منابع و کتابهای اصلی دروس مهندسی برق


3.       مدارها و شبکه ها:

-          نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور - ارنست کوه

-          تحلیل مهندسی مدار – هیت

-          مدارهای الکتریکی – دکتر عابدی

-          مدارهای الکتریکی – دکتر نیکروش

-          مدارهای الکتریکی – دکتر هدتنی

-          تحلیل مدارهای خطی – نلسون  

 

4.       کنترل خطی:

-          سیستم های کنترل خطی – اوگاتا 

-          کنترل خطی – دورف

-          کنترل خطی – بنجامین کو

-          کنترل خطی – دکتر خاکی صدیق

-          سیستم های کنترل خطی – کامران خسرویان کرمانی


5.       ماشین های الکتریکی :

-          ماشین های الکتریکی – پ س سن

-          ماشین های الکتریکی – چاپمن

-          ماشین های الکتریکی – سلمون ترجمه لسانی

-          ماشین های الکتریکی – فیتز جرالد

-          ماشین های الکتریکی – بیمباهارا

-          ماشین های الکتریکی با کاربرد هایی از الکترونیک قدرت – ال هاواری

 

6.       تجزیه و تحلیل سیگنالها:

-          سیگنال ها و سیستم ها - اپنهایم  

-          سری شومز DSP

 

7.       بررسی سیستم های قدرت :

-          بررسی سیستم های قدرت – استیونسن

-          بررسی سیستم های قدرت – گلاور

-          بررسی سیستم های قدرت – الگرد

-          بررسی سیستم های قدرت – تالیف هادی سعادت – ترجمه کاظمی

 

8.       مخابرات:

-          سیستم های مخابراتی – کارلسون

-          مخابرات – دکتر عارف

 

9.       مدارهای مخابرانی :

-          مدارهای مخابراتی – کارلسون 

 

10.   اندازه گیری الکتریکی :

       - اندازه گیری الکتریکی – ساونی

 

11.   تکنیک پالس:

-          تکنیک پالس – معتمدی و نشاطی

 

12.   مدار منطقی:

-          طراحی دیجیتال – موریس مانو

 

13.   معماری کامپیوتر:

-          معماری کامپیوتر – موریس مانو

-          معماری کامپیوتر ( ارشد) - یوسفی

 

14.   میکرو پروسسور:

-          میکروپروسسور 8086 – دکتر خاکی

-          میکروکنترلر 8051 – مکنزی

-         میکروپروسسورZ80 _  باری بی بری

-          میکروکنترلر 8051 – مزیدی

 

15.   پردازش تصویر:

-          پردازش تصویر – گونزالس

 

16.   برنامه نویسی مقدماتی:

-          برنامه نویسیC   – جعفر نژاد قمی

-          برنامه نویسی به زبان پاسکال – جعفر نژاد قمی

-          برنامه نویسی ساخت یافته به زبان پاسکال و حل مسائل نمونه – کافمن

 

17.   شبکه های کامپیوتری :

-          شبکه های کامپیوتری – تنن بام

 

18.   طراحی الگوریتم:

      - طراحی الگوریتم – دکتر نعیمی پور

 

19.   مهندسی نرم افزار :

-          مهندسی نرم افزار – راجر اس پرسمن

 

20.   هوش مصنوعی:

-          هوش مصنوعی – ترجمه و تالیف دکتر مهرداد فهیمی

-          هوش مصنوعی – ترجمه رهنمون و هماوند


مطالب مشابه :


اخبار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

شهرما آمل - اخبار دانشگاه آزاد های علمی دانشگاه . مرکز علمی کاربردی فذا مقام
کتاب فارسی تحلیل مهندسی مدار ( ویلیام هیت )

جزوه الکترونیک استاد حر دانشگاه جامع علمی کاربردی فذا (آمل) دانشگاه آزاد اسلامی واحد
دانلود نقشه های کاربردی مدار فرمان

دانلود نقشه های کاربردی مدار حر دانشگاه جامع علمی کاربردی فذا (آمل) دانشگاه
دانلود گزارش کار آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

جزوه الکترونیک استاد حر دانشگاه جامع علمی کاربردی فذا (آمل) گیری دانشگاه پله ی واحد.
تحقیق: تاریخچه,ساختار .کاربرد دیود و نقش آن

استاد حر دانشگاه جامع علمی کاربردی فذا (آمل) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشگاه آزاد
منابع و کتابهای اصلی دروس مهندسی برق

جزوه الکترونیک استاد حر دانشگاه جامع علمی کاربردی فذا (آمل) دانشگاه آزاد اسلامی واحد
برچسب :