ها در سال جدید آموزشی 93-92 و جابجایی کلی همکاران مقطع وجذب نیروهای با تجربه و کوشا .

در این جلسه آقای محمودیان ضمن تقدیر از حضورمعاونان محترم از تلاش های خالصانه این بزرگواران در طول سال تحصیلی

 ماضی درخواست ارائه برنامه سالانه همکاران  بصورت مدون و جامع و بهتر وپر بار تر از سال قبل نمودند و

 در خصوص برنامه های اجرایی سالانه مجتمع هم ارائه نظر نمودند.

در ادامه همکاران محترم به بیان نکته نظرات خود پرداختند و مشکلات سال قبل و پیش رو بررسی گردید.

جلسه ی دوم شورای مجتمع با حضورمعاون پرورشی و معاون آموزشی واجرایی ومعاونان محترم مدارس مجتمع در هفته آینده برگزار خواهد شد.


مطالب مشابه :


برنامه سالانه 93-92

برنامه سالانه 93-92 برنامه سالانه. مدرسه ابتدایی شهید در طول سال تحصیلی .
طرح و برنامه سالانه

طرح و برنامه سالانه قرآنی در مدارس وتعیین اقدامات فعالیت سال تحصیلی 93-92
برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 92- 1391

برنامه ریزی سالانه بررسی کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم در سال تحصیلی 92 مدارس
تقویم اجرایی مشاوران مدارس در سال تحصیلی 93-92

تقویم اجرایی مشاوران مدارس در سال تحصیلی 93-92 - برنامه ریزی و تشکیل سالانه ی
نمونه برنامه سالانه پایه ششم ابتدایی

برنامه سالانه گروه درسی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 در طول سال َتحصیلی.
برگزاری اولین جلسه شورای مجتمع ویژه سال تحصیلی 93-92با حضور معاونان مدارس ابتدایی راهنمایی ودبیرستان

ومعاونان مدارس ابتدایی ها در سال جدید آموزشی 93-92 و برنامه های اجرایی سالانه
'گزارش فعالیت های پرورشی دبیرستان دخترانه فجر

سه ماه اول سال تحصیلی 93-92 تمامی برنامه سالانه تحصیلی در مدارس
برنامه عملیاتی سالانه گروههای آموزشی

برنامه عملیاتی سالانه گروههای آموزشی مدیریت آموزش و پرورش جوانرود در سال تحصیلی 93/92
برچسب :