بازدید از مرغداری

بسمه تعالی


خلاصه بازدید از مرغداری واقع در جاده فرح آباد، سوته

در تاریخ 23/1/ 88 روز یکشنبه به اتفاق دانش آموزان دو کلاس پایه ی اول پیش حرفه ای از

مرغداری

بازدید به عمل آمد. در این بازدید مسئول مرغداری توضیحات مختصری دادند که به شرح ذیل می باشد.

در ابتدا دانش آموزان بازدید کننده،  خواسته شد از روی آبی که حاوی محلول ضد عفونی کننده بود عبور

کنند تا باعث انتقال بیماری نشوند.

در مرغداری از جوجه های 1 روزه نگهداری می شود تا 45 روزه شوند و تبدیل به مرغ های گوشتی

شوند.

غذای جوجه ها: ذرت، سویا و یکسری مواد ترکیبی که خودشان تهیه می کردند را شامل می شد.

ورود به مرغداری به دلیل انتقال بیماری و حساس بودن جوجه ها نسبت به کوچکترین آلودگی ممنوع

بوده و بازدید کنندگان فقط می توانند از جلوی در ورودی مرغداری  ناظر جنب و جوش جوجه ها باشند.

با تشکر از مسئولین مرغداری که اجازه بازدید را دادند و با تشکر از جناب آقای سید حسین قاسمی،

کارشناس محترم مدیریت استثنایی که هماهنگی های لازم ، جهت بازدید از این مرغداری را برایمان

فراهم ساختند.

و با تشکر ازسرکار خانم زارعی، مشاور مرکزکه در این بازدید همراهمان بودند و مسئولین محترم

مرکز استثنایی حکمت ساری که امکانات رفاهی را جهت بازدید در اختیارمان قرار دادند.


بی بی عایشه آبادی ، دبیر حرفه و فن


مطالب مشابه :


هشدارهای حفاظتی (برای مسافران نوروزی)

معاونت پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک ساری آموزش وپرورش این ناحیه وزارت آموزش
تبریک

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
مسابقه كتاب خواني

و معارف اسلامی ناحیه 2 ساری تحصيلي وزارت آموزش وپرورش آموزش وتبليغ
بازدید از مرغداری

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
هنرستانهای پسرانه ناحیه ری1

فني وحرفه اي و كاردانش آموزش وپرورش ري کاردانش ناحیه وزارت آموزش وپرورش;
هفته جهاني ناشنوايان مبارك

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
دعوت نامه برای بازدید از نمایشگاه

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
پیام بهداشتی برای تغذیه

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
سازماندهی سال 90-89

آموزش وپرورش اداره ناحیه 2 ساری اداره ناحیه 1 وزارت آموزش و
فراخوان دبيرخانه راهبري ديني وقرآن كشور

۱۱ بعد از ظهر توسط گروه الهیات و معارف اسلامی ناحیه 2 ساری تحصيلي وزارت آموزش وپرورش
برچسب :