کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

گرایش مهندسی صنایع_صنایع :

می توان گفت مهمترین٬و پیچیده ترین امتحان ورودی کارشناسی ارشد متعلق به گرایش مهندسی صنایع_صنایع می باشد.دروسی که در این گرایش از دانشجویان امتحان گرفته می شود نسبت به گرایش های دیگر برای دانشجویان صنایع تخصصی تر بوده و لذا دانشجویان صنایع از این جهت از دانشجویان رشته های دیگر جلوتر هستند ولی باید بگوییم سخت ترین امتحان ورودی مربوط به این گرایش می باشد.

فارغ التحصیلان این گرایش توانایی کارهایی از قبیل مدلسازی ٬برنامه ریزی درپروژه های مختلف٬ بررسی مشکلات و ارائه بهترین الگوها در سازمان ها و کارخانه ها برای بهینه سازی مسائل مختلف از قبیل انسان ٬مواد و ماشین آلات را دارا هستند.

آنها سعی می کنند ارتباط منطقی بین اجزاء انواع سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آنها را افزایش دهند. البته باید عرض کنیم که شاید این اهداف در مورد مهندسین صنایع در دوره کارشناسی (گرایش تولید صنعتی و گرایش تحلیل سیستم ها)نیز صادق  باشد ولی دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد سعی می کنند مطالب را بصورتی عمیقتر و تخصصی تر دنبال کنند.و مخصوصا با خواندن درس هایی که به برنامه ریزی و مسائل سیستماتیک مربوط می شود مدلسازی و ارائه الگوهای مناسب را در خود تقویت کنند.

دروس امتحان ورودی کارشناسی ارشد وضرایب آن: تحقیق درعملیات1(ضریب2)آمارو احتمال(ضریب2) طرح ریزی واحدهای صنعتی(1)کنترل موجودی(1)زبان عمومی و تخصصی(1)

واحدهای درسی در طول دوره کارشناسی ارشد:

واحد های زیر برای دانشجویان اجباری می باشند:

واحد

نام درس

3

اقتصادمهندسی پیشرفته

3

طراحی سیستمهای صنعتی

3

سیستمهای صف

3

روشهای آماری

دانشجویان می بایست از واحد های زیر 12 واحد را به اختیار بگذرانند

واحد

نام درس

3

برنامه ریزی تولید پیشرفته

3

شبیه سازی کامپیوتر

3

فرایندهای احتمالی

3

برنامه ریزی پیشرفته

3

برنامه ریزی پویا

3

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

3

تصمیم گیری چند معیاره

3

تحلیل سیستمها

3

پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

2

مباحث ویژه در مهندسی صنایع

و در پایان 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه پژوهشی.

گرایش مهندسی صنایع_سیستمهای اقتصادی و اجتماعی:

پیچیده ترین سیستم ها، سیستمهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسان یا گروهی از انسانها مرتبط باشند. بدین جهت سیستمهای اجتماعی و اقتصادی که بطور مستقیم با انسان سرو کار دارند، از نظر تحلیل، پیش بینی رفتار و کنترل جزو پیچیده ترین سیستمها دسته بندی می شوند. بطور کلی هدف از بوجود آمدن رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، تربیت افراد یا افرادی است که بتوانند با ابزار و مدلهای مختلف، سیستمهای پیچیده را شناسایی، تحلیل ، پیش بینی و اصلاح کنند.

 بطور کلی، دانشجویان این رشته با ابزارهای مختلفی برای آنالیز سیستمهای مختلف آشنا می شوند. بعنوان مثال می توان از تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی، سیستمهای پیشرفته غیر خطی و خطی و دینامیک، مدلهای رگرسیونی و اقتصاد سنجی، منطق فازی، شبکه های عصبی و ... نام برد. بعلاوه دانشجویان این رشته با مبانی اقتصاد خرد و کلان نیز علاوه بر اقتصاد سنجی آشنا می شوند.

ازآنجاکه این رشته در ایران، رشته تقریبا نوظهوری است، دانشکده ها و دانشگاههای مختلف به سلیقه خود و بطور متفاوت با این رشته برخورد می کنند. بعنوان مثال دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و موسسه عالی پژوهش بیشتر گرایشات اقتصادی، دانشکده صنایع دانشگاه شریف بیشتر گرایش تحقیق در عملیات و مدلسازی و دانشگاههای دیگر ایران نیز هرکدام بنابر قدرت هیات علمی خود بیشتر به گرایشات خاصی تکیه می کنند. با این حال جهت گیری کاملا به عهده خود دانشجو است که می تواند با انتخاب دروس اختیاری به سمت خاصی حرکت کند. به عنوان مثال پروژه های ورودیهای سال 1382 دانشکده صنایع-مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، کارهای متفاوتی از جمله پیش بینی و تحلیل تابع تقاضای یکی از بانکهای ایران، ارایه ااگوهای نظارتی، معرفی روش جدید مکاشفه ای برای مسایل گراف، پیش بینی حاملهای انرژی، ارایه روشهای جدید شبیه سازی و ... بوده است.

فارغ اتحصیلان این رشته می توانند به عنوان مهندس صنایع در واحدهای تولیدی و کیفی و خدماتی (خودرو سازی، شرکتهای نفتی و ...) و یا بعنوان سیستم آنالیست در واحدهای مالی و بانکی و بیمه و وزارتخانه ها و ...  فعالیت کنند. از آنجاکه این رشته بسیار گسترده است، هرکس بنابر علاقه خود به سمت خاصی حرکت می کند و بدین جهت شغل آینده فارغ التحصیلان بیشتر به جهت گیری و حرفه خودش باز می گردد.

بعلاوه فارغ التحصیلان این رشته امکان ادامه تحصیل در رشته های مختلف مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت و حتی در مواردی علوم کامپیوتر و علوم ریاضی را دارند. بعنوان مثال فارغ التحصیلان امسال این رشته از دانشکده صنایع دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل در رشته هایی مثل مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت از دانشگاههای مطرح آمریکایی، کانادایی و اروپایی پذیرش گرفته اند.

همانطور که گفته شد، در این رشته داوطلبان مختلف از رشته های مختلف شرکت می کنند و برای نمونه رتبه ها و رشته ها و دانشگاههای رتبه های برتر کنکور سال 1382 در این رشته، در ذیل آورده شده است.

رتبه 1 – مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه تهران

رتبه 2- ریاضیات کاربردی- دانشگاه تبریز

رتبه 3- مهندسی صنایع- دانشگاه شریف

رتبه 4- مهندسی مکانیک- دانشگاه امیرکبیر

رتبه 5- مهندسی عمران- دانشگاه امیرکبیر

برای شرکت در آزمون ورودی این رشته، داوطلب باید در امتحان دروس ریاضی 1و2 (ضریب 3)، آمار و احتمال (ضریب 3)، زبان(ضریب 2)،برنامه نویسی  کامپیوتر(ضریب 2) و تحقیق در عملیات (ضریب 2) شرکت کند. با توجه به ظرفیت اندک پذیرفته شدگان (حدود ۱۵۰نفر) و تعداد زیاد شرکت کنندگان (بیش از 5000 الی 6000 داوطلب) شانس با داوطلبانی است که اولا از پایه ریاضیات قوی تری برخورداد باشند و ثانیا تمام دروس یاد شده را با جدیت پیگیری کنند.

همانطور که می توان مشاهد کرد، قبولی در این رشته خیلی به رشته کارشناسی شخص مورد نظر بستگی نداشته و بیشتر از آن به نحوه مطالعه و علاقه داوطلبین بستگی دارد. لذا این امکان برای همه داوطلبان عزیر وجود دارد که صرفنظر از رشته تحصیلی خود در این رشته کاملا موفق باشند

واحدهای درسی در طول دوره کارشناسی ارشد:

9 واحد٬ واحدهای مقدماتی که برحسب درصدهای آزمون ورودی نیازمند/بی نیاز از گذراندن این واحدها می باشند:

واحد

نام درس

3

تحقیق در عملیات (2)

3

آمار مهندسی

3

اقتصاد عمومی

12 واحد واحدهای اجباری می باشد:

واحد

نام درس

3

برنامه ریزی ریاضی

3

اقتصاد سنجی

3

اقتصاد کلان پیشرفته

که البته سه واحد از بین واحدهای زیر انتخاب می شود:

واحد

نام درس

3

مدیریت زمان

3

اقتصاد خرد پیشرفته

3

شبیه سازی کامپیوتر

3

سیستمهای پویا

دانشجویان باید از بین واحدهای زیر نیز 12 واحد را به عنوان واحدهای اختیاری بگذرانند:

واحد

نام درس

3

برنامه ریزی تولید پیشرفته

3

شبیه سازی کامپیوتر

3

فرایندهای احتمالی

3

مدیریت زمان

3

برنامه ریزی پویا

3

سیستمهای پویا(1)

3

سیستمهای صف

3

مدلهای زمان بندی

3

تئوری تصمیم

3

بهینه سازی مدلهای غیرخطی

و در آخر 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه پژوهشی

گرایش مهندسی صنایع _مدیریت سیستم وبهره وری:

همانطور که از نام این رشته پیدا است دانشجویان این رشته با یادگیری مسائلی از تلفیق بهینه عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدفهای مدیریتی و بهینه سازی گام برمی دارند اصولا از فارغ التحصیلان این گرایش انتظار می رود با بکارگیری دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می خوانند بتوانند به مدیریت واحدهای صنعتی و همچنین تجزیه و تحلیل مسائل مدیریتی و نارسائی های سازمان هابپردازند.دانشجویان

این رشته با توجه به دروسی که در دوره کارشناسی ارشد می گذرانند و همچنین دروسی که در امتحان ورودی آن دانشجویان باید بلد باشند در مجموع بیشتر به درد فارغ التحصیلان رشته های فنی (غیر صنایع) می خورد تا بتوانند علاوه بر جنبه های فنی به مسائل مدیریتی و اقتصادی با دیدی در جهت بهبود بهره وری یک سازمان نگاه کنند.

همچنین ادامه تحصیل در این رشته فرصت مغتنمی است تا دانش آموختگان رشته ریاضی کمی از روابط و فرمولهای محض ریاضی فارغ شده و علم ریاضی را بصورت ابزاری موثر در حل مسائل مدیریتی اقتصادی و صنعتی بکار بندند و زمینه های جذب موثرتر در بازار کار را برای خویش فراهم آورند.

ولی این گرایش از نظر اولویت در درجه آخر برای یک مهندس صنایع (جهت شرکت در آزمون دانشگاه آزاد)بشمار می آید زیرا صرف نظر از دروسی که باید در کنکور ورودی امتحان دهد دروسی را می خواند که خیلی از آنها را با کم وزیاد در دوره کارشناسی گذرانده است .یعنی اینگونه بیان کنیم که ورود دانشجویان مهندسی صنایع به این گرایش تلف کردن وقت و هزینه می باشد (تا این حد که  اصلا مهندسین صنایع اجازه ندارند در کنکور این گرایش در دانشگاه دولتی شرکت کنند).

در ضمن داوطلبان این رشته باید حداقل 3 سال سابقه کار در مدیریت پس از اخذ مدرک کارشناسی در واحدهای صنعتی داشته باشند وبه هنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمایند (البته فقط مدرک سه سال سابقه مدیریت لازم است، یعنی: می شود اصلا سابقه هم نداشت)بدیهی است در غیر اینصورت قبولی ایشان لغو خواهدشد.

داوطلبان باید موارد زیر را درامتحان ورودی این گرایش امتحان دهند:زبان عمومی (ضریب3)ریاضی 1و2(ضریب3)آمار و احتمال(ضریب2)معلومات عمومی مدیریتی (تجارت مدیریتی)(ضریب2).

واحدهای درسی در طول کارشناسی ارشد:

12 واحد واحدهای مقدماتی که برحسب درصد های آزمون ورودی نیازمند /بی نیاز از گذراندن این واحد های می باشند:

واحد

نام درس

3

تحقیق در عمیلیات (2)

3

آمار و احتمال مهندسی

3

حسابداری صنعتی

3

اقتصاد خرد

15 واحد زیر واحدهای اجباری می باشند:

واحد

نام درس

3

کنترل تولید

3

مدیریت عملیات

3

مدیریت کیفیت و بهره وری

2

برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

2

رهبری و سازمان

2

مدیریت منابع انسانی

  دانشجویان می بایست از واحد های زیر 12 واحد را به اختیار بگذرانند:    

واحد

نام درس

3

تصمیم گیری چند معیاره

3

مدیریت تکنولوژی

3

بازاریابی

3

مدیریت مالی

3

سیستمهای پویا(1)

3

فرایندهای احتمالی واحتمال کاربردی

3

اقتصاد سنجی

3

شبیه سازی کامپیوتر

3

پیش بینی و تحلیل سریهای زمانی

3

سیستمهای صف

3

سیستم های فازی دربرنامه ریزی وتصمیم گیری

و در پایان 2 واحد سمینار و 6 واحد پروژه پژوهشی.

      باید توجه داشت این واحدها با توجه به دانشگاه های مختلف تفاوت دارد.

  


مطالب مشابه :


ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران

ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مهندسی صنایع - کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های سراسری در
ظرفیت پذیرش رشته مدیریت صنعتی در کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع ظرفیت پذیرش رشته مدیریت صنعتی در کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصيل. ظرفیت
اخبار سایت

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سراسری و دانشگاه آزاد جزئی از ظرفیت دانشگاه
ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کلیه دانشگاههای ایران:

آزمون کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه مورد نظر ارشد مهندسی صنایع
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد 88 رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد 88 رشته ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد
منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه /گرایش صنایع. آزاد واحد علوم و
آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

دانشجویان مهندسی صنایع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع شرکت در آزمون دانشگاه آزاد) درسی در طول کارشناسی ارشد:
برچسب :