داستان زیبا در مورد بسم ا.. الرحمن الرحیم

436081.jpg
در شأن و منزلت بسم الله همین بس که به فرموده امیرالمومنین علی بن ابیطالب سلام الله علیه، اسرار کلام خداوند در قرآن است و اسرار قرآن در سوره فاتحه و اسرار فاتحه در "بسم الله الرحمن الرحیم" نهفته است.

گویند مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین.
این زن تمام کارهایش را با "بسم الله" آغاز می کرد. شوهرش از توسل جستن او به این نام مبارک بسیار غضبناک می شد و سعی می کرد که او را از این عادت منصرف کند.
روزی کیسه ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نگه دارد زن آن را گرفت و با گفتن
" بسم الله الرحمن الرحیم" در پارچه ای پیچید و با " بسم الله " آن را در گوشه ای از خانه پنهان کرد، شوهرش مخفیانه آن طلا را دزدید و به دریا انداخت تا همسرش را محکوم و خجالت زده کند و "بسم الله" را بی ارزش جلوه دهد.
وی بعد از این کار به مغازه خود رفت. در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد آن مرد ماهی ها را خرید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای نهار آماده سازد.
زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود درون شکم یکی از ماهی هاست آن را برداشت و با گفتن "بسم الله" در مکان اول خود گذاشت. شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد. زن مومنه فورا با گفتن "بسم الله" از جای برخاست و کیسه زر را آورد شوهرش خیلی تعجب کرد و سجده شکر الهی را به جا آورد و از جمله مومنین و متقین گردید.
منبع:http://www.quranct.com

پی نوشت:

[خزینةالجواهر ص 612]


مطالب مشابه :


راه‌اندازی اتوماسیون اداری در آموزش پرورش دماوند

راه‌اندازی اتوماسیون اداری در آموزش خبرگزاری فارس. مدیر آموزش و پرورش شهرستان
راه اندازی اتوماسیون اداری

راه اندازی اتوماسیون اداری - آموزش و پرورش خبرگزاري فارس اداره كل آموزش و پرورش
متن مجری گری امام زمان (عج)

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
راهكارهاي عملي براي توسعه مهدويت در مدارس

اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس.
نمونه ابلاغ اعضای ستاد اقامه نماز مدرسه

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
داستان زیبا در مورد بسم ا.. الرحمن الرحیم

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
متن مجری 13 آبان

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
برنامه زمانبندی مسابقات قرآن و معارف اسلامی مرحله منطقه

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
سرود های میلاد امام رضا (ع)

سرگروه پرورشی اداره آموزش و پرورش خفر اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش فارس.
برچسب :