طرح تفصيلي منطقه هشت شهرداري تهران

 

طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ( ترمينال ) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد.

   درواقع طرح هاي جامع در دو مرحله تهيه مي شوند. مرحله اول شامل انجام بررسي ها، شناخت وضع موجود شهر مانند مطالعات جغرافيايي، اقليمي، تاريخي و بررسی ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و در بخش آخر این مطالعات جمع بندی و تجزیه و تحلیل می باشد. در مرحله دوم، طرح کالبدی شهر و گزارش های مربوطه ارایه می شود.

   طرح جامع شهري، به منظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه ي شهر و تامين نيازمنديهاي آن بر مبناي پيش بيني ها و اهداف توسعه شهري، تهيه ميشود. طرح جامع بيشتر در مورد شهرهاي بزرگ و يا شهرهايي كه بيش از 25000 نفر جمعيت دارند، به مرحله ي انجام در مي آيد. طرح جامع، عبارتست از برنامه اي كه به صورت راهنما عمل كند.

   در حقيقت، طرح جامع را ميتوان سيستمي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سياست هاي شهري را تعيين مي كند. از طرف ديگر، طرح جامع را مي توان منطقي جهت انتخاب الگوي صحيح استفاده از اراضي شهري دانست.

   روش مطالعه و انجام يك طرح جامع شهري، عبارت است از مطالعه وضع موجود، تجزيه تحليل و نتيجه گيري از وضع موجود، تعيين اهداف و اولويتها، انجام پيش بيني هاي لازم، ارائه طرحها و برنامه هاي توسعه شهري و اجراي آنها.

   طرح جامع شهري، بيشتر به منظور ترويج ضوابط شهرسازي، كنترل توسعه شهرها، گرايش به نظام برنامه ريزي و هماهنگ سازي بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، با توجه به كيفيت محيط زيست و بر اساس شناخت حوزه هاي نفوذ طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهرها تهيه ميشود.

   با توجه به تعاریف مذکور ویژگی های اساسی طرح جامع شهری را چنین می توان برشمرد:
الف) طرح جامع، طرحی است کالبدی فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری، به بهبود سازمان فضایی شهر و رفاه اجتماعی مردم می پردازد.
ب) طرح جامع از نظر زمان ميان مدت و به لحاظ مقياس برخورداري كلي است و سياست هاي كلي توسعه شهر را تا مدت ده سال تعيين مينمايد.

ج) در طرح جامع نه تنها خود طرح بلکه منطقه آن نیز مورد توجه قرلر می گیرد.

د) طرح جامع وسيله اي است براي سهل كردن تصميم گيري و سياست گذاري؛ كه نقش هدايتي آن از جنبه هاي با ارزش طرح است.

   پس از انقلاب نام طرح های جامع به طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ شهرها تغییر یافت. به دلایلی نیز مراحل کار از دو مرحله به چهار مرحله افزایش یافت.

   مقياس نقشه هاي شهري، در طرح هاي جامع شهري اغلب 10000/1 ،  5000/1   ،   2500/1  است.

3-طرح تفصیلی شهری Plan    Detailed

   طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری را در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت، تراکم در واحدهای شهری، اولویت های مربوط به مناطق بهسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود.

   طرح تفصيلي متعاقب طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه هاي اجرايي تصويب شده ي اين طرح صورت مي پذيرد.

   طرح تفصيلي در حقيقت، تنظيم برنامه هاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهري و طراحي آنهاست.

طرح تفصيلي شامل چهار مرحله به قرار زير است:

1-  مرحله بازشناسي

2-  مرحله تثبيت برنامه ها و طرح هاي اجرايي

3-  مرحله تشخيص و تعيين اولويت ها

4-  مرحله انجام و اجراي محتواي طرح و كاربرد اراضي

   اندازه نقشه ها در طرح هاي تفصيلي معمولاً 500/1 ، 1000/1  ،  2000/1  است.

سازمان مسئول طرح هاي جامع و تفصيلي وزارت مسكن و شهرسازي است.

ضمناً يادآور ميشود سابقه ي تهيه ي طرح هاي جامع و تفصيلي در ايران به حدود سالهاي 47-1346 باز ميگردد.

3-طرح هادی شهری Plan Guide

   طرح هادي شهري بيشتر براي شهرهاي كوچك و شهرهايي كه تا حدود 25000 نفر جمعيت دارند، تهيه ميشود.طرح هادي در حقيقت تعيين كننده اصول كلي توسعه شهرهاست. در اين طرح بيشتر هدايت توسعه شهرها مورد توجه قرار دارد.از طرح هادي ميتوان به عنوان برنامه ي راهنماي توسعه شهر نام برد .

   اين طرح، برنامه ي قبل از اجراي طرح جامع است. طرح هادي براي شهرهايي تهيه ميگردد كه يا فاقد بودجه طرح جامع ميباشند و يا امكان اجراي طرح جامع در آنها، فراهم نشده است.طرح هادي در كشور ما، داراي سابقه طولاني تري نسبت به طرح جامع است؛ سازمان مسئول طرح هاي هادي شهري نيز وزارت كشور ميباشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری و رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دویست وپنجاه ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با ارائه گزارشی از چگونگی تهیه طرح های جامع و تفصیلی و اهداف مورد نظر گفت: تهران باید به شهری دانش پایه و هوشمند تبدیل و اقتصاد آن نیز برپایه دانش اداره شود.

جلیل حبیب اللهیان با بیان این که تهران در چشم انداز بیست ساله جایگاه بسیار مهمی دارد گفت: متأسفانه اکنون تهران از بسیاری شهرهای دنیا عقب بوده و به دلیل بی توجهی ها، این شهر مورد ظلم واقع شده است.

به گفته وی بسیاری از مسائل شهر به دلیل فقدان مدیریت شهری واحد در اختیار شهرداری نیست ولی چون در اینجا طرح جامع مطرح است باید به کلیه مسائل شهر توجه کنیم.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان این که اجرایی شدن طرح جامع و تفصیلی به پیش زمینه هایی نیاز دارد گفت: تهران صرفا با طرح های جامع و تفصیلی، شهر نمی شود بلکه طرح های موضعی و موضوعی لازم است تا تهران شهر شود ضمن این که بدون همکاری و تعامل دولت و دستگاه های اجرایی این کار شدنی نیست.

از سوی دیگر مسعود شفیق مشاور عالی طرح جامع و تفصیلی تهران، ارتقای افق های منطقه ای، تعیین حریم مناسب و تثبیت محدوده تهران، حفاظت محیط زیست، ایمن سازی، بهبود شبکه های ارتباطی، تثبیت سطوح اراضی مسکونی، کنترل میزان تراکم و استفاده از اراضی شهری جهت گسترش فضاهای عمومی، بهسازی و نوسازی و بازسازی شهر تهران و به ویژه بافت های فرسوده، ارتقاء کیفیت زیست و رفاه شهری، حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی و توسعه فضاهای عمومی گردشگری را مهم ترین اهداف طرح جامع عنوان کرد.

وی با اشاره به این که کنترل جمعیت و ساماندهی اسکان جمعیت برای تثبیت ۶/۸ میلیون نفر پیش بینی شده است گفت: جلوگیری از ساخت و ساز مسکونی غیرمجاز در کاربری های نظامی و باغات ازجمله راهبردهای این طرح خواهد بود.

به گفته وی هدف از تهیه طرح جامع جدید دستیابی به سندی بوده است که بتواند ضمن تشخیص و تبیین مسائل و مشکلات تهران در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و شهری و بررسی محدودیت ها و امکانات و حل آنها، راهکارهای مناسبی را نیز در هر سه سطح فوق تدوین و پیشنهاد کند .

از سوی دیگر نادر شریعتمداری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با انتقاد از ثابت نگه داشتن جمعیت در طرح جامع و تفصیلی گفت: رشد جمعیت در این طرح باید در سقف ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر متوقف شود این درحالی است که باید اجازه دهیم شهر روال طبیعی خود را طی کند و به فکر ایجاد زیرساخت ها باشیم.

شریعتمداری گفت: افزایش ساخت و ساز ربطی به رشد جمعیت ندارد و افزایش ساخت و ساز در حد ۴ طبقه باتوجه به ضرورت نوسازی بافت های فرسوده نیاز شهر تهران است.

حمزه شکیب عضو کمیسیون شهرسازی نیز با بیان این که تحقق اهداف طرح جامع و تفصیلی، آرمانی و آرزوی همه ما است گفت: ولی معلوم نیست در طرح جامع و تفصیلی چقدر به ایمنی شهر به لحاظ فرسودگی لوله های نفت و گاز توجه شده و در صورت بروز مشکل ایمنی های لازم در چه حدی خواهد بود؟

رئیس شورای شهر نیز گفت: بحث شرح خدمات مشخص و برای طرح جامع تدوین شده است. مهدی چمران افزود: طرح جامع و تفصیلی هریک شرح خدمات جداگانه ای دارد و اصول آن نیز مشخص است.
از سوی دیگر نایب رئیس شورای شهر تهران خواستار تحقیق و تفحص از کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات مربوط به ساخت و ساز در تهران شد.

حسن بیادی گفت: این تحقیق و تفحص باید از سال ۸۲ در شهرداری صورت گیرد.وی افزود: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره ساخت و سازهای غیرمجاز تنها با حکم دیوان عدالت اداری تغییر می کند.بیادی به نمونه ای از این تخلفات اشاره کرد و گفت: در پرونده ای که اسناد آن موجود است، ۱۳۶ هزار متر تخلف درمورد ساخت وساز صورت گرفته است که خواستار رسیدگی هستیم.وی گفت: این تخلف میلیاردی باید مجددا به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود و در آنجا بررسی شود.

از سوی دیگر امیررضا واعظی آشتیانی عضو هیأت رئیسه شورا نیز گفت: شهرداری از سال ۸۳ برای تثبیت تجاری ها تخفیف هایی را در نظر گرفت که در سال اول شامل ۵۰ درصد تخفیف بود و در سال بعد این تخفیف کاهش یافت ولی تکلیف این موضوع در سال ۸۵ هنوز مشخص نشده و این موضوع به مردم فشار می آورد.

خزانه دار شورای شهر خاطرنشان کرد که شهرداری در این باره نبایدبدون مصوبه شورای شهر عمل کند.

حسن زیاری رئیس کمیسیون شهرسازی نیز گفت: شهرداری موظف بوده ظرف ۱۵ روز لایحه مربوط به تثبیت تجاری ها را به شورای شهر ارائه دهد ولی با گذشت دو هفته از مهلت داده شده این لایحه هنوز به شورای شهر ارسال نشده است.

 


مطالب مشابه :


فایل کامل طرح تفصیلی تهران

فایل کامل طرح تفصیلی منطقه 1 تهران. به همراه کلیه پیوستها کلیه ی نقشه ها و آخرین الحاقات و
نقشه های طرح جامع تهران

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تهران91 دانلود طرح تفصیلی تهران91 پروژه هاي درحال اجراي شهرتهران
طرح تفصیلی مناطق شهر تهران

فروش دی وی دی طرح تفصیلی مناطق 22 گانه شهر تهران هر منطقه در یک دی وی دی شامل نقشه های منطقه
ضوابط جدید طرح تفصیلی تهران

ضوابط طرح تفصیلی ارائه گزارش توجیهی نقشه های طرح اولیه و سه بعدی طرح تفصیلی تهران
بررسی ملک در طرح تفصیلی جدید شهر تهران

در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران می توان از ضوابط ملک پرونده و دريافت دستور نقشه
طرح تفصيلي منطقه هشت شهرداري تهران

اندازه نقشه ها در طرح از سوی دیگر مسعود شفیق مشاور عالی طرح جامع و تفصیلی تهران
طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران

طرح های جامع و تفصیلی شهر طرح های تفضیلی مناطق 22 گانه شهر تهران دانلود نقشه های کامل
دانلود نمونه فایل نقشهGIS و نقشه طرح تفصیلی شیراز (مهندس حسن فراهانی)

دانلود نمونه فایل نقشهgis و نقشه طرح تفصیلی شیراز شورای انتظامی استان تهران. پلیس
دستور نقشه

دستور نقشه و آئین نامه های شهرداری و طرح تفصیلی . در تهران برخی از اطلاعات ملک با
برچسب :