کارکلاسی حل جدول ۵-1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری وفناوری سال هفتم - اول متوسطه 1

ارتباط اجباری برای پرورش خلاقیت کارکلاسی صفحه ۵ چرخ خوشمزه بال پرنده صندلی صندلی چرخ دار- ویلچر- چرخ . فلک- صندلی به شکل چرخ- صندلی چرخ دار شیرینی خوشمزه به شکل صندلی صندلی بالدار- بالی به شکل صندلی- صندلی به نرمی بال قو صندلی پرنده - پرنده ای به شکل صندلی –صندلی به شکل پرنده کتاب کتابی به شکل چرخ- قفسه کتاب چرخان- کتابی در مورد چرخ- کتابی درمورد خوشمزه بودن غذا ها، شیرینی خوشمزه به شکل کتاب کتاب در مورد بال- کتابی به شکل بال- کتابی به شکل پرنده –کتابی در مورد پرنده- پرنده کتاب خوان کفش کفش چرخ دار- اسکیت- کفشی با رنگ آمیزی یک چرخ شکلاتی خوشمزه به شکل کفش- کفش خوشمزه کفش بالدار- کفشی به رنگ بال طاووس- بالی پوشیدنی همانند کفش کفش پرنده- کفش با بالهای یک پرنده- کفشی به شکل پرنده گل گل آفتابگردان- چرخی به شکل گل- چرخی با بوی گل ها- چرخی با رنگ آمیزی گل ها شیرینی به شکل گل- شیرنی خوشمزه به رنگ گل- گل خوشمزه بالی به شکل گل- گلی به شکل بال – بالی با بوی گل- بالی به جنس گل گلی پرنده- پرنده به شکل گل- پرنده ای برای گل- پرنده ای با بوی گل نیمکت نیمکت چرخ دار- نیمکت دایره ای- شیرینی خوشمزه به شکل نیمکت- نیمکتی خوشمزه نیمکتی به شکل گل- نیمکتی با بوی گل- گلی به شکل نیمکت – نیمکتی به اندازه گل نیمکت پرنده- نیمکتی به شکل پرنده- پرنده ای به اندازه نیمکت


مطالب مشابه :


حل جدول ۶-1 کارکلاسی کاروفناوری سال هفتم پودمان 1نوآوری وفناوری اول متوسطه 1

کار و فناوری حل جدول ۶-1 کارکلاسی حل جدول ۵-1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری وفناوری سال هفتم
جواب پرسش صفحه 6 کتاب کاروفناوری پایه هفتم - اول متوسطه 1

با توجه به توضیحات صفحه ی ۲۸ کتاب جدول را سوالات موجود در متن کتاب کار وفناوری هفتم
کارکلاسی حل جدول ۵-1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری وفناوری سال هفتم - اول متوسطه 1

کارکلاسی حل جدول ۵-1 کاروفناوری پودمان 1نوآوری وفناوری سال هفتم 1 - آموزشی - کار و
جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری هفتم

جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری هفتم جواب تمام جدول های کتاب کار و فناوری
کار کلاسی کتاب کار و فناوری پایه هفتم تا پودمان 3

کار کلاسی کتاب کار و ی ۲۸ کتاب جدول را 1نوآوری وفناوری سال هفتم
پودمان 10

دانلود عکس های کتاب کار وفناوری هفتم. پودمان ۱۰ پوشاک. همکاران محترم می توانند از این تصاویر
بودجه بندی برای کتاب کار و فناوری پایه هفتم

بودجه بندی برای کتاب کار و فناوری پایه هفتم پودمان 8 کتاب کار و کار وفناوری
برچسب :