دعای عکاشه

دعای عکاشه

به سند معتبر روایت کرده اند که روزی پیامبر اکرم(ص) در مسجد نشسته بودند که

جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله(ص) حق تعالی تو را سلام می رساند و

می فرماید : که این دعا را برای تو به هدیه فرستادم و هر کس این دعا را بخواند یا با

خود همراه کند آنقدر به او ثواب عطا فرمایم که برابری کنند با ثواب همه فرشتگان و

خدا جمیع گناهان او را بیامرزد و هر کس این دعا را پنج مرتبه بخواند جمال پیامبراکرم

(ص) را در خواب ببیند، و هر فقیری بخواند غنی شود، و هر بیماری بخواند شفا یابد

 و هر گرسنه بخواند طعام یابد و هر تشنه بخواند سیراب شود و هر مغمومی بخواند

شاد گردد و هر مقروضی بخواند قرضش ادا شود و اگر کسی را حافظه نباشد و این

دعا را با مشک و زعفران بنویسد و شوید و بخورد صاحب فهم و حافظه گردد و اگر

این دعا را بر کفن میت بنویسند حق تعالی امر کند به ملائک ها که قبر او را روشن

 گردانند و اگر کسی چیزی گم کرده باشد چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی بعد

 از حمد یکمرتیه قل هو الله بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند و بعد از نماز سجده

کند حاجت خود را بخواهد البته گمشده پیدا شود و اگر بر دشمن بخواند غالب گردد

 و از برای هر حاجتی مهمی که بخواند برآورده شود و هرکس شک آورد کافر شود و

 علی (ع) فرمود : که دارنده این دعا در قیامت رویش چون (ماه) باشد و بیحساب

وارد بهشت شود و پیامبر اکرم (ص) فرمود: که برای امتان من هیچ چیز بهتر از خواندن

 و همراه داشتن این دعا نیست و هر کسی این دعا را با خود دارد چون بمیرد خدا

هفتاد هزار فرشته فرستد با طبقهایی از نور که قبر او را روشن کنند و بشارت دهند او

را به ایمنی و مونس او باشد تا روز قیامت. یا محمد خدا می فرماید: که من شرم دارم

از بنده ایی که این دعا را بخواند و من او را عذاب کنم، جبرئیل عرض کرد : که این دعا

بر قائمه عرش با قدرت نوشته شده است که هر کس این دعا را بخواند یا با خود همراه

 کند در زیر عرش هفتاد هزار فرشته ایستاده، و هر فرشته بیست سر و هر سر بیست

 دهان و هر دهان بیست دندان (زبان) دارد و هر زبانی خدای تعالی را تسبیح می گویند

 و ثواب همه را به آن بنده دهند و همه حاجات او را برآورند و چون از قبر مبعوث شود

هفتاد هزار فرشته می فرستد با طبقهایی از نور که در آن قدحی باشد از شیرینی های

 الوان و بر هر طبقی دستاری از نور افکنده باشند و در آن مُهری گذارده اند که بر مهر

 نوشته شده «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» و خلایق تعجب کنند که

 آیا این امت کدام پیغمبر است ؟ گویند این امت محمد (ص) است که در دنیا دعای

عکاشه را خوانده است یا با خود داشته است ، و پیامبر(ص) فرمود: که هر کس از

امت من این دعا را بخواند یا با خود دارد این همه ثواب وی را باشد پس جبرئیل عرض

 کرد : یا رسول الله (ص) هرکس این دعا را بخواند البته بهشت جای اوست و هرکس

 بسیار بخواند ثواب او مضاعف گردد، و هرکس بنویسد و با خود داشته باشد خداوند

با او دو ملک موکّل گرداند که او را از جمیع بلیّات و آفات محافظت فرمایند و ثواب طاعت

 همه انبیا، اولیا، اتقیا، ملائکه، (امامین)، مردان، صالحان و زنان صالحه او را باشد، و

 در دنیا هرچه طلب کند به او عطا فرماید.

بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

اَللَّهُمَّ یا کَثیرَ النَّوالِ یا دائمَ الوصالِ یا حَسَنَ الحالِ یا رازِقَ العِبادِ بِحَقِّ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ الشَّکَّ فی ایمانی بِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ

اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ الشُّبهَةُ فی مَعرِفَتی

ایّاکَ وَلَم اَعلَم بها تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن

 دَخَلَ النِّفاقُ فی قلبی مِنَ الذَّنُوبِ الکَبائِرِ وَالصَّغائِرِ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّ

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن دَخَلَ العُُجبُ وَالکِبریاءُ وَالسُّمعةُ فی عَمَلی

 وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن جَرَی

 الکِذبُ وَالغَیبَةُ وَالنَّمیمةُ عَلی لِسانی وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَرَدتَ لی مِن خَیر فَلَم اَشکُرهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ

اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اََنعَمتَ عَلَیَّ وَ لَم اَرضَهُ وَلَم

 اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَوَلَیتَنی

 مِن نَعَمائکُ فَغَفَلتُ مِن شُکرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

 اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمین

 اَللَّهُمَّ ما اَوَلَیتَنی مِن آلائکَ فَلَم أؤَدِّ حَقَهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما مَنَنتَ بِهِ عَلَیَّ مِنَ الحُسنی فَلَم اَحمَدکَ وَلَم اَعلَم بِهِ

 تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما اَوجَبتَ عَلَیَّ فَلَم

 اَرضَهُ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ

ما قَصَدتَ عَلَیَّ فی رَجآئی وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ

عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما زَلَلتَ قَدَمی اِنِ اعتَمَدتُ مِن سُؤالِ فِی الشّدائدِ وَلَم اَعلَم بِهِ

تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ ما صَلحَ شَأنی

بِفَضلِکَ فَرَاَیتُهُ مِن غَیرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ

عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّه، اَللَّهُمَّ اِن طَلَبَ لِسانی مِن غَیرِکَ وَلَم اَعلَم بِهِ تُبتُ عَنهُ وَ اَقُولُ لا اِلهَ

 الاَّاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ عَلِیٌّ وَلِیُّ اللّهِ وَ صَلِّی اللَّهُ عَلی مُحَمَّد وَ

الِهِ الطَّیِّبینَ الطّاهِرین وَ الحَمدُلِلهِ رَبِّ العالَمینَ

بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ .

وَالسَلامُ عَلَیکُم وَ رَحمَةُ اللّه وَبَرکاتُة.


مطالب مشابه :


دعای عکاشه

دعای عکاشه. بِسمِ اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحیم.اَللَّهُمَّ یا کَثیرَ النَّوالِ یا دائمَ
دعای عکاشه

دعای عکاشه. به سند معتبر روایت کرده اند که روزی پیامبر اکرم(ص) در مسجد نشسته بودند که
دعای عکاشه

بزرگترین مرکز دعا نویسی ایران و جهان - دعای عکاشه - ×× عرفان × علوم غریبه × دعاهای قرآنی
شرح دعای عکّاشه :

خدا حافظ مدرسه !!! - شرح دعای عکّاشه : - در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم
ذکر هم نام شما= اسم اعظم شما...اذکار مجرب ؛ دفع دشمن، حل مشکل ، رفع غم...دعای مجرب از شیخ بهایی (ره)

دعای مجرب از شیخ بهایی خلاصه : دعاي احضار جن و موكل و همزاد گنج رايگان دعای عکاشه ,
زیارتگاه صحابی پیامبر اسلام "عکاشه" و پرسپکتیوی از کوه شاهو

کامیاران نیوز:دولت وملت همدلی وهم زبانی - زیارتگاه صحابی پیامبر اسلام "عکاشه" و پرسپکتیوی از
دعا برای ادای قرض

دعای عکاشه. دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل .
طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزی

دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان . دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب دعای عکاشه.
قیمت فروش سکه های باستانی

شناخت جن ، جن ، عکس جن ، عکس روح ، احضار جن و روح ، دعای عکاشه ، موکل میمون ، دعای
دعای حجاب عظیم

بزرگترین مرکز علوم غریبه و ادعیه قرآنی - دعای حجاب عظیم دعای عکاشه. دعای جلیل
برچسب :