معایب جوشکاری در ساختمان های اسکلت فلزی

صنعت جوشکاری در ایران

کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ایران هنوز نقایص زیادی در اجرای ساختمان های فولادی جدید مشاهده می شود .

ساخت وساز شهری و تبدیل ساخت سر پناه به ماشین سرمایه گذاری جهت سود های کلان باعث گردید تا رعایت اصول فنی و ایمن سازی ساختمان ها در برابر  زلزله در برابر منفعت طلبی صاحب کاران عملآ مورد توجه قرار نگیرد . از طرف دیگر حجم عظیم ساخت ساز نیروی انسانی زیادی اعم از مهندس و تکنسین و جوشکار احتیاج داشت که باعث ورود افراد غیر متخصص به این جرگه گردید تمامی این مسائل دست به دست هم داد تا طرح واجرای ساختمان های فولادی آنچنان که باید از کیفیت مطلوبی بر خور دار نباشد .از میان تمامی عوامل دخیل در طرح ساخت وساز ههای فولادی اتصالات جوشی از نارساییهای بیشتری بر خور دارند علل اصلی پایین بودن کیفیت جوش در ساخت وساز های شهری می توان بصورت زیر بیان کرد :

 1-عدم طرح دقیق اتصالات جوشی با توجه به عملکرد مورد نظر آنها

2-عدم انطباق اجرای معمول ساختمان با ایین نامه ها و دستور عمل ها

3-کیفیت پایین جوش به علت عدم وجود اموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای مهندسان وجوش کاران

4-نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوش کاری در ساختمان های شهری در کشور

 

1 عدم انطباق اجرای معمول ساختمان با ایین نامه ها و دستور عمل ها

در بسیاری از موارد طرز اجرای متداول جوش با جزئیات ارائه شده در آیین نامه تطابق ندارد . این موارد ناشی از عوامل متعددی است :

الف)آشنا نبودن مهندسین سازه به مسائل اجرایی و در نتیجه ارایه نقشه ها و جزئیات غیر قابل اجرا

ب)گران تر بودن هزینه اجرا ی جزئیات آیین نامه نسبت به روش سنتی اجرا

پ)آگاه نبودن کارفرما و یا مهندس مجری طرح به جزئیات آیین نامه و عدم توانایی در تمیز دادن حلات مختلف از یکدیگر

در سیستم قاب خمشی نوع اتصالات از ورق های بالا سری و زیر سری  که درمحل اتصال به ستون برای ایجاد جوش نفوذی کامل سنگ خورده است استفاده شود اما از آنجایی که متآسفانه عملیات جوش کاری در محل کارگاه های ساختمانی ونه در محل کار خانه صورت میگیرد کنترل کیفیت جوش بخصوص در هنگام مونتاژ در ارتفاع زیاد از زمین حتی به صورت عینی امکان پذیر نمی باشد همچنین در محل اتصال ورق به ستون بجای جوش نفوذی از جوش گوشه استفاده می شود ودر نتیجه در هنگام زلزله این نقات علاوه بر تحمل نیروی کمتر در حالت ترد شکن گسیخته خواهد شد .

  2- کیفیت پایین جوش به علت عدم وجود اموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای مهندسان وجوش کاران

یکی از مهمتری مشکلات موجود در اجرای ساختمان های فولادی در کشور کیفیت پایین جوشکاری ساختمان می باشد عوامل مختلفی در این امر تآثیر می گذارند استفاده از جوش های کارگاهی حتی در مورد جوش نفوذی و اجرای کل جوشکاری در کارگاه  ساختمانی و استفاده از نیروی انسانی غیر مجرب از عوامل اصلی پایین امدن کیفیت جوشکاری ساختمان می باشد .

در بسیاری از موارد سطح فلز در حال جوش آلوده به روغن یا مواد نامناسب دیگر است ویا اینکه روی فلز زنگ زده یا رنگ خورده جوش داده می شود .گاه در فاصله بین پاس های متوالی جوش حتی از جدا نمودن گل جوش کاری خود داری می شود و یا بدون برداشتن گل جوشکاری اقدام به رنگ زدن و ضد زنگ می شود .انواع جوشهایی که درانواع کارهای ساختمانی بسیار از آن استفاده می شود جوش سربالا می باشد . به علت سختی اجرا در غالب موارد این جوش از کیفیت پایینی برخوردار است.در بسیاری از موارد در اپر تکنیکهای نامناسب جوشکاری  نقایصی چون تابیدگی و پیچش در قطعات اتفاق می افتد.

عیوبی نظیر نفوذ ناقص بریدگی کنار جوش اختلاط سرباره تخلخل و وجود ترک در فلز مادر باعث کاهش ظرفیت باربری قطعات می باشد. یکی از متداولترین اشکال مقاطع مورد استفاده در سازه های فولادی تیر های لانه زنبوری می باشد. در بسیاری از موارد جوش میانی تیر از کیفیت پایینی برخوردار است.متاسفانه طراحی واجرای پلکانهای فولادی در ساختمان ها نیز از کیفیت پایینی برخوردار است وباوبا توجه به عملکرد مناسب اینقسمت ساختمان پس از زلزله دقت لازم در ساخت آن مبذول نمی شود.

3- نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوش کاری در ساختمان های شهری در کشور

باتوجه به اهمیتی که شهرداری برای مسائلی از قبیل پارکینگ و نورگیرها و مسائلی از این دست قایل است مشاهده می شود که دبیشتر توجه مهندسان نیز به این موارد معطوف است و توجه ئچندانی به مسائل سازه ای نمی شود البته بهاین نکته نیز باید توجه کرد که به علت آموزش بسیار کمی که در واحد های درسی دانشجویان عمران  مهندسینی که از این دانشگاه فارغ تحصیل می شوند در این ضمینه دارای اطلاعات کافی نیستند و به عنوان مهندس ناظر نمی توانند مسئولیت خود راغ به خوبی انجام دهند البته  باید به سختی کار هم توجه کرد .به علت جوشکاری در ارتفاع  اغلب مهندسین از انجام بازدید این جوشها طفره میروند در نهایت امر اینگونه کهاز ظواهر امر مشخص است .شهر داری ها نیز در این زمینه کوچکترین نقشی ایفا نمی کند و هیچ گونه نظارتی بر اجرای ساختمان ها ندارند.

 

 

4- عدم طرح دقیق اتصالات جوشی با توجه به عملکرد مورد نظر آنها

بسیاری از کارفرمایان عمل طراحی سازه و ایجاد تمهیدات مقابله با زلزله را یک امر زاید می دانند و تلاش می کنند تا کمتری هزینه را صرف این کار نمایند از طرف دیگر شهرداریها نیز کمترین نظارتی بر طرح واجرای سازه نداشته فقط به مسائل معماری توجه می کنند . این عوامل دست بر دست هم می دهند تا فقط حق امضای مهدسین  سازه اهمیت داشته باشد .به خاطر همین موضوع مهندسین سازه اغلب کمترین وقت را صرف این عمل می کنند .

نتیجه گیری :

اجرای جوش کار گاهی و نبود آموزش کافی برای مهندسان عمران و عدم نظارت کافی بر حسن اجرای جوش و.....مشکلاتی است که این صنعت را رنج می دهد .برای رفع این موارد بهترین راه

1-در صورت امکان استفاده از جوش در کارخانه بجای جوش کارگاهی

2-بالابردن سطح آگاهی عمومی جامعه دربارهزلزله بر ساختمان ها

3-آموزش جوشکاری برای جوشکاران و دادن گواهینامهبه جوشکاران ماهر ساختمانی

4-آموزش جوشکاری به عنوان واحد درسی به مهندسین عمران و یا ایجاد شاخه جدیدی تحت عنوان بازرسی جوش اسکلت برای مهندسین ناظر

5-تقویت سیستم نظارتی موجود و ایجاد سیستم های نظارتی ناظر بر کار مهندسین عمران

 

 


مطالب مشابه :


جوشکاری

تست جوش اسکلت فلزی و سوله ها - جوشکاری - انجام تست جوش با روشهاي ut,mt,pt,vt,rt براي سفارش تست با
اجرای ساختمان اسکلت فلزی

مهندسی عمران - اجرای ساختمان اسکلت فلزی - وبلاگ شکیب ایرانی - مهندسی عمران
مزایا ومعایب ساختمان های اسکلت فلزی ( مزایا و معایب ساختمانهای اسکلت فلز )

مزایا ومعایب ساختمان های اسکلت اتصال با جوش بعلت عدم مهارت جوشکاران ، استفاده از ماشین
معایب جوشکاری در ساختمان های اسکلت فلزی

علمی ,اجتماعی,عشقی,طنز - معایب جوشکاری در ساختمان های اسکلت فلزی -
معایب جوشکاری در ساختمان های اسکلت فلزی

به سایت ( سازه فلز ) ساخت و نصب سازه های اسکلت فلزی خوش امدید معرفی سازه فلز سازه فلز سازنده
ساختمان اسکلت فلزی

←☺☻→ - ساختمان اسکلت فلزی - medademeshki architecture group پس ازآن که علامت گذاری تمام شد بر طبق آکسی
الكترودهاي جوشكاري زير آبي

تست جوش اسکلت فلزی و سوله ها - الكترودهاي جوشكاري زير آبي - انجام تست جوش با روشهاي ut,mt,pt,vt,rt
انواع اسکلت ساختمانی

مرکز مشاوره عمرانی و معماری آرتسین - انواع اسکلت ساختمانی - مهندسی
ساختمان های اسکلت فلزی

ساختمان های اسکلت فلزی: در این نوع ساختمان ها برای ساختن ستون ها و پل ها از پروفیل های فولادی
برچسب :