جدول زمان بندی جدول زمان بندی لباس دخترانه وبچه گانه

جدول زمان بندی  جدول زمان بندی لباس دخترانه وبچه گانه

ماهها هفته ها رئوس مطالب نظری عملی فعالیت های عملی  ابزار و وسایل منابع
  هفته اول معرفی اندام کودکان ،آموزش اندازه گیری،آشنایی با جدول سایز ،آموزش تقسیم بندی،تشخیص سایز،آموزش پارچه های مناسب برای دوخت لباس زیر و روی نوزادان و کودکان آموزش اندازه گیری و تهیه الگوی پیش بند بچه تا 9ماهگی و برش آن بر روی پارچه آموزش دوخت تور یا نوار کتان یا دالبر با چرخ ،اموزش گلدوزی با روش ساده 2 6 تهیه الگوی پیش بند ودوخت آن(نحوه دوخت درزهای منحنی آموزش داده شود وسایل دوخت و الگو گلدوزی ص112و ص113 الگو و دوخت لباس کودک و فصل هفتم ص198الی ص203
  هفته دوم آموزش الگوی ناف بند یاشکم بند ،دستکش نوزاد برش بر روی پارچه ،تکمیل کار و اتوی نهایی(لبه دستکش با استفاده از کش ماسوره یا سولابه یا روبان  لبه دستکش دالبر یا تور و استفاده از تورهای تزیینی 2 6 تهیه الگوی ناف بند و دستکش نوزاد ملزومات برش و دوخت جزوه کمک آموزشی بچه گانه دوزی ص14وص15وص16 کتاب الگو و دوخت لباس کودک
ماه مهر هفته سوم آموزش پیراهن زیر با آستین و برش و دوخت آن  تهیه الگوی قنداق و بند قنداق و برش و دوخت آن اتو کاری و تکمیل آن 2 6 تهیه الگوی پیراهن زیر قنداق و بند قنداق ملزومات برش و دوخت ص14الی ص128
  هفته چهارم آموزش الگوی کلاه نوزاد طرح 1و2و برش و دوخت آن کلاه حتما دو لایه شود و بهتر است که لایه داخلی از ململ تهیه شود دوخت نقاب به کلاه و استفاده از تور و روبان گلدوزی یا نقاشی روی پارچه یا چاپ و تکه دوزی بنا به سلیقه هنر جویان و تشخیص هنر آموزان اجرا شود. 2 6 تهیه الگوی کلاه نوزاد طرح 1و2 آموزش دوخت تور و دالبر دوزی ملزومات برش و دوخت کتاب لباس کودک ص210الی ص215
  هفته اول آموزش الگوی پیراهن رو قنداقی نوزاد وبرش و دوخت آن(قسمت بالا اسموک دوزی یا تور دوزی یا تزیینات انجام گیرد)با آستین پفی و یقه ب.ب.  2 6 تهیه الگوی پیراهن رو قنداقی اسموک دوزی آموزش دوخت اسموک ملزومات برش و دوخت کتاب الگو و دوخت لباس کودک روش دوخت اسموک ص28الی ص32و ص163الی ص171 الگوی پیراهن
               
ماه آبان هفته دوم آموزش الگوی پیراهن دخترانه با مدلسازی و یقه والان دار ،آستین کلوش ،دامن فون یا انواع کلوش  2 6 تهیه الگوی پیرلاهن دخترا نه (درز دامن و بالا تنه دودرزه فرانسوی)کمر دامن به صورت سجاف اموزش داده شود ملزومات برش و دوخت کتاب الگو و دوخت لباس الگو ص173تا ص180
  هفته سوم آموزش الگوی سر همی با جوراب  یا بدون جوراب ،تهیه الگو و برش و دوخت آن از مدل یقه ب.ب.آستین کیونور رگلان می توان استفاده کرد.(پارچه تریکو ،حوله ای یا پلار استفاده شود 2 6 دوخت نمونه وتکنیک های پولک(از زیر از رو -برجسته دوزی ایستاده)   الگو و دوخت لباس کودک ص268الی 278و ص255الی 261 کتاب الگو و دوخت لباس کودک ص185الی 189
  هفته چهارم آموزش سرویس خواب (کیف خواب ،ملحفه لحاف،روبالشی جا لباسی کودک )تهیه الگو و برش آن(می توان از انواع تور ،تور کتان و تزیینات بصورت گروه بندی در مدلهای مختلف استفاده کرد )لایه کاری ،تکه دوزی و رنگ آمیزی(نقاشی روی پارچه) 2 6 رسم الگو- رسم الگوی یقه    کتاب الگو و دوخت لباس کودک ص49تا ص60 فصل 4 ص66الی ص80
ماهها هفته ها رئوس مطالب نظری عملی فعالیت های عملی  ابزار و وسایل منابع
  هفته اول دوخت و تکمیل و اتوکاری   8      
  هفته دوم آموزش سرویس حوله یا حوله پتویی و تهیه الگو وبرش آن 2 6 نوار دوزی دور حوله استفاده از تزیینات(شماره دوزی،تکه دوزی و چاپ و تهیه الگو)(آموزش تهیه نوار اریب و دوخت آن و اتصال به صورت زاویه دار یا منحنی به حوله(دوخت مغزی آموزش داده  شود)   کتاب الگو و دوخت لباس کودک ص96و ص97
ماه آذر هفته سوم ادامه دوخت سرویس حوله و تکمیل آن   8      
  هفته چهارم آموزش الگوی ساک لوازم بچه 2 6 تهیه الگو وبرش و دوخت آن آموزش دوخت زیپ و دوخت دکمه   کتاب الگو و دوخت لباس کودک ص81و ص83
ماه دی هفته اول  آموزش مامی شورت و کفش و آموزش الگوی لباس خواب و برش و دوخت لباس خواب دخترانه به همراه یک نوع کاردستی (تکه دوزی نقاشی روی پارچه ،گلدوزی) 2 6 تهیه الگو وبرش و ادامه و تکمیل لباس خواب پارچه و پلاستیک مامی و شورت جزوه ضمیمه
  هفته دوم آموزش ترسیم الگوی بلوز شمیزیه با یقه ،فرنچ،شومیزه یا شکاری و...همراه با آستین کوتاه به صورت دوبل پاکتی یا آستین بلند همراه باهمراه با مچ وپلاکت و جیب رو 3 5 رسم الگو وبرش پارچه درز پیراهن درز خوابیده پار چه و ملزومات برش و دوخت نازک دوزی زنانه درجه 2
  هفته سوم تکمیل بلوز پسرانه آموزش شلوار و شلوارک و اتمام آن 2 6 تبدیل الگو به مدل دلخواه از ژورنالهای لباس کودک یا هنرستان-همزراه با جیب تو،زیپ وکش تهیه گرددو روی پارچه هایی مانند جین یا کتان برش زده شود. الگو و ملزومات برش لباس کودک فصل 8
  هفته چهارم دوخت شلوار یا شلوارک و اتمام آن   8 درزها به صورت دودرزه خوابیده انجام گردد.اموزش دوخت زیپو دکمه و جا دکمه-لبه شلوار از دوخت زیگزاک و یا پس دوزی با چرخ ودست استفاده شود.    
  هفته اول آموزش الگوی کت با یقه انگلیسی یا آرشال و آستین و رگلان و کیمونو و دامن لنگی(پارچه راه راه یا چهار خانه) 4 4 رسم الگو وبرش(اموزش جیب رو و فیلتابی) الگو و وسایل برش و پارچه و وسایل دوخت الگو و دوخت لباس کودک فصل 6ص 142تا ص146
  هفته دوم آموزش برش الگو بر روی پارچه و دوخت ان 1 7 برش پارچه    
ماه بهمن هفته سوم اتمام کت و انجام کار دستی بر روی یک قسمت از ان در صورتی که پارچه ساده باشد می توان نوعی کاردستی بر روی آن انجام دهد (مانند تکه دوزی توام با قیطان یا روبان دوزی) و اتمام دامن لنگی   8      الگو و دوخت لباس کودک فصل 6 ص142تا ص146
  هفته چهارم آموزش الگوی سارافون با یقه ملوانی و دامن پلیسه و برش آن بر روی پارچه 2 6 برش الگو وپارچه الگو و ملزومات برش و دوخت  
  هفته اول ادامه دوخت سارافون و اتمام آن   8      
ماه اسفند هفته دوم آموزش الگوی یقه یونانی و آستین افتاده با دامن قارچی 2 6 رسم الگو و برش بر روی پارچه-آموزش دوخت    و آموزش دوخت آستر    
  هفته سوم ادامه دوخت و اتمام آن   8      
  هفته چهارم آموزش روسری نوزاد و اتمام کارهای تکمیل نشده 2 6   تور و روبان وپارچه کتاب الگو و دوخت لباس کودک ص94فصل 4
فروردین هفته سوم آموزش انواع یقه خطی(گرد ،هفت و قایقی)با برش زیر سینه 2 6 آماده سازی الگو و برش بر روی پارچه-آموزش دوخت درز شکسته    
  هفته چهارم آموزش چگونگی دوخت مدل برش زده شده   8      
ماهها هفته ها رئوس مطالب نظری عملی فعالیت های عملی  ابزار و وسایل منابع
  هفته اول آموزش الگوی دامن شلواری 2 6 رسم الگوی دامن شلواری و آماده سازی الگو و برش بر روی پارچه    
اردیبهشت هفته دوم آموزش دوخت دامن شلواری و اتمام ان   8      
  هفته سوم            
  هفته چهارم امتحانات پایانی      


مطالب مشابه :


بچه گانه دوز

آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت کساء - بچه گانه دوز - با مدیریت بانو کسایی زاده ... برچسب‌ها: آموزشگاه خیاطی کساء, آموزش خیاطی, لباس بچه گانه, آموزشگاه خیاطی کرج,
جدول زمان بندی جدول زمان بندی لباس دخترانه وبچه گانه

هفته دوم, آموزش الگوی ناف بند یاشکم بند ،دستکش نوزاد برش بر روی پارچه ،تکمیل ... جزوه کمک آموزشی بچه گانه دوزی ص14وص15وص16 کتاب الگو و دوخت لباس کودک.
آموزش دوخت سرهمی بچه گانه همراه با الگو

آموزش دوخت سرهمی بچه گانه همراه با الگو. این لباس اگر چه مراحل دوخت زیادی دارد اما توضیحات کافی و شفاف آن در نهایت سبب صرفه جویی در وقت و هزینه شما خواهد گردید.
نازک دوزی زنانه چیست ؟

آموزشگاه خیاطی شقایق بابل - نازک دوزی زنانه چیست ؟ - آموزش دوخت لباسهای زنانه ، بچه گانه ، مانتو های مجلسی ، لباس عروس و...32391058 - آموزشگاه خیاطی شقایق بابل.
زیباترین مدل لباس بچه گانه

رنگارنگ - زیباترین مدل لباس بچه گانه - - رنگارنگ. ... لباسهای مجلسی ونحوه دوخت · آموزش خیاطی بامتد آسان · روانشناسی کودک ... اموزش ساخت زیورآلات وتزیین لباس.
آموزش دوخت سرهمی بچه گانه همراه با الگو

این لباس اگر چه مراحل دوخت زیادی دارد اما توضیحات کافی و شفاف آن در نهایت سبب صرفه جویی در
سوالات بچه گانه دوزی

سوالات بچه گانه دوزی گروه آموزش طراحی یکی از اصول مهم دوخت لباس و پوشاک بچه
آموزش دوخت کفش چرمی بچه گانه

آموزش دوخت کفش چرمی بچه گانه آموزش خیاطی لباس بافت بلوز بچه گانه آموزش ترکیب
زمانبندی بچه گانه دوز و دخترانه دوز

زمانبندی بچه گانه دوز و برش و دوخت لباس خواب به تدریس شده با آستین و آموزش دوخت
بافت بلوز بچه گانه

آموزش دوخت کفش چرمی بچه بافت بلوز بچه گانه آموزش ترکیب رنگها در جلو وپشت لباس.
برچسب :