13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك

كسي كه قيمت و بهاي كار خود را نداند و از جملاتي مثل : توافقي !! فرقي نمي كند !! شما بفرماييد !!! طبق اصل حقوقي شركت !!! وو...... استفاده كند و در رزومه خود بنويسد / ارزش كار تخصصي و ارزش شخصيتي خود را زير سوال خواهد برد.

بسياري از دوستان از ما مي پرسند كه : پست حسابدار و يا رئيس حسابداري به آنها در جايي پيشنهاد شده است و نمي دانند بايستي چقدر حقوق درخواست كنند !!

در اين قسمت قصد داريم انواع پست ها و مشاغل حسابداري و مالي را بررسي نموده و شرح وظايف هر كدام را تشريح و ميزان حقوق و دستمزدي را كه شما حسابداران عزيز بايستي از كارفرما بخواهيد را براي دوستان گرامي بازگو نماييم تا بدانيد وقتي در پستي از پست هاي مالي و حسابداري مؤسسه اي قرار گرفتيد بايستي چه كارهايي را كه در حوزه ي فعاليت شماست انجام دهيد و چه ميزان حقوق درخواست نماييد.

توضيح مهم : ( اين مبالغ تقريبي است و براي سال 1391 ارزيابي شده اند البته بسيار واضح است كه حقوق و دستمزد كارمندان در بسياري از مواقع بين كارمند و كارفرما به صورت توافقيست اما دوستان و همكاران گرامي بدانند كه نرخ شغل هاي حسابداري ذيل در همين حد است و علم و دانش و تخصص خود را كه سالها و با مشقات و صرف هزينه هاي بسيار بدست آورده اند را ارزان ارائه ندهند )
اين پست ها و مشاغل مختلف مالي عبارتند از :

عنوان شغلي

ميزان تحصيلات

سوابق كاري

حداقل حقوق

حداكثر حقوق

كمك حسابدار

فوق ديپلم يا ليسانس حسابداري

زير 5 سال

600 هزار تومان

800 هزار تومان

حسابدار

ليسانس حسابداري

5 سال

800 هزار تومان

200 / 1 ميليون

حسابدار مالي

ليسانس حسابداري

5-7 سال

1 ميليون

۵/۱ميليون

حسابدار صنعتي

ليسانس حسابداري

5-7 سال

1/5 ميليون

2 ميليون

حسابدار فروش

ليسانس حسابداري

5-7 سال

800 هزارتومان

1 ميليون

حسابدار انبار

ليسانس حسابداري

5-7 سال

800 هزار تومان

1 ميليون

حسابدار ارشد

ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري

5-7 سال

1/200

۷۰۰/۱

رئيس حسابداري

ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري

10 سال

1/800

۵۰۰/۲

مدير مالي

فوق ليسانس حسابداري

10-15 سال

4 ميليون

6 ميليون

معاونت اداري و مالي

فوق ليسانس يا دكترا حسابداري

10-15 سال

7 ميليون

12 ميليون

حسابرس داخلي

فوق يا ليسانس حسابداري

10 سال

2 ميليون

3 ميليون

سرپرست حسابرسي

فوق يا ليسانس حسابداري

10 سال

3 ميليون

۵/۳ميليون

مدير حسابرسي داخلي

فوق يا ليسانس حسابداري

10 سال

3/5 ميليون

4 ميليون
مطالب مشابه :


آماده به کار | به صورت نیمه وقت

با سلام و احترام فوق ديپلم حسابداري دارم 2 سال هم هست كه معلم حسابداري در آموزش و پرورشم 27
13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك

★★ܓܨتکاپوܓܨ★★ - 13 شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك - انجمن علمی حسابداری و مدیریت
استخدام حسابدار و کمک حسابدار

فوق ديپلم حسابداري + نوشته شده در چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۰ساعت 18:10 توسط مرتضي
نگاهی کوتاه به تعدادی از ورزشکاران،دانشجویان و فرهیختگان روستای لیچا

آقاي حيدر فرح بخش دانشجوي فوق ديپلم حسابداري. 21. آقاي رسول آقاجاني
حسابداري

حسابداري تعريف و مدت دوره آموزش تا مرحله فوق ديپلم 2 سال، ليسانس 4 سال، و فوق ليسانس 6 سال
خیـــلی مهـــم

فوق ديپلم يا ليسانس حسابداري: زير ۵ ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري: ۱۰
برچسب :